Jak wyeliminować przestoje systemów

September 18, 2014


Według badania przeprowadzonego na zlecenie firmy SUSE, działania w celu eliminowania przestojów obejmują modernizację sprzętu, aplikacji i systemów operacyjnych

Warszawa

Niemal trzy czwarte ankietowanych informatyków twierdzi, że całkowite wyeliminowanie przestojów korporacyjnych systemów informatycznych należy do ich najważniejszych zadań, a jednocześnie 89 procent spodziewa się awarii newralgicznych systemów - taki dysonans między oczekiwaniami a rzeczywistością wynika z nowego badania przeprowadzonego na zlecenie firmy SUSE, dostawcy korporacyjnych dystrybucji systemu Linux.

Raport zawiera również dobre wiadomości: ponad połowa respondentów (54 procent) deklaruje, że realizuje już strategię mającą na celu istotne ograniczenie przestojów w ciągu nadchodzącego roku, zaś kolejne 17 procent ma taką strategię opracowaną, choć jeszcze nie rozpoczęto jej realizacji. Strategie te obejmują modernizację lub wymianę sprzętu (55 procent), aplikacji (42 procent) i systemów operacyjnych (34 procent).

- "Przestoje systemów, szczególnie te nieplanowane, utrudniają funkcjonowanie firm małych i wielkich - pogarszają produktywność, zmniejszają dochody i spowalniają rozwój" - mówi wiceprezes firmy SUSE Ralf Flaxa. - "Dostrzegają to zarówno szefowie, jak i informatycy, szukając u dostawców sprzętu i oprogramowania rozwiązań, które pozwoliłyby całkowicie wyeliminować przestoje" (zobacz: http://www.suse.com/promo/zero-downtime ).

Jako działania pozwalające wyeliminować nieplanowane przestoje respondenci podają wykorzystanie rozwiązań redundantnych, np. klastrów o wysokiej dostępności (51 procent), użycie kopii migawkowych i funkcji rollback (35 procent) oraz modernizację systemów operacyjnych (32 procent). Plany działań dla wyeliminowania przestojów planowanych obejmują użycie kopii migawkowych i funkcji rollback (51 procent), zastosowanie lepszych narzędzi aktualizacyjnych (40 procent) i aktualizacji na bieżąco (live patching) (36 procent).

Badanie wykazało również, że:

  • Najważniejszymi systemami, które wymagają ochrony przed przestojami, są systemy poczty elektronicznej, hosty wirtualizacji oraz serwery witryn internetowych, a także systemy specyficzne dla branż, w których działają konkretni respondenci.
  • Systemami najbardziej wrażliwymi na przestoje są systemy specyficzne dla branż, w których działają konkretni respondenci, hosty wirtualizacji, serwery witryn internetowych i systemy ERP - głównie ze względu na wpływ ich funkcjonowania na całą firmę.
  • Największa liczba respondentów (niemal jedna czwarta) za najbardziej wrażliwe na przestoje uważa serwery witryn internetowych.
  • Większość respondentów planuje przerwy techniczne w działaniu newralgicznych systemów raz w miesiącu lub raz na kwartał.
  • Nieplanowanych przestojów doświadczyło 80 procent respondentów, przy czym nieplanowane przestoje najważniejszych systemów zdarzają się im średnio częściej, niż dwa razy w roku.
  • Dominująca przyczyna nieplanowanych przestojów to awarie techniczne.

Badaniem ankietowym objęto 105 informatyków. Cały raport dostępny jest pod adresem suse.com/attainingzerodowntime.

Więcej informacji o możliwościach eliminowania przestojów dzięki wykorzystaniu korporacyjnych systemów Linux można znaleźć pod adresem suse.com/zerodowntime.