Nowości SUSE z konferencji SUSECON 2021: lider w dziedzinie Linuksa i Kubernetesa, otwartość i interoperacyjność, innowacje zorientowane na klientów i społeczność

May 18, 2021


World Connection

  • Ważne aktualizacje technologii SUSE Linux Enterprise i SUSE Rancher
  • Nowe rozwiązania cloud-ready i cloud-native dla środowisk edge i hybrydowego IT
  • Liczne nowatorskie projekty open source, w tym Harvester, rozwiązanie open source dla infrastruktury hiperkonwergentnej (HCI)

Norymberga, Niemcy

Firma SUSE®, globalny lider w opracowywaniu innowacyjnych, niezawodnych rozwiązań open source dla potrzeb biznesu, rozpoczęła dzisiaj konferencję SUSECON Digital 2021, w ramach której zaprezentuje najnowsze rozwiązania dla użytkowników systemów Linux, technologii Kubernetes, chmury, środowisk hybrydowego IT oraz systemów działających na krawędzi sieci (edge). Dzisiejszy dzień jest również pierwszym dla SUSE, któremu towarzyszą ważne ogłoszenia technologiczne od czasu przejęcia firmy Rancher Labs.

Otwartość i interoperacyjność: radykalnie odświeżone podejście do systemów open source 

U podstaw strategii SUSE i dzisiejszych ogłoszeń leży zobowiązanie firmy do dostarczania otwartych, interoperacyjnych produktów i rozwiązań. Produkty SUSE są nie tylko oparte na oprogramowaniu otwartym, ale także są otwarte w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Oznacza to, że oprogramowanie SUSE będzie zawsze współdziałać z wiodącymi produktami w branży, nawet z produktami konkurencji. Takie podejście jest zakorzenione w przekonaniu firmy, że klienci wtedy stają  się najbardziej innowacyjni, gdy mają swobodę wyboru produktów, które ich zdaniem najlepiej odpowiadają potrzebom. SUSE dostrzega również, że wiele organizacji korzysta z heterogenicznych środowisk IT, wielu chmur, różnych dystrybucji Linuksa i dystrybucji Kubernetesa, w związku z czym SUSE nie stawia klientów pod ścianą i propozycją „bierzesz wszystko albo nic”. Zamiast tego klienci mają pełną swobodę wyboru rozwiązań na etapie definiowania strategii IT oraz elastyczność i łatwość jej dostosowania do aktualnych potrzeb.

„Nasze zaangażowanie w otwartość i interoperacyjność wynika z przekonania, że możemy zaoferować unikalną wartość w każdym z naszych produktów i że będziemy nadal wprowadzać innowacje szybciej niż konkurenci, aby utrzymać pozycję lidera na rynku” - powiedziała Melissa Di Donato, dyrektor generalny SUSE. „Dzisiejsze ogłoszenia dowodzą naszego zaangażowania w dostarczanie innowacji  wprowadzanych wraz z przełomowymi udoskonaleniami w naszych systemach SUSE Linux Enterprise, technologiach SUSE Rancher do zarządzania Kubernetesem, w nowych rozwiązaniach cloud-ready i cloud-native dla środowisk edge i hybrydowego IT, a także wielu przełomowych projektach open source.”

Wiodąca pozycja technologiczna na rynku systemów Linux i zarządzania Kubernetesem 

Systemy Linux i do zarządzania Kubernetesem stanowią fundament nowoczesnego stosu rozwiązań IT i stanowią podstawę do opracowywania dwóch rodzin produktów firmy SUSE – oprogramowania SUSE Linux Enterprise i SUSE Rancher. Obie rodziny produktów stanowią przykład otwartego, interoperacyjnego podejścia firmy SUSE. Wprowadzono w nich istotne udoskonalenia, takie jak:

  • SUSE Linux Enterprise Server 15 Service Pack 3 (SLES 15 SP3) – SLES 15 SP3 zapewni pełną zgodność binarną pomiędzy systemami openSUSE Leap i SUSE Linux Enterprise. Przykładowo, użytkownicy będą mogli bezproblemowo przenosić obciążenia ze środowisk rozwojowych i testowych (UAT, User Acceptance Testing) z systemem openSUSE Leap do środowisk produkcyjnych z systemem SLES 15 SP3 i z powrotem, z zapewnioną kompatybilnością dla uruchomionych na nich aplikacji. W ramach zapowiedzi, SUSE planuje wprowadzić oprogramowanie i usługi ułatwiające migrację do openSUSE Leap użytkownikom systemu CentOS, który nie jest już zgodny binarnie z żadną komercyjną dystrybucją Linuksa. Wraz z SLES 15 SP3 zostaje wprowadzone rozwiązanie SUSE Linux Enterprise Base Container Images (SLE BCI). Dostarcza ono prawdziwie otwarte, elastyczne i bezpieczne obrazy kontenerów oraz narzędzia do tworzenia aplikacji, z których programiści i integratorzy systemów mogą skorzystać natychmiast bez obawy o problemy z vendor lock-in, z którymi spotykają się w alternatywnych ofertach. Aby sprostać potrzebom rynków regulowanych, firma SUSE planuje udostępnić specjalnie utwardzone i certyfikowane obrazy SLE BCI. System SLES 15 SP3 zaoferuje obsługę najnowszych platform sprzętowych Intel, AMD, IBM Z i POWER, chipsetów ARM, ulepszoną obsługę i zwiększoną wydajność baz danych oraz wzmocnione bezpieczeństwo i ochronę danych dzięki zgodności ze standardem STIG i obsłudze kryptografii.
  • SUSE Rancher 2.6 – oprogramowanie to, znane już z niesamowitej łatwości obsługi, otrzyma nowy, czysty i przejrzysty interfejs użytkownika, który usprawni ogólne zarządzanie klastrami Kubernetesa, niezależnie od tego, czy zarządza się jednym czy milionem klastrów. SUSE Rancher 2.6 rozszerza wsparcie dla usług Kubernetes w chmurze publicznej i zapewni pełne zarządzanie cyklem życia w środowiskach Microsoft AKS i Google GKE, co stanowi istotne uzupełnienie do zapewnianego już wcześniej wsparcia dla Amazon EKS. Pełne zarządzanie cyklem życia wspiera klientów w korzystaniu z unikalnych zalet usług Kubernetes w każdej chmurze publicznej przy jednoczesnym wykorzystaniu spójnego zarządzania, zaawansowanych funkcji i narzędzi do automatyzacji dostarczanych przez SUSE Rancher. SUSE Rancher 2.6 wprowadzi również obsługę SLE BCI.   

Rozwiązania cloud-ready i cloud native dla środowisk edge i hybrydowego IT

Dla organizacji, które chcą wykorzystać w pełni portfolio rozwiązań firmy SUSE, zostają wprowadzone całe rodziny otwartych, interoperacyjnych rozwiązań:

  • SUSE Edge to otwarta, lekka infrastruktura programowa do tworzenia aplikacji chmurowych lub gotowych do pracy w chmurze (cloud-ready / cloud native), ich wdrażania na krawędzi sieci i zarządzania nimi. SUSE Edge łączy przetwarzanie na krawędzi z chmurami publicznymi i prywatnymi oraz centrami danych za pomocą narzędzi do automatyzacji, mechanizmów bezpieczeństwa i wspólnych ram zarządzania. Zawiera ultra-niezawodny, lekki system operacyjny Linux (SUSE Linux Enterprise Micro) oraz lekką dystrybucję oprogramowania Kubernetes (K3s). Obie technologie stworzono z myślą o środowiskach przetwarzania na krawędzi. Rozwiązanie SUSE Edge zawiera oprogramowanie SUSE Rancher do zarządzania skonteneryzowanymi obciążeniami w chmurze oraz system SUSE Manager do zarządzania nieskonteneryzowanymi obciążeniami z aplikacjami gotowymi do pracy w chmurze. Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj na nasz blog poświęcony rozwiązaniu SUSE Edge.

 

edge
  • SUSE Hybrid IT to otwarte, interoperacyjne rozwiązanie składające się z oprogramowania SUSE Rancher, RKE, Longhorn, SUSE Manager i SLES.  SUSE Hybrid IT oferuje kompletny stos oprogramowania niezbędny do uruchamiania zarówno aplikacji tradycyjnych, jak i aplikacji natywnych dla chmury – czy to we własnym centrum danych, czy w środowisku  chmury. Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj na nasz blog poświęcony rozwiązaniu SUSE Hybrid IT.

Hybrid IT

Wymienione wyżej otwarte, interoperacyjne rozwiązania firmy SUSE zapewniają wiele korzyści, których nie da się osiągnąć w przypadku wdrażania pojedynczych systemów Linux i klastrów Kubernetes. Jednocześnie umożliwiają one klientom łączenie produktów pochodzących od innych niż SUSE producentów i w ten sposób stworzenie stosu technologicznego obejmującego rozwiązania od wielu dostawców bez obawy o tworzenie sztucznych barier związanych z przywiązaniem się wyłącznie do produktów SUSE.

Przyspieszenie wdrażania innowacji opartych na open source i wspieranie przedsiębiorstw we wdrażaniu innowacji w każdym możliwym obszarze

Innowacyjność leży u podstaw wszystkiego, co robi SUSE, a połączone zasoby firm SUSE i Rancher znacznie przyspieszyły tempo wprowadzania innowacji. Przykładem jest wydanie wersji beta Harvestera, otwartego oprogramowania hiperkonwergentnej infrastruktury zbudowanego na platformie Kubernetes. Harvester dostarcza nową generację HCI, zarządzając zarówno maszynami wirtualnymi, jak i kontenerami, a także umożliwiając migrację obciążeń pomiędzy chmurami i zarządzanie chmurami hybrydowymi wykorzystującymi chmury Amazon, Azure i Google Cloud. Obecnie tradycyjne środowisko HCI to de-facto standard dla chmury prywatnej, ponieważ zapewnia obsługę wirtualizacji, pamięci masowej i sieci w jednym, łatwym do wykorzystania pakiecie. SUSE uważa, że HCI dojrzało do tego, by zostać wyparte przez open source. Więcej o tym projekcie można dowiedzieć się tutaj.

Konferencja SUSECON Digital rozpoczyna się już dzisiaj. Podczas tegorocznej imprezy będzie można usłyszeć od klientów, takich jak Absa, Hypergiant i ZAMG, jak SUSE pomaga im osiągać cele biznesowe i wprowadzać innowacje na każdym kroku.

„Zaprojektowaliśmy niezawodną platformę, u której podstaw leżą systemy SUSE Rancher i Kubernetes. Zdecydowanie udowodniła ona swoją wartość; praca, którą wykonaliśmy razem z SUSE, przełożyła się na duże oszczędności” - powiedział Zak Anderson, CTO, Bison Kubernetes Service, Absa.

 

„Żyjemy w nowej epoce przemysłowej – gdy spojrzymy na nią z perspektywy ostatnich 20 lat, uznamy ten moment za monumentalny" - powiedział Bren Briggs, dyrektor działów DevOps i Cybersecurity w firmie Hypergiant. „Hypergiant jest pionierem w dziedzinie nowych sposobów zapewniania w przestrzeni kosmicznej możliwości obliczeniowych o niskim zapotrzebowaniu na moc. W tym celu współpracujemy firmą SUSE RGS i technologią K3s”.

„Systemy SUSE Linux odgrywają strategiczną rolę w naszych centralnych rozwiązaniach IT. Pomagając spełnić stale rosnące wymagania ze strony biznesu kierowane do CIO, związane z koniecznością dostarczania nowych aplikacji i nowych form interakcji z korzyścią dla naszej organizacji. Wszystko to wymaga operowania ogromnymi zbiorami danych, by stworzyć wysoce inteligentne rozwiązanie do badań nad klimatem, naturą i ekosystemem” - powiedział Günther Tschabuschnig, CIO w firmie ZAMG.

 

W skrócie o SUSE

SUSE jest światowym liderem w dostarczaniu rzeczywistych innowacji open source. Współpracując z partnerami, społecznością oraz użytkownikami, SUSE opracowuje solidne rozwiązania open source i zapewnia im wsparcie techniczne. Wiodąca na rynku oferta SUSE w zakresie Linuksa, Kubernetesa, kontenerów i chmury obliczeniowej umożliwia klientom wprowadzanie innowacji w każdym miejscu - od centrum danych, poprzez chmurę, aż po krawędź i dalej. SUSE przywraca "otwartość" oprogramowaniu open source, dając klientom już dziś możliwość sprostania wyzwaniom w obszarze innowacji oraz swobodę rozwijania własnej strategii i rozwiązań w przyszłości. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.suse.com.

Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości 

Wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym odnoszące się do przyszłych oczekiwań, planów i perspektyw firmy, w tym stwierdzenia zawierające słowa "zamierza", "celuje", "będzie", "wierzy", "przewiduje", "planuje", "spodziewa się" i podobne wyrażenia, mogą stanowić stwierdzenia odnoszące się do przyszłości i powinny być czytane z ostrożnością. Rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od wskazanych w tego rodzaju stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości z uwagi na różne istotne czynniki, jak działania po stronie konkurencji, rozwój kontraktów sprzedażowych, zależność od relacji z klientami, zarządzanie rozwojem firmy i przejęciami, pojawienie się niewykrytych wcześniej problemów z oprogramowaniem, ryzyko wpływu pandemii Covid-19 na spowolnienie gospodarcze, presja cenowa czy przydatności Internetu. Ponadto, wszelkie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie reprezentują poglądy na dzień ukazania się niniejszej informacji prasowej i mogą one ulec zmianie. Firma nie jest zobowiązana do aktualizowania swoich stwierdzeń odnoszących się do przyszłości. Stwierdzenia te mogą ulec zmianie i nie powinny być traktowane jako reprezentujące poglądy firmy w jakimkolwiek innym dniu, niż dzień wydania niniejszego komunikatu prasowego.

###

Copyright 2021 SUSE LLC. All rights reserved. SUSE i logo SUSE są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SUSE LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe innych firm należą ich właścicieli.