SUSE przedstawia oprogramowanie SUSE OpenStack Cloud 7

November 17, 2017


Rozwiązanie SUSE OpenStack Cloud 7 do budowy chmury zwiększa elastyczność i innowacyjność infrastruktury sterowanej oprogramowaniem. Oparto je na dystrybucji OpenStack Newton. Zapewnia pełną obsługę systemów Docker i zostało wyposażone w funkcje kontenerów w postaci usługi

BARCELONA, Konferencja OpenStack Summit

Firma SUSE poinformowała o wprowadzeniu na rynek oprogramowania SUSE OpenStack Cloud 7 będącego najnowszą platformą OpenStack dla przedsiębiorstw do tworzenia chmur prywatnych typu IaaS (infrastruktura w postaci usługi). Oparto je na niedawno wprowadzonym na rynek wydaniu OpenStack Newton. Rozwiązanie OpenStack Cloud 7 firmy SUSE zostało wyposażone w nowe funkcje typu CaaS (Container as a Service ‒ CaaS), a także możliwości instalowania aktualizacji i poprawek bez przerywania pracy (restartu), aby uniknąć przestojów i zakłóceń w świadczeniu usług.  Wprowadzone ulepszenia mają na celu pomóc klientom w szybszym osiąganiu korzyści oraz rozwiązywaniu problemów z często następującymi zmianami w środowisku biznesowym.

-"SUSE dostarcza pełną gamę korzyści płynących z korzystania z platformy OpenStack, pomagając klientom łączyć ewolucję z rewolucją i budować infrastrukturę sterowaną programowo, która przyspieszy rozwój ich działalności biznesowej" - powiedział Joseph George, wiceprezes ds. strategii rozwiązań w firmie SUSE. -"SUSE OpenStack Cloud może w wyjątkowy sposób pomóc klientom w osiągnięciu pełnych korzyści z szybko zmieniających się technologii, takich jak kontenery i środowiska programistyczne, podczas tworzenia nowych obciążeń dostosowanych do środowisk chmurowych. Umożliwia także przenoszenie obciążeń o bardziej krytycznym znaczeniu do chmur. Firma SUSE z myślą o korzyściach dla klientów stale włącza do swoich rozwiązań najlepsze technologie, dzięki czemu produkt SUSE OpenStack Cloud można bardzo szybko wdrożyć, skonfigurować i zarządzać nim, przyspieszając osiągnięcie realnych korzyści biznesowych".

Paul Miller i Lauren Nelson, analitycy w firmie badawczej Forrester Research, napisali: -"Dyrektorzy IT z administracji publicznej, branży filmowej i medialnej, handlu detalicznego, finansów i ubezpieczeń, towarów konsumpcyjnych oraz produkcyjnej mają już za sobą fazę testów i programów pilotażowych podczas wdrażania rozwiązań chmurowych opartych na platformie OpenStack i wiedzą, że spełniają one strategiczne wymagania ich przedsiębiorstw". We wcześniejszym raporcie na temat platformy OpenStack czytamy: "[Rozwiązanie to] oferuje dyrektorom IT sprawdzoną platformę, która umożliwia im dokonanie przekształceń wymaganych w ich przedsiębiorstwach, aby stały się one innowacyjne, elastyczne i mogły w pełni zaspokajać zmieniające się potrzeby klientów".

Ulepszenia produktu SUSE OpenStack Cloud 7 obejmują:

  • Pełną obsługę wirtualizacji aplikacji Docker z wykorzystaniem systemu Kubernetes jako środowiska koordynacji kontenerów dostarczonego dzięki integracji z systemem OpenStack Magnum. Zapewnia to klientom możliwość wprowadzania funkcji kontenerów w postaci usługi (CaaS) do projektowania i budowania nowych, innowacyjnych obciążeń i aplikacji dostosowanych do środowisk chmurowych, a także do obsługi środowisk i procesów programistycznych (DevOps).
  • Instalowanie aktualizacji bez przerywania pracy, aby uniknąć przestojów i zakłóceń w świadczeniu usług podczas migracji na nowe wersje platformy OpenStack.
  • Wysoką dostępność, w tym ochronę HA maszyn wirtualnych i obciążeń, co uzupełnia istniejące rozwiązania do obsługi wysokiej dostępności dla platformy sterowania i węzłów obliczeniowych. Umożliwia to klientom bezpieczne przeniesienie do chmury kluczowych dla firmy aplikacji.
  • Integrację usługi OpenStack Manila z systemem plików CephFS, dostarczonym razem z rozwiązaniem SUSE Enterprise Storage. Zapewnia to zunifikowane środowisko pamięci masowej, umożliwiające klientom uruchamianie obciążeń produkcyjnych dla blokowej, obiektowej i plikowej pamięci masowej w obrębie pojedynczego klastra, co zmniejszy koszty sprzętowe i operacyjne.
  • Większą skalowalność, która zapewnia wsparcie wdrożenia w wielu centrach przetwarzania danych, udostępniając użytkownikom wiele chmur prywatnych, umożliwiając zarządzanie nimi i kontrolowanie ich za pośrednictwem jednego interfejsu użytkownika.

Kalyan Muppaneni, założyciel i dyrektor generalny firmy Pi DATACENTERS, będącej dostawcą najnowocześniejszych centrów przetwarzania danych budowanych od podstaw oraz usług chmurowych klasy korporacyjnej, powiedział: -"Innowacje i usługi chmurowe dostosowane do potrzeb naszych klientów jako część naszej oferty @PiCloud™ są wspomagane przez elastyczność i stabilność platformy SUSE OpenStack Cloud. Nasze rozwiązania pozwalają klientom na szybsze wprowadzanie produktów na rynek, zapewniając im przewagę nad konkurencją w ich branżach. Dzięki opracowaniu nowych kontenerów dla aplikacji opartych na mikrousługach oraz możliwości uruchamiania obciążeń starszego typu w chmurze, produkt SUSE OpenStack Cloud stanowi elastyczną, bezpieczną i sprawdzoną platformę chmurową, która całkowicie zaspokaja potrzeby naszych klientów".

Firma SUSE prezentuje SUSE OpenStack Cloud 7 podczas konferencji OpenStack Summit w Barcelonie, w dniach 25-28 października (stanowisko D27). Rozwiązanie będzie ogólnodostępne od grudnia tego roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie suse.com/cloud.

Informacje o firmie SUSE

SUSE, pionier oprogramowania open source, jest dostawcą niezawodnych, odznaczających się najwyższą zgodnością interoperacyjną rozwiązań związanych z systemem Linux i infrastrukturą typu cloud, które zapewniają przedsiębiorstwom większą kontrolę i elastyczność. Ponad 20 lat doświadczeń inżynierskich, doskonały serwis i niezrównany ekosystem partnerów zapewniają najwyższą jakość produktów i pomocy technicznej, które pozwalają klientom zapanować nad złożonością systemów, obniżać koszty i zapewnić niezawodność działania newralgicznych usług. Trwałe relacje pozwalają nam dopasować się do potrzeb klientów i dostarczać im nowatorskie rozwiązania potrzebne do odnoszenia sukcesów - dziś i w przyszłości. Więcej informacji można znaleźć pod adresem suse.com.