Oprogramowanie SUSE Enterprise Storage 4 rozwiązuje problemy klientów z przechowywaniem dużych ilości danych

November 17, 2016


SUSE przedstawia nową wersję inteligentnego, sterowanego oprogramowaniem rozwiązania (Software Defined) do zarządzania pamięcią masową. Wykorzystano w nim produkcyjną wersję systemu plików CephFS i zapewniono obsługę blokowej, obiektowej i plikowej pamięci masowej

WASZYNGTON (KONFERENCJA SUSECON 2016)

Firma SUSE przedstawiła nową wersję oprogramowania SUSE Enterprise Storage opartą na systemie plików Ceph, która rozwiązuje problemy klientów z przechowywaniem dużych ilości danych.

Rozwiązanie SUSE to odpowiedź na potrzeby m.in. przedsiębiorstw z branż wymagających przetwarzania ogromnych ilości danych lub podlegających ścisłym przepisom, a także tych, które potrzebują wysoce skalowalnych i elastycznych rozwiązań pamięci masowej. W najnowszej wersji produktu SUSE Enterprise Storage 4 zastosowano pierwszą wersję produkcyjną systemu plików CephFS, który jest doskonałym rozwiązaniem do zarządzania pamięcią masową zbiorczą, archiwalną i o wielkiej pojemności. Umożliwia ono klientom ekonomiczne przekształcenie posiadanej już infrastruktury pamięci masowej, aby łatwo ją można było dostosowywać do zmiennych wymagań biznesowych i potrzeb w zakresie danych.

Oprogramowanie SUSE Enterprise Storage 4 jest oparte na wersji Jewel systemu plików Ceph i doskonale nadaje się do zarządzania pamięcią masową zbiorczą, archiwalną i o wielkiej pojemności. Klienci mogą bez ograniczeń upraszczać i skalować pamięć masową w przypadku takich zastosowań, jak nadzór wideo, telewizja przemysłowa, szkolenia w Internecie, media strumieniowe, obrazowanie medyczne (mammografia, prześwietlenia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny i inne), przetwarzanie danych sejsmicznych, mapowanie genomów, projektowanie CAD, archiwizowanie danych, pamięć masowa maszyn wirtualnych oraz kopie zapasowe zestawów danych. Oprogramowanie to umożliwia również klientom uruchamianie obciążeń produkcyjnych dla blokowej, obiektowej i plikowej pamięci masowej w obrębie pojedynczego klastra, co jeszcze bardziej zmniejsza koszty sprzętowe i operacyjne.

W tym roku firma SUSE została uwzględniona przez Gartnera w październikowym raporcie "Magic Quadrant" dotyczącym rozproszonych systemów plików i obiektowej pamięci masowej. W raporcie tym firma Gartner szacuje, że "do roku 2021 ponad 80 procent danych w przedsiębiorstwach będzie przechowywanych w systemach pamięci masowej z możliwością rozbudowy w korporacyjnych oraz chmurowych centrach przetwarzania danych, począwszy od obecnych 30 procent".

SUSE Enterprise Storage 4 zapewnia użytkownikom następujące korzyści:

  • Mniejsze koszty sprzętowe i operacyjne infrastruktury pamięci masowej dzięki całkowicie ujednoliconemu rozwiązaniu do obsługi bloków, obiektów i plików w systemie plików CephFS gotowym do pracy w środowisku produkcyjnym.
  • Większy wybór sprzętu do obsługi pamięci masowej w firmie, co jest istotne szczególnie dla klientów potrzebujących rozwiązań o dużej skalowalności, z obsługą 64-bitowych środowisk ARM włącznie.
  • Zaawansowany graficzny interfejs użytkownika do uproszczonego zarządzania systemem, wykorzystujący już rozwiązanie openATTIC do administrowania pamięcią masową rozwijane również jako projekt Open Source.
  • Lepsza ochrona danych i odtwarzanie po awarii dzięki funkcji replikacji blokowej pamięci masowej na duże odległości i replikacji obiektowej pamięci masowej w wielu ośrodkach.
  • Lepsza koordynacja pracy klastra dzięki wykorzystaniu oprogramowania Salt do uproszczonego zarządzania klastrami pamięci masowej.
  • Wersja zapoznawcza z dostępem do oprogramowania NFS Ganesha i dostęp za pomocą protokołu NFS do pojemników S3.

W powiązanej informacji prasowej dotyczącej rozwiązania SUSE Enterprise Storage firma SUSE poinformowała również o przejęciu sterowanych oprogramowaniem zasobów do zarządzania pamięcią masową od firmy it-novum, w tym platformy openATTIC do obsługi systemu plików Ceph oraz infrastruktury zarządzania pamięcią masową. Przejęcie to umożliwi firmie SUSE szybsze wykorzystanie platformy openATTIC jako środowiska do zarządzania produktem SUSE Enterprise Storage oraz pomoże oferować prostsze i oszczędniejsze rozwiązania do zarządzania pamięcią masową w przedsiębiorstwach.

Rozwiązanie SUSE Enterprise Storage 4 będzie dostępne w sprzedaży od grudnia tego roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie suse.com/storage.

Informacje o firmie SUSE

SUSE, pionier oprogramowania open source, jest dostawcą niezawodnych, odznaczających się najwyższą zgodnością interoperacyjną rozwiązań związanych z systemem Linux i infrastrukturą typu cloud, które zapewniają przedsiębiorstwom większą kontrolę i elastyczność. Ponad 20 lat doświadczeń inżynierskich, doskonały serwis i niezrównany ekosystem partnerów zapewniają najwyższą jakość produktów i pomocy technicznej, które pozwalają klientom zapanować nad złożonością systemów, obniżać koszty i zapewnić niezawodność działania newralgicznych usług. Trwałe relacje pozwalają nam dopasować się do potrzeb klientów i dostarczać im nowatorskie rozwiązania potrzebne do odnoszenia sukcesów - dziś i w przyszłości. Więcej informacji można znaleźć pod adresem suse.com.