Nowy SUSE Cloud 4 korzysta z rozproszonej pamięci masowej Ceph

September 11, 2014


Najnowsza wersja SUSE Cloud zawiera również zaawansowane mechanizmy VMware i wyróżnia się większą skalowalnością, automatyzacją i dyspozycyjnością, ułatwiając wdrażanie OpenStack i pomagając obniżać koszty

Warszawa

Firma SUSE poinformowała o udostępnieniu oprogramowania SUSE Cloud 4. Jest to najnowsza wersja opracowanej przez SUSE dystrybucji OpenStack, za pomocą której tworzy się prywatne chmury Infrastructure-as-a-Service. Zbudowano ją w oparciu o najświeższe wydanie OpenStack (Icehouse) oraz dołożono pełną obsługę systemów rozproszonej pamięci masowej Ceph. Oprócz tego SUSE Cloud 4 obsługuje zaawansowane mechanizmy wirtualizacji VMware i w stosunku do poprzednich wersji wyróżnia się większą skalowalnością, automatyzacją i dyspozycyjnością. Pozwala na maksymalnie wykorzystanie posiadanych już zasobów informatycznych.

SUSE Cloud umożliwia przedsiębiorstwom łatwe tworzenie prywatnych chmur opartych na otwartych standardach. Dzięki SUSE Cloud wdrażanie chmur OpenStack jest szybkie i bezproblemowe, podobnie jak zarządzanie nimi. SUSE Cloud jest też pierwszą dystrybucją korporacyjną, zapewniającą zautomatyzowane wdrażanie i konfigurowanie usług OpenStack o wysokiej dostępności. Gwarantuje to ich nieprzerwane działanie i zachowanie jakości usług na poziomie korporacyjnym. Oprócz tego, SUSE Cloud obsługuje środowiska chmur z wieloma hipernadzorcami, zapewniając firmom zgodność interoperacyjną i większe możliwości wyboru. Lista obsługiwanych hipernadzorców obejmuje KVM, Xen, Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere.

Laura DuBois, wiceprezes programu pamięci masowych w IDC, stwierdziła: „Pamięci masowe definiowane programowo stanowią coraz ważniejszy komponent chmur Infrastructure-as-a-Service. Ceph i OpenStack to wysoce komplementarne rozwiązania, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorstw dążących do zwiększenia elastyczności infrastruktury w celu lepszej realizacji celów biznesowych. Zintegrowanie przez SUSE instalacji Ceph z SUSE Cloud uprościło proces wdrożenia, umożliwiając przedsiębiorstwom szybsze skalowanie pamięci masowych jako części chmury OpenStack.”

SUSE Cloud 4 oferuje klientom korporacyjnym następujące korzyści:

  • Zmniejszenie kosztów poprzez wdrożenie programowo definiowanych rozwiązań pamięci masowych opartych na systemie rozproszonych pamięci masowych Ceph. Pakiet instalacyjny SUSE Cloud umożliwia firmom automatyczne konfigurowanie i wdrażanie klastrów Ceph. Będąc pojedynczym rozwiązaniem korzystającym ze standardowego, powszechnie dostępnego sprzętu, Ceph umożliwia udostępnianie trwałej pamięci blokowej na poziomie maszyny wirtualnej, zapewniając szybki dostęp i przetwarzanie danych, niezawodne przechowywanie obiektów i obrazów oprogramowania oraz budowanie wysoce skalowalnych pamięci masowych w chmurze.
  • Maksymalne wykorzystanie wcześniejszych inwestycji w rozwiązania VMware dzięki ulepszonej integracji istniejących środowisk VMware vSphere z OpenStack. SUSE Cloud wyposażono w zaawansowane mechanizmy współpracy z VMware w zakresie zarządzania obrazami oprogramowania i obsługi VMware Virtual SANTM, będące uzupełnieniem dostępnej wcześniej obsługi węzłów obliczeniowych VMware vSphere, wirtualizacji sieci VMware NSXTM oraz sterowników blokowej pamięci masowej vSphere.
  • Uproszczone wdrażanie obciążeń oraz większa skalowalność i automatyzacja. SUSE Cloud wyposażono w mechanizmy obsługi baz danych, równoważenia obciążeń i firewall-as-a-service. Standaryzacja tych usług zapewnia szybsze wdrażanie obciążeń dzięki wyeliminowaniu konieczności konfigurowania i zarządzania tymi usługami przez użytkowników. Oprócz tego SUSE Cloud usprawnia skalowalność aplikacji dzięki ściślejszej integracji usług aranżacji, automatyzujących sterowanie i koordynację wielu maszyn wirtualnych w oparciu o zestaw gotowych szablonów oraz pozostałych usług realizowanych w chmurze, takich jak przetwarzanie, przechowywanie danych i obsługa sieci.

Jonathan Bryce, dyrektor wykonawczy OpenStack Foundation, docenił starania firmy SUSE: „Projekt OpenStack cieszy się coraz większą popularnością w przedsiębiorstwach. Użytkownicy korporacyjni podkreślają znaczenie wysokiej dostępności, integracji z preferowanymi przez nich narzędziami i platformami oraz wykorzystania najnowszych rozwiązań i właśnie w tym kierunku zmierza SUSE poprzez integrację Ceph i narzędzi HA.”

Więcej informacji na temat SUSE Cloud można znaleźć pod adresem suse.com/cloud. Informacje o cenach SUSE Cloud 4 dostępne są pod adresem suse.com/products/suse-cloud/how-to-buy.