Program Akademicki SUSE otwiera studentom na całym świecie drzwi do technologii open source

May 15, 2017


Zindywidualizowany program obejmujący oprogramowanie, plan szkolenia, narzędzia i wsparcie przygotowuje studentów do przyszłych wymagań pracodawców. Pomaga instytucjom akademickim w tworzeniu i używaniu oprogramowania open source oraz przekazywaniu wiedzy w tej dziedzinie.

Warszawa

W ramach swojego nowego Programu Akademickiego firma SUSE otwiera studentom z całego świata drzwi do świata oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym (open source). Udostępnia bezpłatnie lub za niewielką opłatą oprogramowanie open source, plan szkoleń, narzędzia i wsparcie, aby pomóc szkołom, uniwersytetom, szpitalom prowadzącym zajęcia dydaktyczne i innym organizacjom akademickim w tworzeniu i używaniu oprogramowania open source oraz organizowaniu zajęć dla studentów w tym zakresie. Program SUSE obejmuje kursy prowadzące do uzyskania certyfikatów zawodowych dla administratorów systemów SUSE Linux (SUSE Linux Certified Administrator ― SCA, https://training.suse.com/certification/sca-linux ).

„Jako przedsiębiorstwo tworzące oprogramowanie open source, SUSE przygotowuje nauczycieli i studentów do przyszłych wymagań, zapewniając im bezpłatny dostęp do bogatych zasobów wiedzy w zakresie technologii i oprogramowania ― powiedział Sander Huyts, wiceprezes ds. sprzedaży w firmie SUSE. „Program Akademicki SUSE w prosty sposób udostępnia instytucjom akademickim technologie, materiały szkoleniowe i zindywidualizowane oferty SUSE bez żadnych opłat za uczestnictwo czy konieczności składania zamówień za określoną kwotę. Czujemy się zobowiązani, aby pomóc uczelniom w przygotowaniu studentów do przyszłych wymagań stawianych przez pracodawców poprzez udostępnienie im narzędzi i technologii”.

Program Akademicki SUSE zapewnia uczestniczącym w nim instytucjom następujące korzyści:

  • Bezpłatne materiały szkoleniowe z kursów prowadzących do uzyskania certyfikatu z systemu Linux oraz innych kursów dla wykładowców i uczniów.
  • Prawo do wykorzystania tych materiałów w celu nauczania studentów w całym kampusie.
  • Bezpłatny dostęp do narzędzi i produktów SUSE dla środowisk laboratoryjnych, programistycznych i innych środowisk edukacyjnych.
  • Dostęp do bazy wiedzy, forów i wsparcia firmy SUSE.
  • Możliwość zakupu produktów SUSE na użytek własny uczelni na specjalnych warunkach i po specjalnych cenach.

Instytucje uczestniczące w programie mają bezpłatny dostęp do planu szkoleniowego SUSE dla wykładowców i studentów, z prawem jego wykorzystywania w całym kampusie w celach edukacyjnych (nie komercyjnych). Wraz z materiałami szkoleniowymi SUSE udostępnia zasoby i narzędzia do tworzenia oprogramowania open source. Oferuje również korzystny program zakupu (suse.com/licensing/academic ), który umożliwia szkołom i uczelniom nabycie produktów SUSE ze wsparciem na odpowiednim poziomie, na warunkach i po cenach dostępnych tylko dla instytucji edukacyjnych.

„Zorientowani przyszłościowo programiści mają do wyboru wiele dróg kształcenia w nauce i sztuce programowania” ― powiedział Al Gillen, wiceprezes grupy ds. tworzenia oprogramowania i technologii open source w firmie IDC. „Instytucje akademickie są ważną ścieżką kształcenia administratorów i programistów. Programy mające na celu przyspieszenie edukacji, takie jak ten proponowany przez SUSE, są niezwykle istotne dla studentów uniwersyteckich, którym umożliwiają zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie oprogramowania open source, włącznie z technologiami klasy korporacyjnej. Takie inwestycje przyczynią się w najbliższych latach do wzrostu innowacyjności i rozszerzenia oferty dostępnej na rynku”.

Więcej informacji o Programie Akademickim SUSE i możliwościach oferowanych w jego ramach, w tym o sposobie rejestracji, można znaleźć pod adresem suse.com/academic.

Informacje o firmie SUSE

SUSE, pionier oprogramowania open source, jest dostawcą niezawodnych, odznaczających się najwyższą zgodnością interoperacyjną rozwiązań związanych z systemem Linux i infrastrukturą typu cloud, które zapewniają przedsiębiorstwom większą kontrolę i elastyczność. Ponad 20 lat doświadczeń inżynierskich, doskonały serwis i niezrównany ekosystem partnerów zapewniają najwyższą jakość produktów i pomocy technicznej, które pozwalają klientom zapanować nad złożonością systemów, obniżać koszty i zapewnić niezawodność działania newralgicznych usług. Trwałe relacje pozwalają nam dopasować się do potrzeb klientów i dostarczać im nowatorskie rozwiązania potrzebne do odnoszenia sukcesów - dziś i w przyszłości. Więcej informacji można znaleźć pod adresem suse.com.