SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications na liście oprogramowania zatwierdzonego przez SAP i udostępnionego w SAP® App Center

February 2, 2021


SUSE i SAP wzmacniają jeszcze bardziej strategiczną współpracę, której celem jest zwiększenie zaufania klientów oraz szybsze i wydajniejsze wdrażanie rozwiązań SAP

Norymbega, Niemcy

Firma SUSE wiodąca na świecie prym w dostarczaniu innowacji open source ogłosiła dzisiaj, że system SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications znajduje się na liście oprogramowania zatwierdzonego przez SAP i jest umieszczony w sklepie z aplikacjami SAP na stronie SAP® App Center (https://store.sap.com). SUSE Linux Enterprise Server został poddany przez SAP testom, uzyskując potwierdzone wyniki i certyfikat SAP Premium.

 

„SUSE stale umacnia trwające od wielu lat partnerstwo z firmą SAP, dzięki czemu klienci mają pewność, że mogą wdrażać rozwiązania SAP szybciej i sprawniej” – powiedział Paul Devlin, prezes firmy SUSE ds. klientów. „SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications to wiodąca platforma linuksowa dla rozwiązań SAP HANA, SAP S/4HANA® i SAP NetWeaver®. Co więcej, SUSE Linux Enterprise jest także systemem operacyjnym wykorzystywanym do prac rozwojowych SAP HANA®. Jesteśmy dumni, że nasze rozwiązanie zyskało wyróżnienie jako aplikacja wspierana przez SAP, co przełoży się na lepszą obsługę naszych klientów na ich drodze do transformacji w kierunku inteligentnego przedsiębiorstwa.”

 

SAP Endorsed Apps

Status aplikacji zatwierdzonej przez SAP przyznany systemowi SUSE Linux Enterprise Server to efekt wieloletniego partnerstwa, prac nad innowacjami i dostarczania wartości wspólnym klientom. Wzmożona obecnie współpraca z firmą SAP obejmuje prace nad zarządzaniem kontenerami z pomocą Kubernetesa, co jest realizowane w ramach projektu open source zainicjowanego przez SAP o nazwie „Gardener”. Jego celem jest zaspokojenie rzeczywistych wymagań firm w obszarze zarządzania usługami Kubernetes na dużą skale i niezależnie od posiadanej infrastruktury. W tworzenie wspólnych innowacji w ramach projektu Gardener angażują się czołowi specjaliści SUSE i SAP w dziedzinie zarządzania kontenerami. Opracowują oni narzędzia wspierające przeprowadzanie wdrożeń i integrację systemów zaplecza w centrach danych klientów.

 

„Innowacje w ekosystemie partnerów SAP mają kluczowe znaczenie dla naszej wizji i dostarczania narzędzi do budowy inteligentnego przedsiębiorstwa" – powiedział Tom Roberts, starszy wiceprezes działu Partner Solution Success w firmie SAP. „Gratulujemy SUSE uzyskania przez SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications statusu aplikacji zatwierdzonej przez SAP. Oprogramowanie SUSE przeszło dogłębne testy i pomiary w testach porównawczych z rozwiązaniami wzorcowymi, dzięki czemu uzyskało certyfikat klasy premium. SUSE to nasz zaufany, wieloletni partner, który podziela zaangażowanie SAP we wspieranie klientów. Cieszę się na naszą dalszą współpracę.”

 

Klienci dzięki technologiom firm SUSE i SAP dokonują transformacji prowadzonej przez siebie działalności biznesowej. Przykładem może być działająca globalnie firma z branży budowlanej, inżynieryjnej i produkcyjnej, która wykorzystuje aplikacje SAP do dokładnego i terminowego wypłacania wynagrodzeń swoim 46 000 pracownikom. Wdrożenie rozwiązania wysokiej dostępności wbudowanego w SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications zwiększyło nieprzerwaną dostępność systemów baz danych SAP HANA do 99,995%. W ciągu czterech lat firma ta doświadczyła tylko dwóch godzin nieplanowanych przestojów.

 

Kolejny przykład wdrożenia to międzynarodowa firma informatyczna, która przeprojektowała swoje procesy biznesowe tak, aby poprawić obsługę klientów, partnerów i pracowników. Wykorzystując aplikacje SAP S/4HANA działające na SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications, firma ta była w stanie zmniejszyć liczbę instancji używanych aplikacji o 50%, zredukować punkty styku w procesach sprzedaży o 90% oraz zwiększyć przychody z handlu elektronicznego o 150%.

 

SUSE i aplikacje zatwierdzone przez SAP

SAP Endorsed Apps to aplikacje z certyfikatem premium wydawanym przez SAP, które posiadają wzmocnione zabezpieczenia, przeszły dogłębne testy oraz pomiary porównujące otrzymane wyniki z benchmarkami. Oprogramowanie zatwierdzone przez SAP ma za zadanie dostarczać klientom wyjątkową wartość.

 

W systemie SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 Service Pack 2 zaimplementowano nowe możliwości upraszczające migrację do chmury usług SAP HANA i SAP S/4HANA oraz realizację wdrożeń hybrydowych. Zautomatyzowano procesy instalacji i konfiguracji kompletnego stosu oprogramowania, by działało ono optymalnie pod kątem wydajności i odporności na awarie.

 

Więcej informacji o sojuszu i efektach współpracy firm SUSE i SAP w postaci rozwiązań dla klientów można znaleźć na stronie www.suse.com/sap.

 

W skrócie o SUSE

SUSE jest światowym liderem w dostarczaniu rzeczywistych innowacji open source. Współpracując z partnerami, społecznością oraz użytkownikami, SUSE opracowuje solidne rozwiązania open source i zapewnia im wsparcie techniczne. Wiodąca na rynku oferta SUSE w zakresie Linuksa, Kubernetesa, kontenerów i chmury obliczeniowej umożliwia klientom wprowadzanie innowacji w każdym miejscu - od centrum danych, poprzez chmurę, aż po krawędź i dalej. SUSE przywraca "otwartość" oprogramowaniu open source, dając klientom już dziś możliwość sprostania wyzwaniom w obszarze innowacji oraz swobodę rozwijania własnej strategii i rozwiązań w przyszłości. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.suse.com.

 

Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości 

Wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym odnoszące się do przyszłych oczekiwań, planów i perspektyw firmy, w tym stwierdzenia zawierające słowa "zamierza", "celuje", "będzie", "wierzy", "przewiduje", "planuje", "spodziewa się" i podobne wyrażenia, mogą stanowić stwierdzenia odnoszące się do przyszłości i powinny być czytane z ostrożnością. Rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od wskazanych w tego rodzaju stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości z uwagi na różne istotne czynniki, jak działania po stronie konkurencji, rozwój kontraktów sprzedażowych, zależność od relacji z klientami, zarządzanie rozwojem firmy i przejęciami, pojawienie się niewykrytych wcześniej problemów z oprogramowaniem, ryzyko wpływu pandemii Covid-19 na spowolnienie gospodarcze, presja cenowa czy przydatności Internetu. Ponadto, wszelkie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie reprezentują poglądy na dzień ukazania się niniejszej informacji prasowej i mogą one ulec zmianie. Firma nie jest zobowiązana do aktualizowania swoich stwierdzeń odnoszących się do przyszłości. Stwierdzenia te mogą ulec zmianie i nie powinny być traktowane jako reprezentujące poglądy firmy w jakimkolwiek innym dniu, niż dzień wydania niniejszego komunikatu prasowego.

 

Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości  SAP

Wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie, które nie są faktami historycznymi, są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z 1995 roku (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone różnymi rodzajami ryzyka i niepewności opisanymi w dokumentach firmy SAP składanych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy, w tym w jej najnowszym raporcie rocznym na formularzu 20-F, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą znacznie odbiegać od oczekiwań. Firma SAP ostrzega czytelników, aby nie polegali nadmiernie na tych stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości, których firma SAP nie ma obowiązku aktualizować i które są aktualne wyłącznie w dniu ich opublikowania.

# # #

 

Copyright 2021 SUSE LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. SUSE i logo SUSE są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SUSE LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe innych firm należą ich właścicieli.

 

Nazwa SAP oraz nazwy produktów i usług SAP wymienionych w tym dokumencie, a także ich odpowiednie logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SAP SE w Niemczech i innych krajach. Dodatkowe informacje i uwagi dotyczące znaków towarowych można znaleźć na stronie https://www.sap.com/copyright.