Oprogramowanie SUSE Cloud Application Platform - certyfikowane przez Cloud Foundry Foundation - zapewnia nowoczesnej infrastrukturze kontenerowej Kubernetes najwyższą produktywność Cloud Foundry

April 20, 2018


SUSE Cloud Application Platform to jedyna certyfikowana dystrybucja zbudowana na platformie Linux dla przedsiębiorstw i dostarczana wyłącznie jako oprogramowanie open source.

WARSZAWA

Fundacja Cloud Foundry uznała oprogramowanie SUSE Cloud Application Platform za certyfikowaną dystrybucję Cloud Foundry. Nowo certyfikowana platforma zapewnia infrastrukturze Kubernetes najwyższą produktywność Cloud Foundry. Kubernetes szybko staje się de facto standardem dla nowoczesnej infrastruktury kontenerowej. Z kolei oprogramowanie SUSE to obecnie jedna z dwóch certyfikowanych ofert na oprogramowanie Cloud Foundry. Platforma SUSE do obsługi aplikacji w chmurze została zbudowana na bazie systemu SUSE Linux Enterprise i jest wspierana bezpośrednio przez SUSE. To jedyna dystrybucja dostarczana w 100-procentach jako oprogramowanie open source. Pomaga w pełni wykorzystać inwestycje w infrastrukturę Kubernetes, ułatwia wdrożenie Cloud Foundry, przyspiesza procesy DevOps i inicjatywy związane z dostarczaniem nowoczesnych aplikacji.

Firma SUSE wprowadziła jednocześnie nowe funkcje do oprogramowania SUSE Cloud Application Platform, w tym obsługę infrastruktury Kubernetes w chmurze publicznej oraz możliwość tworzenia kopii zapasowych I przywracania danych. Pomoże to użytkownikom lepiej chronić środowisko Cloud Foundry oraz przeprowadzać procesy migracji.

SUSE Cloud Application Platform to jedno z rozwiązań SUSE do dostarczania aplikacji. Jest wykorzystywane przez zespoły DevOps do usprawnienia zarządzania cyklem życia tradycyjnych i nowych aplikacji działających natywnie w chmurze. W odróżnieniu od innych ofert Cloud Foundry, platforma aplikacyjna SUSE oferuje Cloud Foundry jako dystrybucję kontenerową, zarządzaną przez Kubernetes. Upraszcza to wdrażanie i zarządzanie SUSE Cloud Foundry, znacznie zmniejsza jej zapotrzebowanie na pamięć i sprawia, że platforma staje się łatwo dostępna dla obecnych użytkowników oprogramowania Kubernetes. Certyfikat uzyskany od Cloud Foundry uzupełnia posiadany już przez SUSE certyfikat dla rozwiązania Kubernetes. Dzięki temu klienci są chronieni przez ograniczaniem się do określonego dostawcy Cloud Foundry (vendor lock-in) i mają pewność, że platforma pozostanie zgodna rozszerzeniami wprowadzanymi do Cloud Foundry.

Najnowsze ulepszenia wprowadzone do SUSE Cloud Application Platform to obsługa usługi Azure Container Service (AKS) firmy Microsoft oraz nowe możliwości tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych po awarii. Korzystając z usług Kubernetes świadczonych w ramach usługi Azure Container, przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić czas poświęcany na wdrożenie SUSE Cloud Application Platform w chmurze publicznej. W ślad za tym nastąpi wsparcie dla większej liczby dostawców chmury publicznej. Klienci mogą korzystać z nowych funkcji tworzenia kopii zapasowych/przywracania danych, aby uprościć odzyskiwanie środowiska SUSE Cloud Foundry, w tym aplikacji. Mogą również używać ich do migracji z jednej instancji Cloud Foundry do drugiej, przemieszczając się na przykład pomiędzy prywatnymi i publicznymi instancjami chmury lub pomiędzy różnymi dystrybucjami SUSE Cloud Foundry.

Więcej informacji o SUSE Cloud Application Platform można znaleźć na stronie suse.com/cloud-application-platform.