Raport wykazuje rosnącą popularność chmur OpenStack mimo złożoności samego rozwiązania

March 4, 2016


Według badania wykonanego na zamówienie SUSE większość dużych firm planuje lub już dokonuje migracji do prywatnych chmur opartych na platformie OpenStack; obawy obejmują trudności w instalacji, niedobór wykwalifikowanych kadr i kwestie uzależnienia od jednego dostawcy

Warszawa

Ponad 80 procent informatyków na kierowniczych stanowiskach planuje lub już dokonuje migracji do prywatnych chmur opartych na platformie OpenStack - czytamy w raporcie z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy SUSE, która dostarcza nie tylko system Linux, ale również rozwiązania do budowy chmur i obsługi składowania danych. Większość respondentów wyraża jednocześnie obawy przed problemami z instalacją, uzależnieniem od jednego dostawcy oraz brakiem specjalistów znających dobrze technologię OpenStack .

- "Ogólne wnioski z badania świadczą bardzo dobrze o poziomie zaufania przedsiębiorstw dla OpenStacka" - mówi Ralf Flaxa, wiceprezes SUSE ds. inżynierii. - "To zrozumiałe, że wśród klientów pojawiają się pytania o możliwość integracji i zarządzania infrastrukturą chmurową. Jako dostawca korporacyjnej dystrybucji OpenStack, firma SUSE przetarła szlak, wprowadzając gotowe do pracy w środowisku produkcyjnym rozwiązanie chmurowe OpenStack. Stanowi ono odpowiedź na wątpliwości klientów i stojące przed nimi wyzwania. Ścisła współpraca z uczestnikami projektu OpenStack i partnerami technologicznymi zapewnia naszym klientom elastyczność i swobodę wyboru oraz dostęp do szkoleń i pomocy technicznej, co pozwala im maksymalnie wykorzystać posiadane zasoby i dotychczasowe inwestycje w rozwiązania chmurowe bez narażania się na wspomniane ograniczenia."

Wyniki badania odzwierciedlają preferencje klientów, poziom zaawansowania wdrożeń i problemy, z jakimi stykają się firmy podczas migracji do prywatnych chmur. Najważniejsze wnioski ujęte w raporcie na temat prywatnych chmur to:

  • Powszechna akceptacja: 90 procent dużych przedsiębiorstw twierdzi, że już korzysta z co najmniej jednej prywatnej chmury.
  • Zaufanie: 96 procent respondentów deklaruje, że wykorzystałoby rozwiązania chmurowe do obsługi newralgicznych procesów biznesowych.
  • Wzrost znaczenia rozwiązań open source: 96 procent respondentów uważa, że wdrażanie prywatnych chmur opartych na rozwiązaniach open source jest biznesowo uzasadnione. Najczęstsze powody dla wdrażania prywatnych chmur to niższe koszty i ograniczenia budżetowe (67 procent) oraz zwiększenie elastyczności/nowatorstwa (77 procent) - i są to właśnie zalety rozwiązań open source.

Jednakże, choć przedsiębiorstwa coraz chętniej zwracają się ku inwestowaniu w prywatne chmury oparte na OpenStack, obawiają się też związanych z tym wyzwań i komplikacji, takich jak:

  • Znaczna trudność wdrożenia: Połowa firm, które próbowały wdrożyć chmury oparte na OpenStack deklaruje, że próba zakończyła się porażką, zaś 65 procent przedsiębiorstw informuje o trudnościach podczas wdrożenia. Jednocześnie niemal połowa (44 procent) firm zamierza samodzielnie instalować oprogramowanie OpenStack, co potencjalnie utrudnia wdrożenie.
  • Uzależnienie od jednego dostawcy: 92 procent respondentów obawia się uzależnienia od jednego dostawcy przy wyborze rozwiązania infrastruktury prywatnych chmur.
  • Brak umiejętności: 86 procent respondentów twierdzi, że przed wdrażaniem prywatnych chmur powstrzymuje je brak doświadczonych pracowników na rynku. Takie same obawy ma 78 procent firm, które planują wdrożenie.

Al Sadowski, dyrektor ds. badań sektora dostawców usług w firmie 451 Research, mówi: - "Ze względu na złożoną naturę projektów, usługi zarządzane i platforma OpenStack są coraz częściej wybieranym rozwiązaniem przez użytkowników, którzy decydują się na korzystanie z prywatnych chmur po nieudanej próbie samodzielnego wdrożenia. Postrzegamy OpenStack jako ważną alternatywę open source dla innych rozwiązań." (Cytat za "OpenStack’s Kilo Summit sets another attendance record as enterprise mindshare builds," 26 maja 2015 r., podany za zgodą 451 Research).

Datalounges to dostawca usług chmurowych, którego celem jest zapewnienie łatwego dostępu do korzyści z platformy OpenStack dla przedsiębiorstw różnej wielkości. Firma Datalounges zdecydowała się skorzystać z SUSE OpenStack Cloud ze względu na znakomitą reputację tego rozwiązania, uznawanego za najszybsze i najłatwiejsze do wdrożenia i zarządzania, odznaczającego się największą zgodnością interoperacyjną oraz łatwością integracji z istniejącymi środowiskami centrów danych. Kai Kankaala, doradca zarządu Datalounges ds. sprzedaży, stwierdził: - "Korzystając z platformy SUSE OpenStack Cloud oraz wbudowanych w nią mechanizmów gwarantujących wysoką dostępność i szybkość uruchomienia, możemy zapewnić nowym klientom możliwość błyskawicznego rozpoczęcia pracy, zachowując standaryzację i aktualność środowiska oraz redukując złożoność do minimum."

Informacje o badaniu

Niezależne badanie rynku, przeprowadzone przez Dynamic Markets, objęło 813 informatyków na kierowniczych stanowiskach w dużych firmach. Badanie zrealizowano w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech i krajach skandynawskich, w każdym z regionów przeprowadzając co najmniej 110 wywiadów. Więcej informacji o przetwarzaniu w prywatnych chmurach OpenStack można znaleźć pod adresem suse.com/promo/cloud.

Informacje o firmie SUSE

SUSE, pionier oprogramowania open source, jest dostawcą niezawodnych, odznaczających się najwyższą zgodnością interoperacyjną rozwiązań związanych z systemem Linux infrastrukturą typu cloud, które zapewniają przedsiębiorstwom większą kontrolę i elastyczność. Ponad 20 lat doświadczeń inżynierskich, doskonały serwis i niezrównany ekosystem partnerów zapewniają najwyższą jakość produktów i pomocy technicznej, które pozwalają klientom zapanować nad złożonością systemów, obniżać koszty i zapewnić niezawodność działania newralgicznych usług. Trwałe relacje pozwalają nam dopasować się do potrzeb klientów i dostarczać im nowatorskie rozwiązania potrzebne do odnoszenia sukcesów - dziś i w przyszłości. Więcej informacji można znaleźć pod adresem suse.com.