SUSE Rancher 2.6 zapewnia użytkownikom biznesowym lepszą interoperacyjność w środowiskach klastrów działających w wielu chmurach

August 31, 2021


  • Najnowsze wydanie SUSE Rancher jest już dostępne, by pomóc klientom sprawniej zarządzać ich rozrastającymi się środowiskami Kubernetes
  • SUSE Rancher 2.6 oferuje przejrzyste, ulepszone środowisko do administrowania kontenerami, a także pełne zarządzanie cyklem życia klastrów Kubernetes hostowanych w chmurach Microsoft AKS i Google GKE oraz Amazon Web Services EKS, przy jednoczesnym wzmocnieniu ich bezpieczeństwa i zgodności z przepisami
  • Otwartość i interoperacyjność SUSE Rancher zapewnia klientom swobodę wyboru, łączenia i dopasowywania rozwiązań, które najlepiej pasują do ich strategii biznesowej

 

AdobeStock_213634747.jpeg

 

NORYMBERGA, Niemcy

Firma SUSE®, światowy lider w dziedzinie innowacyjnych, niezawodnych rozwiązań open source klasy korporacyjnej, poinformowała dzisiaj o udostępnieniu SUSE Rancher 2.6, najnowszego wydania platformy open source firmy SUSE do zarządzania Kubernetesem w przedsiębiorstwach. SUSE Rancher 2.6 jest pierwszym dużym wydaniem firmy SUSE związanym z Rancherem od czasu przejęcia Rancher Labs w grudniu 2020 r.

 

„Kubernetes i rozwiązania kontenerowe przeżywają gwałtowny wzrost popularności. Środowiska te stają się coraz bardziej rozbudowane i w najbliższym czasie nie zanosi się na spowolnienie" - powiedział Thomas Di Giacomo, dyrektor ds. technologii i produktów w firmie SUSE. „Zdajemy sobie sprawę, że SUSE Rancher ma duży udział w tym wzroście, ponieważ sprawdza się u tysięcy przedsiębiorstw jako wiodąca technologia do zarządzania Kubernetesem. Kluczową częścią tego sukcesu jest otwartość i interoperacyjność. Nieustannie przekonujemy się, że klienci najskuteczniej wdrażają innowacje wówczas, gdy mają swobodę wyboru produktów najlepiej odpowiadających ich potrzebom przy zachowaniu elastyczności pozwalającej na łatwe definiowanie i dostosowywanie strategii IT. SUSE i SUSE Rancher 2.6 dają przedsiębiorstwom możliwość prostego budowania, skalowania i przekształcania ich infrastruktur IT za pomocą Kubernetesa.”

 

SUSE Rancher 2.6 wyposażono w istotne aktualizacje obejmujące całą tę platform. Dzięki nim użytkownicy będą mogli sprawniej zarządzać swoimi stale rozwijającymi się środowiskami Kubernetes. Zaprojektowana od nowa platforma jest wyposażona w przejrzysty interfejs użytkownika i usprawnione mechanizmy przepływów pracy oparte na logice. SUSE Rancher 2.6 pomaga w pełni zarządzać całym cyklem życia hostowanych klastrów Kubernetes w środowiskach Microsoft AKS i Google GKE (nowość), już wcześniej było to możliwe dla Amazon EKS. Usprawnienia obejmują także nowe funkcje bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem i zgodnością.

 

Steve Delaney, architekt korporacyjny ds. chmury w międzynarodowej firmie Schneider Electric, specjalizującej się w energetyce i automatyce, powiedział: „W roku 2020 wykorzystywana przez nas platforma Rancher odnotowała 92-procentowy wzrost liczby obsługiwanych projektów. W tym roku spodziewamy się równie wysokiego poziomu aktywności. SUSE Rancher 2.6 zwiększy jeszcze bardziej popyt ze stron klientów dzięki dodaniu obsługi środowisk AKS i EKS. Co ważne, zaoferuje naszemu zespołowi operacyjnemu jeden panel do zarządzania, z pomocą którego będzie mógł obsługiwać całe to rosnące zapotrzebowanie."

 

Nowe, istotne korzyści dla klientów zapewniane przez SUSE Rancher 2.6 to:

 

  • Oszczędność czasu i zasobów dzięki dalszemu uproszczeniu procesów wdrażania Kubernetesa i zarządzania jego klastrami. Specjaliści IT, którzy rozbudują środowiska Kubernetes lub zarządzają nimi, mają teraz dostęp do nowego, przejrzystego interfejsu użytkownika i przeprojektowanych przepływów pracy dostępnych w ramach całej platformy Rancher 2.6. Zredukowano w niej zbędne elementy wprowadzające szum wizualny, przeprojektowano pulpit administracyjny i ulepszono zarządzanie zarówno pojedynczymi jak i rozbudowanymi klastrami Kubernetesa. Nowy panel pozwala użytkownikom zaoszczędzić czas i zasoby niezbędne do wykonywania zadań na klastrach Kubernetesa niezależnie od tego, gdzie są one hostowane.

 

  • Szerszy wybór i większa swoboda w doborze komponentów infrastruktury IT dzięki pełnemu zarządzaniu w ramach SUSE Rancher całym cyklem życia klastrów Kubernetesa hostowanych w środowiskach Microsoft AKS i Google GKE (nowość), a także Amazon EKS (wcześniejsza funkcjonalność). Użytkownicy SUSE Rancher 2.6 korzystający ze środowisk wielochmurowych mogą teraz łatwo zarządzać, zabezpieczać i obsługiwać wszystkie swoje hostowane klastry. Istniejące już hostowane klastry wystarczy zaimportować i zarządzać nimi z taką samą łatwością, jak klastrami wdrożonymi już z pomocą oprogramowania SUSE Rancher. Zapewnia to użytkownikom prawdziwą interoperacyjność ich środowisk wielochmurowych i umożliwia swobodny wybór odpowiedniej infrastruktury i rozwiązań technologicznych pasujących do potrzeb ich organizacji. SUSE stale dba o rozwój partnerstwa technologicznego z wiodącymi dostawcami infrastruktury chmurowej, by wspierać szybki rozwój przedsiębiorstw.

 

  • Większa niezawodność tworzenia aplikacji i skalowania środowisk dzięki wzmocnionym funkcjom bezpieczeństwa i zapewniania zgodności z przepisami przedsiębiorstwa. W celu zwiększenia bezpieczeństwa istniejących i nowych środowisk klastrowych, rozpoczęto integrację oprogramowania SUSE Rancher 2.6 z obrazami SUSE Linux Enterprise Base Container Images (SLE BCI). Stanowią one darmowy, otwarty, elastyczny i bezpieczny fundament. W SUSE Rancher 2.6 usprawniono śledzenie dzienników audytowych, ułatwiając operatorom spełnienie wymogów audytowych. W SUSE Rancher 2.6 testowana jest również funkcja zaopatrywania z pomocą GitOps oraz API do klastrów, co z kolei daje operatorom IT możliwość tworzenia niestandardowych szablonów klastrów, pomaga ograniczyć ryzyko popełniania błędów przez użytkowników i standaryzuje procesy wdrożenia.

 

SUSE Rancher jest w 100% oparty na otwartym kodzie źródłowym. Nie zamyka użytkowników w stosie technologicznym pojedynczego dostawcy. Zapewnia elastyczność i możliwość zarządzania kontenerami z pomocą dowolnej certyfikowanej dystrybucji Kubernetesa. SUSE Rancher wspiera informatyków w ich obowiązkach związanych z administrowaniem i zabezpieczaniem certyfikowanych klastrów Kubernetesa wdrożonych w ich centrum danych, chmurze, czy też na brzegu sieci (edge). Z kolei zespołom DevOps SUSE Rancher dostarcza zintegrowane narzędzia do budowania i uruchamiania skonteneryzowanych obciążeń roboczych niezależnie od skali wdrożeń.

 

Dodatkowe informacje o SUSE Rancher 2.6 są dostępne na stronie www.suse.com/products/suse-rancher. Więcej informacji na temat przyspieszania transformacji cyfrowej przy użyciu najbardziej innowacyjnych w branży platform cloud-native można znaleźć na stroniewww.suse.com/solutions/cloud-native-transformation.

 

W skrócie o SUSE

Firma SUSE jest światowym liderem w produkcji innowacyjnych, niezawodnych rozwiązań open source klasy korporacyjnej, na których polega ponad 60% firm z listy Fortune 500, obsługując kluczowe zadania. Specjalizuje się w systemach Enterprise Linux, Kubernetes Management i rozwiązaniach Edge, a także współpracuje z partnerami i społecznościami, aby umożliwić swoim klientom wprowadzanie innowacji wszędzie - od centrum danych, przez chmurę, po infrastrukturę brzegową i nie tylko. SUSE przywraca "otwartość" oprogramowaniu open source, dając klientom już dziś możliwość sprostania wyzwaniom w obszarze innowacji oraz swobodę rozwijania własnej strategii i rozwiązań w przyszłości. Firma zatrudnia blisko 2000 osób na całym świecie i jest notowana na rynku regulowanym (Prime Standard) na giełdzie we Frankfurcie. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.suse.com.

 

Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości 

Wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym odnoszące się do przyszłych oczekiwań, planów i perspektyw firmy, w tym stwierdzenia zawierające słowa "zamierza", "celuje", "będzie", "wierzy", "przewiduje", "planuje", "spodziewa się" i podobne wyrażenia, mogą stanowić stwierdzenia odnoszące się do przyszłości i powinny być czytane z ostrożnością. Rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od wskazanych w tego rodzaju stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości z uwagi na różne istotne czynniki, jak działania po stronie konkurencji, rozwój kontraktów sprzedażowych, zależność od relacji z klientami, zarządzanie rozwojem firmy i przejęciami, pojawienie się niewykrytych wcześniej problemów z oprogramowaniem, ryzyko wpływu pandemii Covid-19 na spowolnienie gospodarcze, presja cenowa czy przydatności Internetu. Ponadto, wszelkie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie reprezentują poglądy na dzień ukazania się niniejszej informacji prasowej i mogą one ulec zmianie. Firma nie jest zobowiązana do aktualizowania swoich stwierdzeń odnoszących się do przyszłości. Stwierdzenia te mogą ulec zmianie i nie powinny być traktowane jako reprezentujące poglądy firmy w jakimkolwiek innym dniu, niż dzień wydania niniejszego komunikatu prasowego.

 

###

 

Copyright 2021 SUSE LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. SUSE i logo SUSE są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SUSE LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe innych firm należą ich właścicieli.