บันทึกประจำรุ่นของ openSUSE รุ่น 11.1

Copyright © 2009 Novell, Inc.

อนุญาตให้ทำการคัดลอก, แจกจ่าย และ/หรือแก้ไขเอกสารนี้ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาอนุญาตแบบ GNU Free Documentation License รุ่น 1.2 หรือรุ่นหลังจากนี้ ซึ่งถูกเผยแพร่โดยองค์กร Free Software Foundation; โดยไม่มีการแก้ไขหมวดหมู่, ไม่มีข้อความต่าง ๆ ของปกหน้า และข้อความต่าง ๆ ของปกหลัง และจะต้องรวมสำเนาของสัญญาอนุญาต เป็นแฟ้ม fdl.txt ติดไปด้วย

บันทึกประจำรุ่นนี้ ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา คุณสามารถดาวน์โหลดรุ่นใหม่ล่าสุดได้ จากส่วนหนึ่งของการทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือดูที่ http://www.suse.com/relnotes/i386/openSUSE/11.1/RELEASE-NOTES.en.html ก็ได้เช่นกัน เราจะทำการปรับรุ่นของบันทึกประจำรุ่นที่เป็นภาษาอังกฤษเมื่อมีความต้องการให้ทำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายความว่า บันทึกประจำรุ่นของการแปลภาษานี้ อาจจะขาดความสมบูรณ์ได้ทั้งนี้ บันทึกประจำรุ่นที่เป็นรุ่นของการแปลภาษานั้น จะถูกปรับแก้ไขให้ถูกต้องตรงกันในภายหลัง

บันทึกประจำรุ่นจะครอบคลุมถึงส่วนต่าง ๆ ต่อไปนี้:

คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งและการปรับแต่งระบบพื้นฐานได้ในคู่มือเริ่มต้น ส่วนการปรับแต่งระบบที่ละเอียดมากขึ้นนั้น สามารถดูได้ในเอกสารแนะนำอ้างอิง สำหรับข้อมูลพื้นฐานของระบบ GNOME และ KDE นั้น สามารถดูได้ในคู่มือแนะนำด่วน และสำหรับข้อมูลการใช้งาน AppArmor สามารถดูได้จากเอกสารแนะนำการบริหาร AppArmor

ส่วนทั่วไป
  1. ไม่สามารถจะตรวจระบบแสดงผลได้ เมื่อมีการปิดฝาเครื่องแล็ปท็อปอยู่
  2. การตรวจสอบเครื่องแล็ปท็อป ThinkPad ของยี่ห้อ Lenovo
ส่วนปรับรุ่น
  1. XEN Configuration
ส่วนเชิงเทคนิค
  1. การแสดงหน้าคู่มือ (man) ด้วยชื่อเดียวกัน
  2. การปรับแต่งบริการ LDAP ด้วย YaST
  3. การปรับแต่งค่าของการเชื่อมต่อเครือข่ายต่าง ๆ
  4. เครื่องมือ netconfig เพื่อใช้ในการปรับใช้การตั้งค่าของเครือข่ายต่าง ๆ
  5. ช่องสัญญาณของ WLAN ช่อง 12, 13 และ 14 ถูกปิดการทำงานอยู่
  6. The command-not-found Script

ส่วนทั่วไป

ไม่สามารถจะตรวจระบบแสดงผลได้ เมื่อมีการปิดฝาเครื่องแล็ปท็อปอยู่

ในระหว่างการติดตั้งด้วยเครื่องมือ YaST นั้น โปรแกรม SaX2 จะพยายยามทำการตรวจสอบระบบแสดงผลและตรวจหาขนาดการแสดงผลรวมไปถึงความละเอียดในการแสดงผลด้วย หากคุณได้ทำการติดตั้งไว้บนเครื่องโน้ตบุ้คที่มีการปิดฝาเครื่องอยู่ จะทำให้มันไม่สามารถตรวจหาระบบการแสดงผลได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้ ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ให้ทำการเปิดฝาเครื่องโน้ตบุ้คไว้ด้วย ในระหว่างที่ยังทำการติดตั้งไม่แล้วเสร็จ

หากการตรวจสอบเกิดความล้มเหลว ให้เริ่มการทำงานของ YaST แล้วคลิกที่หมวด "ฮาร์ดแวร์" -> "แผงวงจรแสดงผลและจอภาพ" จากนั้นโปรดทำการปรับแต่งระบบแสดงผลด้วยตัวคุณเอง

การตรวจสอบเครื่องแล็ปท็อป ThinkPad ของยี่ห้อ Lenovo

เครื่องแล็ปท็อป ThinkPad ของยี่ห้อ Lenovo นั้น จะมีรหัสพิเศษบางอย่างอยู่ในส่วน MBR (master boot record) เนื่องจากคุณสมบัติของ "ปุ่ม ThinkVantage สีฟ้า" หากการตรวจสอบและเตรียมการทำงานของมันเกิดความล้มเหลว มันอาจจะต้องมีความจำเป็นในการเรียกคืนข้อมูลของส่วนบูตเซกเตอร์

หากคุณใช้งานเครื่อง ThinkPad อยู่ โปรดมั่นใจว่าตัวจัดการการบูตระบบนั้น ไม่ได้ถูกติดตั้งไปยังส่วน MBR ของฮาร์ดดิสก์ (โปรดตรวจสอบจากข้อเสนอของการติดตั้ง !) และส่วน MBR นั้นไม่ควรจะถูกเขียนใหม่ด้วยรหัสโปรแกรมทั่ว ๆ ไป (ในข้อเสนอของการติดตั้ง ให้เลือกที่หัวข้อ ตัวจัดการการบูตระบบ -> การติดตั้งตัวจัดการการบูตระบบ -> ตัวเลือกของตัวจัดการการบูตระบบ -> เขียนโค้ดการบูตแบบทั่วไปไปยังส่วนบูตหลักของฮาร์ดดิสก์ (MBR) -- ตัวเลือกนี้ไม่ควรจะถูกกาเลือก)

หากส่วน MBR ของคุณถูกเขียนใหม่ จะทำให้ปุ่ม ThinkVantage ไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป หากเป็นเช่นนั้น ให้ลองตรวจสอบข้อมูลสำรองของส่วน MBR ที่ถูกจัดเก็บไว้ใน /var/lib/YaST2/backup_boot_sectors/ เพื่อใช้ในการเรียกคืนข้อมูลของส่วน MBR

ส่วนปรับรุ่น

XEN Configuration

Updating from openSUSE 11.0 to openSUSE 11.1 with the Xen Hypervisor may have an incorrect network configuration, because the update does not configure the bridged setup automatically.

Start the "YaST Control Center", choose "Virtualization" and then "Install Hypervisor and Tools" to start the bridge proposal for networking. Alternatively you can call "yast2 xen" on the commandline.

Note, if you install openSUSE 11.1 and configure Xen, you get a bridged setup through YaST automatically.

ส่วนเชิงเทคนิค

การแสดงหน้าคู่มือ (man) ด้วยชื่อเดียวกัน

คำสั่ง man นั้น ในรุ่นปัจจุบันนี้ จะมีการถามหน้าคู่มือที่ผู้ใช้ต้องการจะดูหากมีหน้าคู่มือที่ชื่อเดียวกันอยู่ในหมวดอื่น ๆ ด้วย จากนั้นผู้ใช้จะสามารถพิมพ์เลือกหมายเลขหมวดของหน้าคู่มือที่จะดูได้ตามต้องการ

หากคุณต้องการจะให้คำสั่ง man ทำงานแบบรุ่นก่อน ๆ ให้ตั้งค่าตัวแปร MAN_POSIXLY_CORRECT=1 ไว้ในแฟ้มเตรียมการทำงานของเชลล์ เช่นแฟ้ม ~/.bashrc

การปรับแต่งบริการ LDAP ด้วย YaST

มอดูลบริการ LDAP ของ YaST นั้น ไม่ได้จัดเก็บการปรับแต่งค่าของบริการ LDAP ไว้ในแฟ้ม /etc/openldap/slapd.conf อีกต่อไป มอดูลตัวปัจจุบันนี้ จะใช้โปรแกรมเบื้องหลังการปรับแต่งค่าแบบไม่ตายตัวของ OpenLDAP แทน ซึ่งมันจะจัดเก็บการปรับแต่งค่าต่าง ๆ ไว้ในฐานข้อมูล LDAP ของตัวมันเอง ซึ่งฐานข้อมูลนั้นจะประกอบไปด้วยกลุ่มของแฟ้มประเภท .ldif ที่อยู่ในไดเรกทอรี /etc/openldap/slapd.d หากต้องการเข้าถึงการปรับแต่งค่า สามารถทำได้ทั้งผ่านทางการใช้มอดูล yast2-ldap-server หรือโปรแกรมลูกข่ายของบริการ LDAP ต่าง ๆ ก็ได้ เช่น ldapmodify หรือ ldapsearch เป็นต้น

หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับแต่งค่าแบบไม่ตายตัวของ OpenLDAP ให้ดูได้ที่ คู่มือแนะนำการบริหารระบบของ OpenLDAP

การปรับแต่งค่าของการเชื่อมต่อเครือข่ายต่าง ๆ

โดยปริยายแล้ว โปรแกรม Network Manager จะถูกเปิดใช้งานและจัดการการเชื่อมต่อเครือข่ายต่าง ๆ หากคุณต้องการจะปรับแต่งค่ามัน คุณจะต้องทำผ่านแอพเพล็ต Network Manager เพื่อแก้ไขการตั้งค่าต่าง ๆ ได้ในระหว่างที่ Network Manager กำลังทำงานอยู่ ส่วน YaST นั้น จะปฏิเสธการปรับแต่งการตั้งค่าต่าง ๆ ของเครือข่าย เนื่องจาก YaST และ Network Manager นั้น มีตัวเลือกต่าง ๆ ในการปรับแต่งค่าที่แตกต่างกัน

เครื่องมือ netconfig เพื่อใช้ในการปรับใช้การตั้งค่าของเครือข่ายต่าง ๆ

สคริปต์คำสั่ง modify_resolvconf ได้ถูกเอาออกไปแล้ว โดยเปลี่ยนมาใช้สคริปต์คำสั่ง netconfig ซึ่งมีความสามารถสูงและเป็นประโยชน์มากกว่าแทน ซึ่งสคริปต์คำสั่งใหม่ตัวนี้ จะใช้ในการจัดการการตั้งค่าเครือข่ายต่าง ๆ ตามที่ระบุจากหลาย ๆ แหล่งได้อย่างยืดหยุ่นและเป็นไปอย่างโปร่งใสมากกว่า หากต้องการทราบข้อมูลรายละเอียดที่มากกว่านี้ โปรดดูที่คู่มือที่ถูกปรับปรุงล่าสุดแล้ว หรือดูได้ที่หน้าคู่มือ (man) ของคำสั่ง netconfig

ในคู่มือที่ติดมาด้วยนั้น สคริปต์คำสั่ง modify_resolvconf นั้นได้ถูกอ้างอิงไว้อย่างไม่ถูกต้อง เราจะแก้ไขมันให้ถูกต้องในรุ่นถัดไป

ช่องสัญญาณของ WLAN ช่อง 12, 13 และ 14 ถูกปิดการทำงานอยู่

โดยปริยายแล้ว ช่องสัญญาณของ WLAN ช่อง 12, 13 และ 14 นั้น จะถูกปิดการทำงานอยู่ เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้สามารถใช้ช่องสัญญาณเหล่านี้ได้ในทุก ๆ ที่ หากคุณต้องการจะใช้งานมันในเขตพื้นที่ที่คุณอยู่ ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://en.opensuse.org/Tracking_down_wireless_problems

The command-not-found Script

On the command line, if you enter a command that could not be found, bash and zsh call the /usr/bin/command-not-found handler. command-not-found then searches a package database and proposes how to proceed.

If you want to disable this behavior, either remove the command-not-found package or unset command_not_found_handle in your shell initialization file. For example, add to ~/.bashrc:

unset command_not_found_handle