openSUSE Leap 42.1

Poznámky k vydání

openSUSE Leap je svobodný operační systém založený na Linuxu, který je určený jak pro váš osobní počítač, notebook, tak i pro server. Můžete v něm brouzdat na internetu, spravovat e-maily a fotky, pracovat v kanceláři, přehrávat filmy či hudbu a bavit se!

Datum vydání: 2015-10-28, : 42.1.20151028

Pokud povyšujete systém ze starší verze vydání openSUSE Leap, můžete si poznámky k vydání zobrazit zde: http://en.opensuse.org/openSUSE:Release_Notes

1 Instalace

1.1 Instalace základního systému

SuSEfirewall2 and yast2 have been removed from the minimal base system to save space. If you need it, select SuSEfirewall2 or patterns-openSUSE-yast2_basis.

1.2 UEFI—Unified Extensible Firmware Interface

Dříve než nainstalujete openSUSE na váš systém, který je zaváděn pomocí UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), důrazně doporučujeme zkontrolovat, zda nejsou u výrobce hardwaru k dispozici doporučené aktualizace firmwaru. Pokud jsou k dispozici, nainstalujte je. Předinstalovaný systém Windows 8 je značnou známkou toho, že váš systém UEFI používá.

Pozadí: Některý firmware UEFI obsahuje chyby, které způsobují znefunkčnění, pokud je zapsáno do uložného prostoru UEFI příliš mnoho dat. Nikdo ve skutečnosti neví, kolik je to "příliš mnoho". openSUSE snižuje riziko tím, že nezapisuje více než pouhé minimum potřebné pro zavedení OS. To minimum znamená sdělení firmwaru UEFI, kde se nachází zavaděč openSUSE. Upstreamové funkce jádra Linuxu, které používají úložný prostor UEFI pro ukládání informací o zavádění systému a jeho pádu (pstore) jsou ve výchozím stavu zakázané. Přesto však je doporučeno nainstalovat veškeré aktualizace firmwaru, které výrobce doporučuje.

1.3 UEFI, GPT a oddíly MS-DOSu

Společně se specifikací EFI/UEFI se objevil nový styl dělení disků: GPT (GUID Partition Table). Je to nové schéma, které k identifikaci zařízení a typů diskových oddílů používá globálně unikátní identifikátory (128bitové hodnoty zobrazené jako 32 šestnáctkových číslic).

Navíc pak specifikace UEFI umožňuje užívání starších oddílů MBR (MS-DOS). Zavaděče Linuxu (ELILO nebo GRUB2) zkoušejí automaticky vygenerovat GUID těchto starších oddílů a zapsat je do firmwaru. Takový GUID se může často měnit, což způsobuje přepis firmwaru. Přepis se skládá ze dvou různých operací: odstranění starého záznamu a vytvoření nového, který nahradí ten původní.

Moderní firmware má garbage collector, který sbírá smazané položky a uvolňuje paměť, která byla pro ně rezervována. Může se objevit problém, když chybný firmware tyto položky nesbírá a neuvolňuje; to může skončit nezaveditelným systémem.

Je jednoduché to obejít: abyste se tomuto problému úplně vyhli, zkonvertujte starší oddíly MBR na nové GPT.

2 Aktualizace systému

3 Obecné

3.1 Po instalaci z Live CD není jako výchozí aktivován žádný firewall

Pokud instalujete z Live CD, nebude vůbec ve výchozím stavu firewall aktivní.

Firewall povolte pomocí YaSTu nebo použijte:

systemctl enable SuSEfirewall2
systemctl start SuSEfirewall2

4 Technické

4.1 Printing System: Improvements and Incompatible Changes

Aktualizace verze CUPS na 1.7

CUPS >= 1.6 obsahuje velké změny narušující kompatibilitu s CUPS po verzi 1.5.4 obzvláště během tisku po síti:

The IPP protocol default version increased from 1.1 to 2.0. Older IPP servers like CUPS 1.3.x (for example in SLE 11) reject IPP 2.0 requests with "Bad Request" (see http://www.cups.org/str.php?L4231 (http://www.cups.org/str.php?L4231) ). By adding '/version=1.1' to ServerName in client.conf (e.g., ServerName older.server.example.com/version=1.1) or to the CUPS_SERVER environment variable value or by adding it to the server name value of the '-h' option (e.g., lpstat -h older.server.example.com/version=1.1 -p) the older IPP protocol version for older servers must be specified explicitly.

CUPS Browsing is dropped in CUPS but the new package cups-filters provides the cups-browsed that provides basic CUPS Browsing and Polling functionality. The native protocol in CUPS for automatic client discovery of printers is now DNS-SD. Start cups-browsed on the local host to receive traditional CUPS Browsing information from traditional remote CUPS servers. To broadcast traditional CUPS Browsing information into the network so that traditional remote CUPS clients can receive it, set "BrowseLocalProtocols CUPS" in /etc/cups/cups-browsed.conf and start cups-browsed.

Some printing filters and back-ends are dropped in CUPS but the new package cups-filters provides them. So cups-filters is usually needed (recommended by RPM) but cups-filters is not strictly required.

The cupsd configuration directives are split into two files: cupsd.conf (can also be modified via HTTP PUT e.g. via cupsctl) and cups-files.conf (can only be modified manually by root) to have better default protection against misuse of privileges by normal users who have been specifically allowed by root to do cupsd configuration changes (see http://www.cups.org/str.php?L4223 (http://www.cups.org/str.php?L4223), CVE-2012-5519, and https://bugzilla.opensuse.org/show_bug.cgi?id=789566 (https://bugzilla.opensuse.org/show_bug.cgi?id=789566)).

CUPS banners and the CUPS test page are no longer supported since CUPS >= 1.6. The banners and the test page from cups-filters must be used. The CUPS banner files in /usr/share/cups/banners/ and the CUPS testpage /usr/share/cups/data/testprint (which is also a CUPS banner file type) are no longer provided in the cups RPM because they do no longer work since CUPS >= 1.6 (see http://www.cups.org/str.php?L4120 (http://www.cups.org/str.php?L4120) ) because there is no longer a filter that can convert the CUPS banner files. Since CUPS >= 1.6 only the banner files and testpage in the cups-filters package work via the cups-filters PDF workflow and the cups-filters package also provides the matching bannertopdf filter.

For details, see https://bugzilla.opensuse.org/show_bug.cgi?id=735404 (https://bugzilla.opensuse.org/show_bug.cgi?id=735404).

PDF Now Common Printing Data Format

There is a general move away from PostScript to PDF as the standard print job format. This change is advocated by the OpenPrinting workgroup of the Linux Foundation and the CUPS author.

This means that application programs usually no longer produce PostScript output by default when printing but instead PDF.

As a consequence the default processing how application programs printing output is converted into the "language" that the particular printer accepts (the so called "CUPS filter chain") has fundamentally changed from a PostScript-centric workflow to a PDF-centric workflow.

Accordingly the upstream standard for CUPS under Linux (using CUPS plus the cups-filters package) is now PDF-based job processing, letting every non-PDF input be converted to PDF first, page management options being applied by a pdftopdf filter and Ghostscript being called with PDF as input.

With PDF as the standard print job format traditional PostScript printers can no longer print application's printing output directly so that a conversion step in the printing workflow is required that converts PDF into PostScript. But there are also PostScript+PDF printers that can print both PostScript and PDF directly.

For details, see the section "Common printing data formats" in the SUSE wiki article "Concepts printing" at http://en.opensuse.org/Concepts_printing (http://en.opensuse.org/Concepts_printing) .

5 Různé

6 Více informací a zpětná vazba

  • Přečtěte si README na CD.

  • Získejte podrobné informace o změnách každého balíčku pomocí RPM:

    rpm --changelog -qp <JMENOSOUBORU>.rpm

    <JMENOSOUBORU>. je název balíčku RPM.

  • Pro časový protokol všech změn provedených na aktualizovaných balíčcích si prohlédněte soubor ChangeLog v kořenovém adresáři tohoto DVD.

  • Další informace najdete na DVD v adresáři docu.

  • https://activedoc.opensuse.org/ obsahuje dodatečnou nebo aktualizovanou dokumentaci.

  • Pro poslední novinky o openSUSE navštivte http://www.opensuse.org.

Copyright © 2015 SUSE LLC

Děkujeme, že používáte openSUSE.

Tým openSUSE.

Vytisknout tuto stránku