openSUSE 13.2

Release Notes

openSUSE je svobodný operační systém založený na Linuxu, který je určený jak pro váš osobní počítač, notebook, tak i pro server. Můžete v něm brouzdat na internetu, spravovat e-maily a fotky, pracovat v kanceláři, přehrávat filmy či hudbu a bavit se!

Datum vydání: 2015-12-14, : 13.2.20151214

Pokud aktualizujete openSUSE ze starší verze vydání, můžete si poznámky k vydání zobrazit zde: http://en.opensuse.org/openSUSE:Release_Notes

1 Instalace

1.1 Instalátor Živého CD a nastavení klávesnice

Instalátor na živém CD obsahuje problém spojený s nastavením klávesnice. Pokud uživatel změní rozložení kláves z QWERTY (výchozí en-US varianta) na jiné, toto nastavení není řádně použito a nový systém si ponechá předkonfigurované QWERTY.

Jako obejití použijte po instalaci nástroj příkazového řádku localectl. Například (pro instalaci Německého rozložení kláves):

localectl set-x11-keymap de pc105 nodeadkeys

Tato chyba se neobjevuje v instalátoru na DVD.

1.2 Síť po aktualizaci pomocí YaSTu

Pokud používáte notebook s wifi připojením, je po aktualizaci z 13.1 na 13.2 za použití YaSTu dost pravděpodobné, že zároveň běží nová síťová metoda Wicked a starý NetworkManager.

Abyste to vyřešili, nejdříve zakažte Wicked a povolte znovu NetworkManager:

systemctl is-active network.service && systemctl stop network.service
systemctl is-active wickedd.service && systemctl stop wickedd.service
systemctl disable wicked.service
systemctl --force enable NetworkManager.service
systemctl start network.service

Pak zkontrolujte, že v současnosti vybraná služba je opravdu NetworkManager:

systemctl -p Id show network.service

A aktualizujte /etc/resolv.conf:

netconfig update

Nebo po příkazech systemctl restartujte počítač, aby se restartoval wpa_supplicant.

1.3 Upozornění: Nebylo vybráno umístění pro stage1 zavaděče

Během úvodní instalace, v souhrnném pohledu YaSTu, se může objevit následující upozornění v oddíle zavaděče: Upozornění: Nebylo vybráno umístění pro stage1 zavaděče. Pokud to není záměr, vyberte umístění výše.

Toto varování je chyba YaSTu (nyní opravená ve Factory) a můžete ji bezpečně ignorovat.

1.4 BtrFS and Windows XP

If you have Windows XP and want to install openSUSE 13.2 with BtrFS, an error message in YaST will inform you about problems during the bootloader installation.

Nejbezpečnější volba je instalovat openSUSE na Ext4 namísto BtrFS. Již existuje oprava, která brzy dorazí do Factory, ale nebude k dispozici pro 13.2.

1.5 Neostylovaný Grub2 po nové Živé instalaci

Chyba v YaSTu brání ostylování zavaděče GRUB2 při použití média živého CD. Vezměte na vědomí, že preferovaný způsob instalace openSUSE 13.2 je za použití DVD nebo Sítě. Obě média během instalace tvoří správný styl zavaděče.

1.6 Síťová instalace za použití Wifi

Provádění Síťové instalace za použití Wifi přestavuje některé problémy v YaSTu. Probíhá práce na opravě a bude brzy k dispozici. Zatím je jediná volba použít pro kompletní Síťovou instalaci drátové spojení.

2 Obecné

2.1 UEFI—Unified Extensible Firmware Interface

Dříve než nainstalujete openSUSE na váš systém, který je zaváděn pomocí UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), důrazně doporučujeme zkontrolovat, zda nejsou u výrobce hardwaru k dispozici doporučené aktualizace firmwaru. Pokud jsou k dispozici, nainstalujte je. Předinstalovaný systém Windows 8 je značnou známkou toho, že váš systém UEFI používá.

Pozadí: Některý firmware UEFI obsahuje chyby, které způsobují znefunkčnění, pokud je zapsáno do uložného prostoru UEFI příliš mnoho dat. Nikdo ve skutečnosti neví, kolik je to "příliš mnoho". openSUSE snižuje riziko tím, že nezapisuje více než pouhé minimum potřebné pro zavedení OS. To minimum znamená sdělení firmwaru UEFI, kde se nachází zavaděč openSUSE. Upstreamové funkce jádra Linuxu, které používají úložný prostor UEFI pro ukládání informací o zavádění systému a jeho pádu (pstore) jsou ve výchozím stavu zakázané. Přesto však je doporučeno nainstalovat veškeré aktualizace firmwaru, které výrobce doporučuje.

2.2 UEFI, GPT a oddíly MS-DOSu

Společně se specifikací EFI/UEFI se objevil nový styl dělení disků: GPT (GUID Partition Table). Je to nové schéma, které k identifikaci zařízení a typů diskových oddílů používá globálně unikátní identifikátory (128bitové hodnoty zobrazené jako 32 šestnáctkových číslic).

Navíc pak specifikace UEFI umožňuje užívání starších oddílů MBR (MS-DOS). Zavaděče Linuxu (ELILO nebo GRUB2) zkoušejí automaticky vygenerovat GUID těchto starších oddílů a zapsat je do firmwaru. Takový GUID se může často měnit, což způsobuje přepis firmwaru. Přepis se skládá ze dvou různých operací: odstranění starého záznamu a vytvoření nového, který nahradí ten původní.

Moderní firmware má garbage collector, který sbírá smazané položky a uvolňuje paměť, která byla pro ně rezervována. Může se objevit problém, když chybný firmware tyto položky nesbírá a neuvolňuje; to může skončit nezaveditelným systémem.

Je jednoduché to obejít: abyste se tomuto problému úplně vyhli, zkonvertujte starší oddíly MBR na nové GPT.

2.3 Zavádění systému v režimu Secure Boot

Toto ovlivňuje pouze stroje, které mají UEFI s povolenou volbou Secure Boot.

Tato nová verze vloženého načítání umožňuje ještě více strojům zavádět systém v povoleném režimu Secure Boot, než tomu bylo u verze openSUSE 13.1. Nicméně v případě potíží nejdříve aktualizujte na nejnovější verzi BIOSu vašeho stroje. Pokud vám aktualizace BIOSu nepomůže, nahlašte model vašeho stroje na wiki (http://en.opensuse.org/openSUSE:UEFI). Tak jej budeme moci sledovat v příštím vydání.

3 Aktualizace systému

4 Technické

4.1 Nesmysly na obrazovce během instalace s ovladačem Nouveau

Na některých systémech s kartami NVIDIA se v instalátoru mohou zobrazovat nesmysly v horní části obrazovky kvůli problémům s výchozím ovladačem nouveau. Pokud se vás tento problém týká, můžete jaderný modul nouveau před instalací zakázat a po dokončení instalace nebo povýšení systému jej opět povolit.

K tomu, abyste zakázali modul jádra při zavádění z instačního média, vyberte v grubu položku 'Instalace' a stiskněte 'e', abyste mohli upravit parametry. Pak se přesuňte na řádek začínající slovem 'linux' (respektive 'linuxefi') a přidejte na konec řádku řetězec brokenmodules=nouveau. Poté pro pokračování zavádění s novým parametrem stiskněte F10. Po instalaci systému můžete modul nouveau znovu povolit tak, že upravíte soubor /etc/modprobe.d/50-blacklist.conf a odstraníte z něj položku, která vede k zákazu nouveau.

4.2 Informace o ovladači FGLRX

Pro více informací o ovladačích AMD FGLRX na openSUSE 13.2 a jejich stavu čtěte https://lizards.opensuse.org/2014/11/01/fglrx-warning-opensuse-13-2-tumbleweed/ (https://lizards.opensuse.org/2014/11/01/fglrx-warning-opensuse-13-2-tumbleweed/).

4.3 Druhý statický kurzor myši

Pokud vidíte dva kurzory myši a máte dvě grafické karty, kde jedna z nich je od Intelu, zkuste odinstalovat xf86-video-intel a používat jen tu druhou. Statický kurzor by měl zmizet.

Tyto a další chyby s ovladačem Intelu jako (čtěte http://bugzilla.opensuse.org/show_bug.cgi?id=901506 (http://bugzilla.opensuse.org/show_bug.cgi?id=901506)) budou zfunkčněny a pokud to bude možné, objeví se v online aktualizacích.

4.4 Chybějící závislosti pro virt-manager

If you find a problem executing virt-manager, try installing typelib-1_0-Gtk-3_0, typelib-1_0-SpiceClientGtk-3_0 and typelib-1_0-GtkVnc-2_0.

V online aktualizaci bude nová verze, která tyto závislosti učiní výslovnými.

4.5 Ověření modemu po uspání

openSUSE 13.2 je přísnější na bezpečnost, než 13.1. Pokud jste připojeni přes UMTS nebo 3G modem a uspíte stroj, systém se vás pak před znovupřipojením zeptá na heslo uživatele root.

Pokud toto chování chcete změnit, upravte řádek v /etc/polkit-default-privs.standard:

# ModemManager
org.freedesktop.ModemManager.Device.Control  auth_admin:auth_admin:yes
  

na:

# ModemManager
org.freedesktop.ModemManager.Device.Control  auth_admin_keep
  

4.6 Chybí vyhledávání balíčků v GTK uživatelském rozhraní YaSTu

GTK rozhraní YaSTu není vybaveno vyhledávacím políčkem balíčků. Pokud tedy používáte GNOME nebo XFCE a chcete mít tuto funkci k dispozici, použijte místo toho rozhraní QT:

sudo /sbin/yast2 --qt

4.7 Migrace cifstab před openSUSE 13.2

Připojování cifs sdílení při spouštění systému pomocí /etc/samba/cifstab již nadále nebude pokračovat a bude považováno za zastaralé. Nyní toto obsluhuje obecný /etc/fstab.

Migrační proces vyžaduje dva kroky:

 1. Dopište všechny přípojné body /etc/samba/cifstab.rpmsave do /etc/fstab.

 2. Přidejte na konec každého řádku cifs připojení 0 0 (v souboru /etc/fstab).

Pro více informací a příklady čtěte v nainstalovaném systému soubor /usr/share/doc/packages/cifs-utils/README.cifstab.migration.

4.8 Odstranění pozadí plochy openSUSE 13.1 po povýšení systému

Pokud se po povýšení systému nadále objevuje pozadí plochy KDE z openSUSE 13.1, odstraňte je ručně z uživatelské cache:

rm ~/.kde4/cache-*/plasma-wallpapers/usr/share/wallpapers/openSUSEdefault/contents/images/*

4.9 Oficiální integrace pracovní plochy MATE

Nyní je v openSUSE 13.2 oficiálně dostupná pracovní plocha MATE ve verzi 1.8.1, neposlednějším stabilním vydání. Poskytuje intuitivní a atraktivní prostředí pracovní plochy za použití tradičních metafor pro Linux a další Unixové operační systémy.

Cílem pro openSUSE je poskytnout stejné uživatelské prostředí, které dříve uživatelé znali z GNOME před openSUSE 11.4, tedy s hlavní nabídkou a tématem Sonar.

4.10 Pomalé spouštění v GNOME

Automatické přihlášení GNOME může zpomalovat proces zavádění systému. Pravěpodobně dochází k závodu mezi službami, které nejsou správně označeny, jak na sobě vzájemně závisí. Dokud nebude v online aktualizacích k dispozici oprava této chyby, je obejitím dočasné vypnutí funkce automatického přihlašování GNOME.

4.11 AppArmor a nastavení oprávnění

Jako výchozí je AppArmor povolen. To sice znamená více bezpečnosti, ale také to může bránit službám v práci, pokud je spouštíte neočekávanými způsoby. Pokud se setkáte s podivnými problémy týkající se oprávnění, zkuste v profilu AppArmoru dané služby přepnout na režim stěžování si pomocí:

aa-complain /usr/bin/$vase_sluzba

Režim stěžování si znamená: povolit vše a zapsat do protokolu věci, které by profil neměl povolovat.

I v případě, že to pomůže, nahlašte to jako chybu! Chceme opravit profily AppArmoru tak, aby pokryly i krajní případy.

5 Různé

5.1 YaST (Qt GUI): Ikona "Správce služeb" se zobrazuje dvakrát

V oddíle Systém v YaSTu (Qt GUI) se zobrazuje dvakrát ikona Správce služeb. Je to chyba v Qt verzi Ovládacího centra YaSTu, která nectí příznak hidden v souborech desktop.

Bude to opraveno s další online aktualizací YaSTu.

6 Více informací a zpětná vazba

 • Přečtěte si README na CD.

 • Získejte podrobné informace o změnách každého balíčku pomocí RPM:

  rpm --changelog -qp <JMENOSOUBORU>.rpm

  <JMENOSOUBORU>. je název balíčku RPM.

 • Pro časový protokol všech změn provedených na aktualizovaných balíčcích si prohlédněte soubor ChangeLog v kořenovém adresáři tohoto DVD.

 • Další informace najdete na DVD v adresáři docu.

 • https://activedoc.opensuse.org/ obsahuje dodatečnou nebo aktualizovanou dokumentaci.

 • Pro poslední novinky o openSUSE navštivte http://www.opensuse.org.

Copyright © 2014 SUSE LLC

Děkujeme, že používáte openSUSE.

Tým openSUSE.

Vytisknout tuto stránku