Poznámky k vydání openSUSE 13.1

Version: 13.1.10 (2014-01-08)

Copyright © 2013 SUSE LLC

Tento text můžete kopírovat, distribuovat a/nebo měnit podle GNU Free Documentation License, verze 1.2 nebo novější, vydané Free Software Foundation. Není povoleno měnit sekce a přidávat text. Kopii licence najdete v souboru fdl.txt.


1. Různé
2. Instalace
2.1. Pro detailní informace k instalaci
3. Obecné
3.1. Dokumentace openSUSE
3.2. Opuštěné moduly YaSTU
3.3. UEFI—Unified Extensible Firmware Interface
3.4. UEFI, GPT a oddíly MS-DOSu
3.5. Zavádění systému v režimu Secure Boot
3.6. Adobe Reader (acroread) a další čtečky PDF
4. Aktualizace systému
4.1. Povýšení systému pomocí Zypperu (dup) vyžaduje vyčištění /etc/fstab
4.2. Odstraněna proměnná SYSLOG_DAEMON
4.3. Duplikovaná síťová rozhraní
5. Technické
5.1. Inicializace grafiky s KMS (Kernel Mode Setting)
5.2. Nesmysly na obrazovce během instalace s ovladačem Nouveau
5.3. Samba verze 4.1
5.4. Konfigurace Postfixu
5.5. xinetd: Protokolování do systémového protokolu
5.6. Apache verze 2.4
5.7. tomcat: Protokolování do systémového protokolu
5.8. Darktable: Vyžadována obnova souborů vyrovnávací paměti
5.9. Locate: Náhrada findutils-locate za mlocate
5.10. KDE a Bluetooth
5.11. AppArmor a nastavení oprávnění
5.12. Skype
5.13. AutoYaST

Pokud aktualizujete openSUSE ze starší verze vydání, můžete si poznámky k vydání zobrazit zde: http://en.opensuse.org/openSUSE:Release_Notes

Tyto poznámky jsou děleny do následujících okruhů:

1. Různé

není k dispozici

2. Instalace

2.1. Pro detailní informace k instalaci

Pro detailní informace k instalaci vizte 3.1 – „Dokumentace openSUSE“.

3. Obecné

3.1. Dokumentace openSUSE

V Po spuštění (Start-Up) naleznete instalační instrukce krok za krokem a úvod do pracovního prostředí KDE či Gnome. Taktéž se zde nachází úvod k balíku LibreOffice a základní administrační témata jako například nasazení a správa softwaru. Nechybí ani úvod do shellu Bash.

Dokumentaci naleznete v /usr/share/doc/manual/opensuse-manuals_$LANG a to po nainstalování balíčku opensuse-startup_$LANG, nebo ještě online na adrese http://doc.opensuse.org.

3.2. Opuštěné moduly YaSTU

Následující moduly YaSTu jsou zastaralé a v těchto dnech zřídka využívané:

 • yast2-autofs

 • yast2-dbus-client

 • yast2-dirinstall

 • yast2-fingerprint-reader

 • yast2-irda

 • yast2-mouse

 • yast2-phone-services

 • yast2-power-management

 • yast2-profile-manager

 • yast2-sshd

 • yast2-tv

Hlavním důvodem jejich opuštění bylo zvýšení úsilí věnovanému údržbě a zaměření na jiné mnohem více užívané moduly.

3.3. UEFI—Unified Extensible Firmware Interface

Dříve než nainstalujete openSUSE na váš systém, který je zaváděn pomocí UEFI, důrazně doporučujeme zkontrolovat, zda nejsou u výrobce hardwaru k dispozici doporučené aktualizace firmwaru. Pokud jsou k dispozici, nainstalujte je. Předinstalovaný systém Windows 8 je značnou známkou toho, že váš systém UEFI používá.

Pozadí: Některý firmware UEFI obsahuje chyby, které způsobují znefunkčnění, pokud je zapsáno do uložného prostoru UEFI příliš mnoho dat. Nikdo ve skutečnosti neví, kolik je to "příliš mnoho". openSUSE snižuje riziko tím, že nezapisuje více než pouhé minimum potřebné pro zavedení OS. To minimum znamená sdělení firmwaru UEFI, kde se nachází zavaděč openSUSE. Upstreamové funkce jádra Linuxu, které používají úložný prostor UEFI pro ukládání informací o zavádění systému a jeho pádu (pstore) jsou ve výchozím stavu zakázané. Přesto však je doporučeno nainstalovat veškeré aktualizace firmwaru, které výrobce doporučuje.

3.4. UEFI, GPT a oddíly MS-DOSu

Společně se specifikací EFI/UEFI se objevil nový styl dělení disků: GPT (GUID Partition Table). Je to nové schéma, které k identifikaci zařízení a typů diskových oddílů používá globálně unikátní identifikátory (128bitové hodnoty zobrazené jako 32 šestnáctkových číslic).

Navíc pak specifikace UEFI umožňuje užívání starších oddílů MBR (MS-DOS). Zavaděče Linuxu (ELILO nebo GRUB2) zkoušejí automaticky vygenerovat GUID těchto starších oddílů a zapsat je do firmwaru. Takový GUID se může často měnit, což způsobuje přepis firmwaru. Přepis se skládá ze dvou různých operací: odstranění starého záznamu a vytvoření nového, který nahradí ten původní.

Moderní firmware má garbage collector, který sbírá smazané položky a uvolňuje paměť, která byla pro ně rezervována. Může se objevit problém, když chybný firmware tyto položky nesbírá a neuvolňuje; to může skončit nezaveditelným systémem.

Je jednoduché to obejít: abyste se tomuto problému úplně vyhli, zkonvertujte starší oddíly MBR na nové GPT.

3.5. Zavádění systému v režimu Secure Boot

Toto ovlivňuje pouze stroje, které mají UEFI s povolenou volbou Secure Boot.

Tato nová verze vloženého načítání umožňuje ještě více strojům zavádět systém v povoleném režimu Secure Boot, než tomu bylo u verze openSUSE 12.3. Nicméně v případě potíží nejdříve aktualizujte na nejnovější verzi BIOSu vašeho stroje. Pokud vám aktualizace BIOSu nepomůže, nahlašte model vašeho stroje na wiki (http://en.opensuse.org/openSUSE:UEFI). Tak jej budeme moci sledovat v příštím vydání.

3.6. Adobe Reader (acroread) a další čtečky PDF

Adobe již nadále neposkytuje (bezpečnostní) aktualizace pro Adobe Reader (acroread). Proto, abychom chránili uživatele openSUSE, byl balíček acroread z této distribuce vypuštěn.

openSUSE obsahuje různé nástroje pro zobrazování PDF jako je Okular, Evince nebo poppler-tools. Tyto nástroje jsou pod aktivní správou a získávají bezpečnostní záplaty od openSUSE a jejich autorů z upstreamu.

Více informací naleznete na http://en.opensuse.org/Adobe_Reader.

4. Aktualizace systému

4.1. Povýšení systému pomocí Zypperu (dup) vyžaduje vyčištění /etc/fstab

Pokud je povyšován systém pomocí zypper dup (YaST upgrade to provádí automaticky), měli by uživatelé ze souboru /etc/fstab odstranit následující položky (pokud tam jsou):

tmpfs  /dev/shm
devpts /dev/pts
sysfs  /sys sysfs
proc  /proc proc

To je zvláště důležité pro uživatele Gnomu, jinak Terminál Gnome bude selhávat s chybou "grantpt selhalo: Operace není povolena". Tyto přípojné body jsou spravovány pomocí systemd a již by se nadále neměly objevovat v souboru /etc/fstab.

4.2. Odstraněna proměnná SYSLOG_DAEMON

Byla odstraněna proměnná SYSLOG_DAEMON. Dříve byla používána k výběru démona syslogu. Počínaje openSUSE 12.3 může být v systému nainstalována pouze jedna implementace syslogu a její použití bude vybráno automaticky.

Pro více podrobností navštivte manuálovou stránku syslog(8).

4.3. Duplikovaná síťová rozhraní

Současná verze systemd používá novou konvenci pro přiřazování předvídatelných jmen síťových rozhraní. YaST se podle toho změnil.

Některá hlášení označují chybu v YaSTU, která se objevuje při převodu z jednoho pojmenovávacího schématu na jiný. Pokud to samé rozhraní má dvě různá jména, narazili jste na tuto chybu. V tomto případě odstraňte odlišná síťová rozhraní v souboru /etc/sysconfig/network a znovu použijte YaST pro vytvoření konfigurace.

Více informací o předvídatelných jménech síťových rozhraní si můžete přečíst na http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/PredictableNetworkInterfaceNames/.

5. Technické

5.1. Inicializace grafiky s KMS (Kernel Mode Setting)

V openSUSE 11.3 jsme přešli na KMS (Kernel Mode Setting) u grafických karet Intel, ATI a NVIDIA, což je nyní výchozí. Pokud narazíte na problémy s podporou ovladače KMS (intel, radeon, nouveau), vypněte KMS přidáním nomodeset do příkazové řádky pro startování jádra. Abyste to v Grubu 2 (výchozí zavaděč) nastavili natrvalo, přidejte tuto volbu jako root v textovém souboru /etc/default/grub na řádek GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT, což jsou výchozí volby jádra, a poté spusťte terminálový příkaz

sudo /usr/sbin/grub2-mkconfig --output=/boot/grub2/grub.cfg

aby byly tyto změny uplatněny. Pro zastaralý Grub přidejte jako root tuto volbu do příkazové řádky jádra v souboru /boot/grub/menu.lst. Tato volba zajišťuje, že odpovídající jaderný modul (intel, radeon, nouveau) je v initrd načten s volbou modeset=0, tzn. KMS je vypnuto.

Ve vzácných případech je načítání modulu DRM z initrd obecným problémem nesouvisející s KMS, je dokonce možné v initrd úplně vypnout podporu modulu DRM. Abyste tak učinili, nastavte pomocí YaSTu proměnnou sysconfig NO_KMS_IN_INITRD na hodnotu yes, což poté způsobí znovuvytvoření initrd. Pak restartujte počítač.

Na grafikách Intel bez KMS se Xserver vrací zpět k ovladači fbdev (ovladač intel podporuje pouze KMS). Alternativně pro starší Intelovské GPU je k dispozici ovladač "intellegacy" (balíček xorg-x11-driver-video-intel-legacy), který stále podporuje UMS (User Mode Setting = uživatelský mód nastavení). K jeho použití upravte /etc/X11/xorg.conf.d/50-device.conf a změňte záznam "driver" na intellegacy.

Na grafikách ATI se současnými GPU se vrací k radeonhd. U grafických karet NVIDIA bez KMS je použit ovladač nv (ovladač nouveau podporuje pouze KMS). Nutno poznamenat, že novější grafické karty ATI a NVIDIA se vrací k fbdev, pokud uvedete jako spouštěcí parametr jádra nomodeset.

5.2. Nesmysly na obrazovce během instalace s ovladačem Nouveau

Na některých systémech s kartami NVIDIA se v instalátoru mohou zobrazovat nesmysly v horní části obrazovky kvůli problémům s výchozím ovladačem nouveau. Pokud se vás tento problém týká, můžete jaderný modul nouveau před instalací zakázat a po dokončení instalace nebo povýšení systému jej opět povolit.

K tomu, abyste zakázali modul jádra při zavádění z instačního média, vyberte v grubu položku 'Instalace' a stiskněte 'e', abyste mohli upravit parametry. Pak se přesuňte na řádek začínající slovem 'linux' (respektive 'linuxefi') a přidejte na konec řádku řetězec brokenmodules=nouveau. Poté pro pokračování zavádění s novým parametrem stiskněte F10. Po instalaci systému můžete modul nouveau znovu povolit tak, že upravíte soubor /etc/modprobe.d/50-blacklist.conf a odstraníte z něj položku, která vede k zákazu nouveau.

5.3. Samba verze 4.1

Samba ve verzi 4.1, která je obsažena v openSUSE 13.1 neobsahuje podporu práce ve stylu řadiče domény Active Directory. Tato funkčnost je v současnosti zakázána, protože vyžaduje integraci s celosystémovým MIT Kerberos.

5.4. Konfigurace Postfixu

V openSUSE 12.3 byl SuSEconfig.postfix přejmenován na /usr/sbin/config.postfix. Pokud nastavíte volby sysconfigu v souboru /etc/sysconfig/postfix nebo /etc/sysconfig/mail, musíte ručně jako root spustit /usr/sbin/config.postfix.

5.5. xinetd: Protokolování do systémového protokolu

Nové výchozí nastavení pro xinetd mění výchozí cíl protokolu z /var/log/xinetd.log na systémový protokol. To znamená, že všechny zprávy z démona xinetd se zobrazí v systémovém protokolu jako démon vybavení a s úrovní protokolování info.

Pokud chcete přepnout na starý způsob, najděte patřičný útržek v souboru /etc/xinetd.conf. Šablonu skriptu pro rotování protokolu xinetd.log naleznete v /usr/share/doc/packages/xinetd/logrotate.

5.6. Apache verze 2.4

Apache 2.4 provádí různé změny v souborech konfigurace. Více informací o povyšování z předchozích verzí naleznete na http://httpd.apache.org/docs/2.4/upgrading.html.

5.7. tomcat: Protokolování do systémového protokolu

Startovací skripty tomcatu již nadále nezapisují výstup do /var/log/tomcat/catalina.out. Všechny zprávy jsou nyní přesměrovány do systémového protokolu přes tomcat.service (tomcat-jsvc.service) a s úrovní protokolování info.

5.8. Darktable: Vyžadována obnova souborů vyrovnávací paměti

Pokud povyšujete systém z předchozího vydání na openSUSE 13.1, nebudou již dále fungovat původní soubory vyrovnávací paměti. V takovém případě je nutné odstranit ~/.cache/darktable/mipmaps.

5.9. Locate: Náhrada findutils-locate za mlocate

Nástroj mlocate je náhradou findutils-locate. Ve výchozím konfiguraci se mlocate chová stejně jako findutils-locate. Kvůli vylepšené práci s oprávněními však může trvat až 24 hodin než je databázový soubor k dispozici pro běžné uživatele.

V případě, že zaznamenáte hlášení "Přístup odepřen" krátce po instalaci mlocate, spusťte jednou jako root příkaz

/etc/cron.daily/mlocate.cron

abyste se tohoto zbavili.

5.10. KDE a Bluetooth

Vrstvy Bluetooth jsou poskytovány skrze Bluez 5 (větší zpětně nekompatibilní verzi), nezbytně povýšený kvůli pracovní ploše GNOME a dalším součástem základního systému. Naneštěstí pracovní prostředí KDE v současnosti podporuje pouze Bluez verze 4.

Takže komunitní tým openSUSE KDE nabízí neoficiální balíček Bluedevil, který poskytuje alespoň základní funkčnost, jako je párování zařízení nebo podpora myší na bluetooth; o některých dalších funkcích, jako je přenos souborů, není známo, zda jsou funkční.

V současnosti by neměla být zapisována žádná hlášení chyb podpory Bluetooth v KDE kvůli probíhajícímu portování Bluedevilu na Bluez 5.

5.11. AppArmor a nastavení oprávnění

Jako výchozí je AppArmor povolen. To sice znamená více bezpečnosti, ale také to může bránit službám v práci, pokud je spouštíte neočekávanými způsoby. Pokud se setkáte s podivnými problémy, zkuste pro danou službu přepnout v profilu AppArmoru dané služby přepnout na režim stěžování si pomocí:

aa-complain /usr/bin/$vase_sluzba

Režim stěžování si znamená: povolit vše a zapsat do protokolu věci, které by profil neměl povolovat.

I v případě, že to pomůže, nahlašte to jako chybu! Chceme opravit profily AppArmoru tak, aby pokryly i krajní případy.

5.12. Skype

PulseAudio 4.0 odhaluje chybu v současné verzi Skype pro Linux (v4.2). Dokud Skype nebude opraven a zaktualizován, spouštějte skype z příkazové řádky následovně:

PULSE_LATENCY_MSEC=60 skype

Více informací o této chybě naleznete na adrese http://arunraghavan.net/2013/08/pulseaudio-4-0-and-skype/.

5.13. AutoYaST

Pokud profil autoyast obsahuje volby v části <add-on> (doplněk), dojde k chybě, která brání přenosu informací v profilu z prvního stupně do druhého stupně. Proto jsou v takovém případě přeskočeny všechny konfigurační kroky druhého stupně, které za běžných okolností vedou k víceméně naprosto nepoužitelné instalaci.

Jako dočasné obejití chyby se v profilech AutoYaSTu openSUSE 13.1 vyhněte používání části <add-on>.