Poznámky k vydání openSUSE 12.2


Verze:

12.2.9 (2012-10-22)

Copyright © 2012 Novell, Inc.

Tento text můžete kopírovat, distribuovat a/nebo měnit podle GNU Free Documentation License, verze 1.2 nebo novější, vydané Free Software Foundation. Není povoleno měnit sekce a přidávat text. Kopii licence najdete v souboru fdl.txt.

Pokud aktualizujete openSUSE ze starší verze vydání, můžete si poznámky k vydání zobrazit zde: http://en.opensuse.org/openSUSE:Release_Notes

Tyto poznámky jsou děleny do následujících okruhů:

1. Různé

není k dispozici

2. Instalace

2.1. Pro detailní informace k instalaci

Pro detailní informace k instalaci vizte openSUSE Dokumentaci odkazovanou níže.

3. Obecné

3.1. Dokumentace openSUSE

 • V Po spuštění (Start-Up) naleznete instalační instrukce krok za krokem a také úvod do desktopu KDE či Gnome. Taktéž úvod k balíku LibreOffice. Také jsou tam zahrnuty základní administrační témata jako například nasazení a správa softwaru a také úvod do Bash shellu.

 • Odkaz zahrnuje administraci, detailní nastavení systému a také vysvětluje, jak nastavit různé síťové služby.

 • Bezpečnostní příručka přináší základní koncepty zabezpečení systému, pokrývající místní i síťový pohled na bezpečnost.

 • Příručka systémové analýzy a úprav pomáhá s hledáním problému, jeho řešení a optimalizaci.

 • Virtualizace s KVM nabízí úvod k nastavení a správě KVM virtualizace, libvirt a nástrojů QEMU.

3.2. Předinstalační test paměti nesprávně označuje dobrou paměť jako vadnou

Předinstalační test paměti (memtest) na médiu openSUSE 12.2 je špatně zkompilovaný. V sedmém testu hlásí chybu na bezvadných modulech RAM. Pokud chcete spustit memtest, použijte médium openSUSE 12.1.

4. Aktualizace systému

4.1. Vzdálená aktualizace pomocí "zypper dup"

Pokud provádíte aktualizaci z openSUSE 12.1 (nebo starší verze), dojde při povýšení balíčku openssh k přerušení openSSH spojení . Když potřebujete provést aktualizaci "zypper dup" přes SSH připojení, spusťte tento příkaz uvnitř obnovovatelného terminálového multiplexeru (např. "screen" nebo "tmux"), díky čemuž se budete moci jednoduše znovu připojit do stejného sezení, nebo alespoň předejdete ztrátě spojení (např. signálem "nohup").

4.2. sysvinit zavržen

Některé komponenty pracovní plochy závisí na službách, které poskytuje pouze systemd. Ačkoli jako nouzový režim openSUSE 12.2 nadále obsahuje základní podporu zavádění systému pomocí sysvinitu, přesto je sysvinit považován za zavržený a pravděpodobně i chybový či v některých ohledech rozbitý. Pokud máte nějaké potíže se systémem zaváděným pomocí sysvinitu, dříve než vyplníte chybové hlášení, použijte systemd.

4.3. mount a losetup opouští podporu pro cryptoloop

cryptoloop obsahuje známé slabiny a je proto několik let považován za zavržený ve prospěch dm-cryptu. mount (např. pomocí /etc/fstab) a losetup nyní konečně opustily podporu pro cryptoloop. To znamená, že staré položky fstabu, které využívají cryptoloop pro přístup k šifrovaným kontejnerům, nebudou takto fungovat. Nicméně tyto kontejnery budou nadále dostupné pomocí dm-cryptu (/etc/crypttab). Pro příklady, jak použít tuto novou metodu, navštivte stránku http://en.opensuse.org/Encrypted_Filesystems.

4.4. Připojování šifrovaných oddílů pomocí systemd

Pokud systemd automaticky nepřipojí šifrované oddíly, mohl by být příčinou příznak noauto v souboru /etc/fstab. Opravíte to jeho nahrazením za příznak nofail. Například změňte následující řádek:

/dev/mapper/cr_sda3 /home  ext4  acl,user_xattr,noauto 0 2

na

/dev/mapper/cr_sda3 /home  ext4  acl,user_xattr,nofail 0 2

5. Technické

5.1. Inicializace grafiky s KMS (Kernel Mode Setting)

V openSUSE 11.3 jsme přešli na KMS (Kernel Mode Setting) u grafických karet Intel, ATI a NVIDIA, což je nyní výchozí. Pokud narazíte na problémy s podporou ovladače KMS (intel, radeon, nouveau), vypněte KMS přidáním nomodeset do příkazové řádky pro startování jádra. Abyste to pro GRUB 2 (výchozí zavaděč) nastavili natrvalo, přidejte tento parametr k výchozím volbám jádra GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT, které naleznete v textovém souboru /etc/default/grub. K provedení změny budete potřebovat oprávnění uživatele root a pro uplatnění musíte spustit terminálový příkaz

sudo /usr/sbin/grub2-mkconfig --output=/boot/grub2/grub.cfg

V případě, že používáte původní verzi Grubu, přidejte (jako root) tento parametr do příkazové řádky jádra v souboru /boot/grub/menu.lst. Tato volba zajišťuje, že odpovídající jaderný modul (intel, radeon, nouveau) je načten s modeset=0 v initrd, tzn. že KMS je vypnuto.

Ve vzácných případech je načítání modulu DRM z initrd obecným problémem nesouvisející s KMS, je dokonce možné v initrd úplně vypnout podporu modulu DRM. Abyste tak učinili, nastavte pomocí YaSTu proměnnou sysconfig NO_KMS_IN_INITRD na hodnotu yes, což poté způsobí znovuvytvoření initrd. Pak restartujte počítač.

Na grafikách Intel bez KMS se Xserver vrací zpět k ovladači fbdev (ovladač intel podporuje pouze KMS). Alternativně pro starší Intelovské GPU je k dispozici ovladač "intellegacy" (balíček xorg-x11-driver-video-intel-legacy), který stále podporuje UMS (User Mode Setting = uživatelský mód nastavení). K jeho použití upravte /etc/X11/xorg.conf.d/50-device.conf a změňte záznam "driver" na intellegacy.

Na grafikách ATI se současnými GPU se vrací k radeonhd. U grafických karet NVIDIA bez KMS je použit ovladač nv (ovladač nouveau podporuje pouze KMS). Nutno poznamenat, že novější grafické karty ATI a NVIDIA se vrací k fbdev, pokud uvedete jako spouštěcí parametr jádra nomodeset.

5.2. Zavádění systému zavrženým sysvinitem

Jako výchozí nyní se openSUSE spouští pomocí systemd. V případě potíží se můžete zkusit vrátit k zavrženému sysvinitu tak, že v zavaděči stisknete klávesu F5. Pro více informací o omezeních při spuštění systému pomocí sysvinitu čtěte 4.2 – „sysvinit zavržen“.

5.3. systemd: Dodání spouštěcích parametrů služeb

systemctl podporuje pouze "standardní" parametry (čtěte http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/Incompatibilities).

Toto nové chování můžete obejít voláním startovacích skriptů přímo, například:

cd /etc/init.d
./apache2 <vaše_parametry>

5.4. systemd: Vypnutí systému

Když používáte systemd, k zastavení a vypnutí systému zadejte v příkazovém řádku halt -p nebo shutdown -h now a nebo použijte vypínací tlačítko vašeho desktopového prostředí.

Poznámka: Jednoduché halt nevypne systém řádně.

5.5. systemd: Vytváří se použití tmpfs: /run, /var/run, /media, etc.

systemd připojuje několik adresářů, které jsou zamýšlené tak, aby obsahovaly pouze dočasná data, jako souborového systémy tmpfs. Jsou to adresáře: /run, /var/run, /var/lock a /media. Pro informace o pozadí vizte http://lwn.net/Articles/436012/.

Poznámka: Neukládejte soubory, které mají přežít restart, do /run, /var/run, atd.

5.6. systemd: Čištění adresářů (/tmp a /var/tmp)

systemd udržuje adresáře, jak je uvedeno v tmpfiles.d adresářích a v /lib/systemd/system/systemd-tmpfiles-clean.timer. Pro více informací vizte manuálovou stránku tmpfiles.d.

Jako výchozí, systemd čistí tmp adresáře denně, jak je nakonfigurováno v /usr/lib/tmpfiles.d/tmp.conf:

d /tmp 1777 root root 10d
d /var/tmp 1777 root root 30d

Poznámka: systemd nectí proměnné sysconfigu v /etc/sysconfig/cron jako je TMP_DIRS_TO_CLEAR.

5.7. Automatické připojování USB médií

Gnome a Xfce nyní pro automatické připojování USB médií do adresáře /run/media/$USER používají udisks2. KDE nadále používá udisks ve verzi 1 a připojuje USB media do adresáře /media.

5.8. Určování diskových oddílů pro zařízení zpětné smyčky

S jádrem Linuxu 3.4 přichází dva způsoby jak na zařízeních zpětné smyčky vytvářet diskové oddíly. První je s parametrem max_part a druhý je pomocí parametru -P u příkazu losetup. Oba způsoby se chovají mírně jinak. Zatímco parametr -P dynamicky alokuje menší čísla pro každé zařízení (včetně jejich přidání nebo odebrání za běhu pomocí blockdev --rereadpt), použití parametru max_part způsobí, že každé smyčkové zařízení si alokuje uvedený počet malých čísel pro každé zařízení.

Takže když použijete max_part=8 a nezměníte max_loop, které je jako výchozí rovno 8, pak použijete všechna alokovaná menší čísla pro první zařízení.

Řešením je buď použít -P nebo také použít max_loop.

5.9. Informace o časové zóně v /etc/adjtime

Třetí řádek souboru /etc/adjtime nyní obsahuje informaci, zda vaše hodiny BIOSu běží v UTC nebo v místní časové zóně (dříve bylo uloženo ve volbě HWCLOCK v souboru /etc/sysconfig/clock).

Pokud soubor /etc/adjtime obsahuje nesprávnou informaci o posunu (například po opravě data a času příkazem ntpdate nebo při spuštěném démonu ntpd), nastavte v souboru /etc/sysconfig/clock proměnnou USE_ADJUST na hodnotu "no".

5.10. GNU tar má předvoleno vytváření archivů vyhovujících POSIXu

GNU tar má nyní jako výchozí volbu --format=posix a vytváří archivy vyhovující POSIXu s rozšířenou hlavičkou PAX. Zkontrolujte, zda vaše skripty a aplikace jsou s tímto formátem kompatibilní.

Původní chování (které je výchozí v upstreamu) může být obnoveno tak, že v prostředí nastavíte:

TAR_OPTIONS='--format=gnu'

nebo

TAR_OPTIONS='--pax-option=delete=[ac]time*'