openSUSE 12.1 Uitgavenotities

Versie:

12.1.12 (2012-04-13)

Copyright © 2012 Novell, Inc.

Het is toegestaan om dit document te kopiëren, verspreiden en/of te wijzigen onder de voorwaarden van de GNU Free Documentation License, versie 1.2 of een latere versie, gepubliceerd door de Free Software Foundation, zonder invariante secties en zonder omslagteksten, zowel voor- als achterzijde. Een kopie van de licentie is bijgevoegd in het bestand fdl.txt.

Als u opwaardeert van een oudere versie naar deze uitgave van openSUSE, kijk dan naar de vorige uitgavenotities hier: http://nl.opensuse.org/openSUSE:Release_Notes

Deze uitgavenotities beslaat de volgende gebieden:

Diversen
 1. YaST-configuratiemodule voor AppArmor
Installatie
 1. Voor gedetailleerde informatie over installeren
Algemeen
 1. openSUSE documentatie
 2. GNOME 3
 3. PulseAudio geluidssysteem
 4. Btrfs
 5. Windows-domein Aanmelden met KDM
 6. Oracle Java extern beschikbaar
 7. 32-Bit XEN Hypervisor verwijderen
 8. Grote schijfpartities op Windows 8 Server formatteren
 9. Postfix configureren
Systeemopwaardering
 1. Versleutelde partities aankoppelen met dm-crypt
 2. Versleutelde partities aankoppelen met systemd
Technisch
 1. Grafische systeem initialiseren met KMS (Kernel Mode Setting)
 2. Radeon HDMI geluidsuitvoer wordt uitgeschakeld
 3. Opstarten met systemd of sysvinit
 4. systemd: Meegeven van service-opstartparameters
 5. systemd: Systeem afsluiten
 6. systemd: Gebruik maken van tmpfs: /run, /var/run, /media, etc.
 7. systemd: Opschonen van mappen (/tmp and /var/tmp)
 8. CUPS 1.5
 9. Het commando 'rename'
 10. Netwerkbeheerder commandoregelinterface
 11. rpm: %_topdir Gewijzigd voor niet-root gebruikers

Diversen

YaST-configuratiemodule voor AppArmor

FATE Categorieën voor https://features.opensuse.org/305278: AppArmor, YaST.

De configuratiemodule voor AppArmor is nu te vinden in de sectie "Beveiliging en gebruikers" van het YaST controlecentrum.

Installatie

Voor gedetailleerde informatie over installeren

Voor gedetailleerde informatie over installeren, zie de onderstaande verwijzing naar "openSUSE documentatie" .

Algemeen

openSUSE documentatie

GNOME 3

GNOME 3 biedt een nieuw ontwerp voor het bureaublad dat verschilt van GNOME 2. Het resultaat en om gebruikers voordeel te laten hebben van de wijzigingen, is het uiterlijk en het gedrag van uw GNOME 2 bureaublad niet automatisch gemigreerd. Systeeminstellingen kan worden gebruikt om GNOME 3 aan te passen en een geavanceerd hulpmiddel (gnome-tweak-tool) wordt geleverd voor meer gedetailleerde aanpassingen.

De standaard modus van GNOME 3 vereist ondersteuning voor 3D-versnelling in de grafische stuurprogramma's. Wanneer 3D-versnelling niet beschikbaar is, dan gebruikt GNOME 3 de terugvalmodus. Als het blijkt dat GNOME 3 beschikbaarheid van 3D-versnelling detecteert, maar de standaard modus is onbruikbaar, dan bent getroffen door een bug in de grafische stuurprogramma's. U kunt de terugvalmodus forceren met het argument "gnome.fallback=1" in de opstartregel in grub.

Als u de terugvalmodus gebruikt, weet dan dat u de panelen kunt aanpassen door op Alt te drukken en met rechts op een paneel te klikken.

Voor een korte beschrijving van veel GNOME-shell-functies, zoals binding aan toetsen, eigenschappen van slepen en laten vallen en speciale hulpmiddelen, zie https://live.gnome.org/GnomeShell/CheatSheet.

PulseAudio geluidssysteem

Het PulseAudio geluidssysteem is nu systeembreed geïntegreerd en standaard ingeschakeld voor nieuwe installaties. Als u het in een vorige uitgave had uitgeschakeld en het nu wilt inschakelen, controleer dan de variabele PULSEAUDIO_ENABLE in /etc/sysconfig/sound:

Stel PULSEAUDIO_ENABLE in op "yes" om PA overal in te schakelen. Instellen van PULSEAUDIO_ENABLE op "no" zal PulseAudio volledig uitschakelen en het op "custom" instellen betekent dat een eigen configuratie onaangetast blijft.

Btrfs

Btrfs is het bestandssysteem van de volgende generatie voor Linux. Als een voorproefje van de nieuwe technologie, kunt u btrfs-partities aanmaken of uw gehele systeem met btrfs opzetten.

Opmerking: Het btrfs-bestandssysteem wordt actief ontwikkeld en functionaliteit controleren en repareren ("scrub") is nog maar net toegevoegd. "Scrub" is bedoeld om gegevens en metagegevens te verifiëren aannemend dat de boomstructuren in orde zijn; het kan (en zou) periodiek op een aangekoppeld bestandssysteem moeten worden uitgevoerd: het draait als een achtergrondproces gedurende het normale werk.

Ons advies is om voorzichtig te overwegen, welke gegevens op dat bestandssysteem te zetten en de gebruikelijke suggesties voor redundantie en reservekopieën te volgen. Voor meer informatie, zie http://btrfs.wiki.kernel.org.

Btrfs bevat vele interessante nieuwe mogelijkheden, waaronder de mogelijkheid om momentopnamen van uw bestandssysteem te maken. Momentopnamen en terugrollen wordt ondersteund door snapper en is al geïntegreerd in pakket en systeembeheerhulpmiddelen zoals zypper en YaST.

Windows-domein Aanmelden met KDM

Het KDM-thema van SUSE staat het aanmelden aan een Windows-domein niet toe.

Om hier omheen te werken zet u DISPLAYMANAGER_KDM_THEME naar een lege tekenreeks in /etc/sysconfig/displaymanager om het standaard KDM-thema te gebruiken:

DISPLAYMANAGER_KDM_THEME=""

Oracle Java extern beschikbaar

Het java-1_6_0-sun pakket is niet langer onderdeel van openSUSE vanwege een wijziging in de licentie. Wij leveren de OpenJDK-build als vervanger. Gebruikers van openSUSE die de Oracle JDK binaire versie prefereren boven de openSUSE OpenJDK-build, kunnen de Oracle versie downloaden van http://oracle.com/java.

32-Bit XEN Hypervisor verwijderen

De 32-Bit XEN Hypervisor is niet langer beschikbaar. Gebruik in plaats daarvan de 64-bit XEN Hypervisor voor 32-bit en 64-bit virtuele guests.

Grote schijfpartities op Windows 8 Server formatteren

Een guest gehost op Windows 8 Server kan mislukken wanneer een grote virtuele schijf-image (groter dan 50 GB) in het formaat .vhdx wordt toegekend aan de guest. Om hier omheen te werken kunt u ofwel een virtuele schijf-image gebruiken met een vaste grootte of de schijf-image met dynamische grootte met Powershell gebruiken.

Technische achtergrond van het probleem

De .vhd en .vhdx images zijn 'sparse' bestanden. Wanneer een dynamische .vhdx wordt gemaakt met een maximum grootte van 127 GB, wordt de initiële grootte ongeveer 256 KB. Omdat de standaard blokgrootte voor .vhdx bestanden 32 MB is, resulteert het schrijven van één 512 byte sector in een toekenning van een 32 MB sectie aan het 'sparse' bestand. Wanneer ext3 is toegekend zal de MBR, het superblok, de backup-superblokken, inodes, mappen, etc., ruimte krijgen toegekend in het 'sparse' bestand. Vanwege het suboptimale IO van ext3, over hoe de datastructuren op de schijf zijn geplaatst en de standaard blokgrootte, wordt een grote partitie van het .vhdx bestand toegewezen alleen door het formatteren. De oplossing is om een .vhdx bestand met 1 MB blokgrootte te maken in plaats van de standaard 32 MB.

De blokgrootte in de UI wijzigen is niet geïmplementeerd. Het kan alleen gewijzigd worden wanneer het VHDx-bestand wordt gemaakt met Powershell. Om een VHD te maken met een gewijzigde blokgrootte, gebruikt u dit Powershell-script (alles op één regel):

New-VHD -Path C:\MyVHDs\test.vhdx -SizeBytes (127GB)
 -Dynamic -BlockSizeBytes (1MB) -VHDFormat vhdx

Postfix configureren

Er is geen postfix-module meer in SuSEconfig. Dus schrijft SuSEconfig niet langer de configuratiebestanden van postfix als u sysconfig-variables instelt in /etc/sysconfig/postfix of /etc/sysconfig/mail.

Na het wijzigen van sysconfig-variabelen moet u handmatig /usr/sbin/SuSEconfig.postfix als root uitvoeren.

Systeemopwaardering

Versleutelde partities aankoppelen met dm-crypt

Op vroegere SUSE-systemen werd /etc/cryptotab gebruikt voor het instellen van apparaten met de nu verouderde cryptoloop-technologie. 12.1 ondersteunt alleen /etc/crypttab (zonder 'o'!), die dm-crypt gebruikt. Gebruikers die nog steeds een /etc/cryptotab van vroeger hebben zouden convert_cryptotab moeten uitvoeren, die instructies afdrukt over wat er in plaats daarvan in /etc/crypttab en /etc/fstab gezet moet worden.

Versleutelde partities aankoppelen met systemd

Als versleutelde partities niet automatisch worden aangekoppeld met systemd, dan kan de vlag noauto in /etc/fstab voor deze partities de oorzaak zijn. Deze vlag vervangen door nofail zal het repareren. Wijzig bijvoorbeeld de volgende regel:

/dev/mapper/cr_sda3 /home  ext4  acl,user_xattr,noauto 0 2

in

/dev/mapper/cr_sda3 /home  ext4  acl,user_xattr,nofail 0 2

Technisch

Grafische systeem initialiseren met KMS (Kernel Mode Setting)

Met openSUSE 11.3 schakelden we om naar KMS (Kernel Mode Setting) voor Intel, ATI en NVIDIA grafische systemen, wat nu onze standaard is. Als u problemen tegen komt met de ondersteuning van het KMS apparaatstuurprogramma (intel, radeon, nouveau), schakel KMS dan uit door nomodeset toe te voegen aan de commandoregel van de kernel boot. Om dit permanent in te stellen, voeg het toe aan de commandoregel van de kernel in /boot/grub/menu.lst. Deze optie verzekert dat de juiste kernelmodule (intel, radeon, nouveau) wordt geladen met modeset=0 in initrd, dwz. KMS is uitgeschakeld.

In zeldzame gevallen, bij het laden van de DRM-module uit initrd, is er een algemeen probleem, niet gerelateerd aan KMS. Het is zelfs mogelijk om het laden van de DRM-module volledig uit te schakelen in initrd. Stel hiervoor de NO_KMS_IN_INITRD sysconfig-variabele in op yes via YAST, die dan later initrd opnieuw aanmaakt. Herstart uw machine.

Op Intel zonder KMS valt de X-server terug op het stuurprogramma fbdev (het intel stuurprogramma ondersteunt alleen KMS); als alternatief is er voor oudere GPU's van Intel het stuurprogramma "intellegacy" (xorg-x11-driver-video-intel-legacy pakket) beschikbaar, dat nog steeds UMS (User Mode Settings) ondersteunt. Om het te gebruiken bewerkt u /etc/X11/xorg.conf.d/50-device.conf en wijzigt u het stuurprogramma item in intellegacy.

Op ATI voor de huidige GPU's valt het stuurprogramma terug op radeonhd. Op NVIDIA zonder KMS wordt het stuurprogramma nv gebruikt (het stuurprogramma nouveau ondersteunt alleen KMS). Opmerking: nieuwere ATI en NVIDIA GPU's vallen terug op fbdev, als u de kernel-boot-parameter nomodeset specificeert.

Radeon HDMI geluidsuitvoer wordt uitgeschakeld

Vanwege problemen met sommige hardware is geluidsuitvoer met HDMI standaard uitgeschakeld in het apparaatstuurprogramma radeon, wat het standaard apparaatstuurprogramma is voor AMD/ATI grafische kaarten.

Het kan opnieuw ingeschakeld worden door radeon.audio=1 als kernelparameter toe te voegen. Ga in YaST naar Systeem -> Bootloader en klik dan op Bewerken op het standaard item en voeg het volgende toe aan het eind van 'Optionele kernelparameter voor op de commandoregel':

radeon.audio=1

Start het systeem opnieuw na de wijziging.

Als alternatief kunnen gebruikers het eigen apparaatstuurprogramma van AMD. Voor meer informatie, zie http://nl.opensuse.org/SDB:ATI_drivers.

Opstarten met systemd of sysvinit

Standaard start openSUSE nu op met systemd. Als er problemen zijn dan kunt u terugvallen op de oude manier met sysvinit door bij het opstarten de F5-toets in te drukken.

Als u permanent wilt omschakelen naar sysvinit, installeer dan het pakket sysvinit-init. Om weer terug te schakelen naar systemd, installeer dan opnieuw het pakket systemd-sysvinit.

systemd: Meegeven van service-opstartparameters

systemctl ondersteunt alleen "standaard" parameters (zie http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/Incompatibilities).

U kunt dit nieuwe gedrag omzeilen door het opstartscript direct aan te roepen, bijvoorbeeld:

cd /etc/init.d
./apache2 <uw_parameters>

systemd: Systeem afsluiten

Om het systeem helemaal te stoppen wanneer systemd wordt gebruikt, geef dan halt -p of shutdown -h now op de commandoregel of gebruik de afsluitknop in uw bureaubladomgeving.

Opmerking: Gewoon halt geven zal het systeem niet juist afsluiten.

systemd: Gebruik maken van tmpfs: /run, /var/run, /media, etc.

systemd koppelt verschillende mappen die bedoeld zijn om alleen vlottende (tijdelijke) gegevens te bevatten, als tmpfs bestandssystemen: /run, /var/run, /var/lock en /media zijn zulke mappen. Voor achtergrondinformatie, zie http://lwn.net/Articles/436012/.

Opmerking: Sla geen bestanden, die bedoeld zijn om een opstart van het systeem te overleven, op in /run, /var/run, etc.

systemd: Opschonen van mappen (/tmp and /var/tmp)

systemd behoudt mappen zoals gespecificeerd in de tmpfiles.d mappen en in /lib/systemd/system/systemd-tmpfiles-clean.timer. Voor meer informatie, zie de manpagina tmpfiles.d.

systemd schoont tmp mappen dagelijks standaard op zoals ingesteld in /usr/lib/tmpfiles.d/tmp.conf:

d /tmp 1777 root root 10d
d /var/tmp 1777 root root 30d

Opmerking: systemd houdt geen rekening met sysconfig-variabelen in /etc/sysconfig/cron zoals TMP_DIRS_TO_CLEAR.

CUPS 1.5

CUPS 1.5 komt met achterwaarts incompatibele wijzigingen:

Het commando 'rename'

Volgens de 'GNU Coding Standards', behandelt het commando 'rename' nu alle tekenreeksen die beginnen met een minteken als een commandoregeloptie. Om dit te voorkomen, scheidt u de optie van het andere arguments als volgt met --:

#!/bin/bash
for f in *.jpg ; do
 rename -- ".jpg" "-$RANDOM.jpg" $f ;
done

Netwerkbeheerder commandoregelinterface

cnetworkmanager is niet langer beschikbaar—gebruik nmcli in plaats hiervan. Voor migratieinformatie, zie http://repo.or.cz/w/cnetworkmanager.git/blob_plain/HEAD:/nmcli-migration.html.

rpm: %_topdir Gewijzigd voor niet-root gebruikers

Gebruikers zonder privileges kunnen niet langer naar /usr/src/packages schrijven. rpmbuild gebruikt nu standaard ~/rpmbuild. Om de map te wijzigen voegt u een regel toe aan ~/.rpmmacros als volgt:

%_topdir /some/where/else

Om de submap foo van $HOME te gebruiken voegt u aan ~/.rpmmacros toe:

%_topdir %{getenv:HOME}/foo