openSUSE 12.1 laidos pastabos

Versija:

12.1.12 (2012-04-13)

Autorinės teisės © 2012 Novell, Inc.

Leidžiama kopijuoti, platinti ir/arba keisti šį dokumentą GNU laisvosios dokumentacijos licencijos, 1.2 ar bet kurios vėlesnės versijos, paskelbtos Laisvos Programinės Įrangos Fondo (Free Software Foundation), sąlygomis; jokių pakeistų skyrių, jokių tekstų priekyje ir jokių tekstų gale. Licencijos kopija įtraukta kaip rinkmena fdl.txt.

Jei senesnę sistemos versiją naujovinote iki šios openSUSE laidos, ankstesnių laidos informacijų ieškokite čia: http://en.opensuse.org/openSUSE:Release_Notes

Laidos pastabos aprėpia šias sritis:

Įvairenybės
 1. YaST AppArmor konfigūravimo modulis
Diegimas
 1. Daugiau informacijos apie diegimą
Bendra
 1. openSUSE dokumentacija
 2. GNOME 3
 3. PulseAudio garso sistema
 4. Btrfs
 5. Windows Domain Logon with KDM
 6. Oracle Java pateikiamas atskirai
 7. 32-Bit XEN Hypervisor pašalinimas
 8. Didelių disko skaidinių ženklinimas Windows 8 serveryje
 9. Postfix konfigūravimas
Sistemos naujovinimas
 1. Užšifruotų skaidinių prijungimas su dm-crypt
 2. Užšifruotų skaidinių prijungimas naudojant systemd
Techninės detalės
 1. Ruošiama grafika su KMS (Branduolio Veiksenos Parinktis)
 2. Uždraustas Radeon HDMI garso išvedimas
 3. Paleidimas su systemd arba sysvinit
 4. systemd: paleidimo paslaugų parametrų nurodymas
 5. systemd: sistemos išjungimas
 6. systemd: tmpfs naudojimas: /run, /var/run, /media, ir t. t.
 7. systemd: katalogų išvalymas (/tmp ir /var/tmp)
 8. CUPS 1.5
 9. Pervadinimo komanda „rename“
 10. NetworkManager komandinės eilutės sąsaja
 11. rpm: %_topdir pasikeitimas ne root naudotojams

Įvairenybės

YaST AppArmor konfigūravimo modulis

https://features.opensuse.org/305278 FATE kategorijos: AppArmor, YaST.

AppArmor konfigūracijos modulį nuo šiol rasite YaST valdymo centro modulių grupėje „Saugumas ir naudotojai“.

Diegimas

Daugiau informacijos apie diegimą

Daugiau informacijos apie diegimą "openSUSE dokumentacijoje" , į kurios nuoroda pateikta žemiau.

Bendra

openSUSE dokumentacija

GNOME 3

Siūlomas GNOME 3 darbalaukis skiriasi nuo GNOME 2. Tad tam, kad naudotojai pasinaudotų naujovėmis, nebus automatiškai migruojama iš GNOME 2 darbalaukio. GNOME 3 konfigūruokite per Sistemos nuostatas arba pasinaudoję sudėtingesniu įrankiu (gnome-tweak-tool).

The standard mode of GNOME 3 requires support for 3D acceleration in the graphic drivers. When 3D acceleration is not available, GNOME 3 then uses the fallback mode. If it turns out that GNOME 3 detects availability of 3D acceleration, but the standard mode is unusable, then you likely hit a bug in the graphic drivers. You can force the fallback mode with the "gnome.fallback=1" argument on the boot line in grub.

If you use the fallback mode, you can customize the panels by pressing Alt when right-clicking on a panel.

Trumpą GNOME apvalkalo savybių aprašą (klavišų kombinacijas, vilkimo galimybes, specialias paslaugų programas) rasite https://live.gnome.org/GnomeShell/CheatSheet.

PulseAudio garso sistema

PulseAudio garso sistema dabar integruota į sistemą ir įjungiama diegiant naujai. Jei šią sistemą uždraudėte ankstesnėje versijoje, tačiau norite ją įjungti dabar, /etc/sysconfig/sound rinkmenoje keiskite PULSEAUDIO_ENABLE kintamojo reikšmę:

Norėdami visur priverstinai naudoti PA, ties PULSEAUDIO_ENABLE įrašykite "yes". Ties PULSEAUDIO_ENABLE nurodę "no", visiškai uždrausite PulseAudio. Nurodę "custom", išlaikysite savitą konfigūraciją.

Btrfs

Btrfs is the next generation filesystem for Linux. As a preview of the new technology, you can create btrfs partitions or setup your whole system with btrfs.

Note: The btrfs filesystem is in active development, and check and repair functionality ("scrub") has been added just recently. "Scrub" is aimed to verify data and metadata assuming the tree structures are fine; it can (and should) be run periodically on a mounted filesystem: it runs as a background process during normal operation.

Thus we advice to carefully consider, which data to put on the filesystem, and follow the usual suggestions for redundancy and backup. For more information, see http://btrfs.wiki.kernel.org.

Btrfs contains many interesting new features, including the ability to take snapshots of your filesystem. Snapshot and rollback is supported by snapper, and already integrated into openSUSE package and system management tools such as zypper and YaST.

Windows Domain Logon with KDM

SUSE KDM apipavidalinimas neleidžia Windows srities prisijungimų.

Išeitis – naudoti numatytąjį KDM apipavidalinimą. Tam /etc/sysconfig/displaymanager rinkmenoje DISPLAYMANAGER_KDM_THEME kintamajam priskirti tuščią reikšmę:

DISPLAYMANAGER_KDM_THEME=""

Oracle Java pateikiamas atskirai

java-1_6_0-sun paketas nebėra openSUSE dalis dėl pasikeitusių licencijos sąlygų. Todėl vietoj jo pateikiamas OpenJDK. openSUSE naudotojai, norintys vietoj openSUSE OpenJDK naudoti Oracle JDK versiją, ją gali parsisiųsti iš http://oracle.com/java.

32-Bit XEN Hypervisor pašalinimas

32-Bit XEN Hypervisor yra nebeprieinamas. 32 ir 64 bitų svečio sistemoms naudokite 64-bit XEN Hypervisor.

Didelių disko skaidinių ženklinimas Windows 8 serveryje

Installing a guest hosted on Windows 8 Server may fail when a large virtual disk image (larger than 50 GB) in .vhdx format is assigned to the guest. To workaround this issue use either virtual disk images with a fixed size, or create the dynamically sized disk image using Powershell.

Techninis šios problemos apibūdinimas

The .vhd and .vhdx images are sparse files. When a dynamic .vhdx is created with a maximum size of 127 GB, the initial size is about 256 KB. Because the default block size for .vhdx files is 32 MB, writing one 512 byte sector will result in a 32 MB section of the sparse file being allocated. When ext3 is allocating the MBR, the super block, the backup super blocks, inodes, directories, etc., space is being allocated in the sparse file. Because of ext3's suboptimal IO, how the data structures are laid out on disk, and the default block size, a large partition of the .vhdx file is allocated just by formatting. The workaround is to create a .vhdx file with a 1 MB block size rather than the default 32 MB.

Changing the block size in the UI is not implemented. It can only be changed when the VHDx file is created through Powershell. To create a VHD with a modified block size, use this Powershell script (all in one line):

New-VHD -Path C:\MyVHDs\test.vhdx -SizeBytes (127GB)
 -Dynamic -BlockSizeBytes (1MB) -VHDFormat vhdx

Postfix konfigūravimas

There is no SuSEconfig postfix module any more. Thus SuSEconfig no longer writes the postfix configuration files, if you set sysconfig variables in /etc/sysconfig/postfix or /etc/sysconfig/mail.

After modifying sysconfig variables you must manually run /usr/sbin/SuSEconfig.postfix as root.

Sistemos naujovinimas

Užšifruotų skaidinių prijungimas su dm-crypt

On ancient SUSE systems, /etc/cryptotab was used for setting up devices with the now deprecated cryptoloop technology. 12.1 only supports /etc/crypttab (without 'o'!), which uses dm-crypt. Users who still have a cryptotab from the old days should run convert_cryptotab, which prints instructions about what to put in crypttab and fstab instead.

Užšifruotų skaidinių prijungimas naudojant systemd

Jei systemd automatiškai neprijungia užšifruotų skaidinių, greičiausiai /etc/fstab rinkmenoje tiems skaidiniams nurodyta reikšmė noauto. Problemą išspręsite šią reikšmę pakeitę į nofail. Pavyzdžiui, pakeiskite tokią eilutę:

/dev/mapper/cr_sda3 /home  ext4  acl,user_xattr,noauto 0 2

į

/dev/mapper/cr_sda3 /home  ext4  acl,user_xattr,nofail 0 2

Techninės detalės

Ruošiama grafika su KMS (Branduolio Veiksenos Parinktis)

Nuo openSUSE 11.3 pereita prie KMS (branduolio veiksenos parinktis) Intel, ATI ir NVIDIA vaido plokštėms kaip numatytąja parinktimi. Jei kils nesklandumų naudojant KMS tvarkyklių palaikymą (intel, radeon, nouveau), uždrauskite KMS pridėdami nomodeset prie branduolio įkrovos komandinės eilutės. Norėdami, kad parinkties pakeitimas būtų ilgalaikis, pridėkite ją prie branduolio komandinės eilutės rinkmenoje /boot/grub/menu.lst. Tokia parinktis užtikrins, kad atitinkamas branduolio modulis (intel, radeon, nouveau) bus paleistas su parametru modeset=0 ties initrd, t. y. KMS bus uždraustas.

Retais atvejais įkeliant DRM modulį iš initrd gali kilti nesklandumų, nesusijusių su KMS, tad galima visiškai uždrausti DRM modulio įkėlimą iš initrd. Tai galite padaryti nurodydami NO_KMS_IN_INITRD sysconfig kintamojo reikšmę yes per YAST, kuris po to iš naujo sukurs initrd. Perkraukite kompiuterį.

Intel be KMS plokštėse Xserver gali naudoti fbdev tvarkyklę (tik intel tvarkyklė palaiko KMS). Tačiau taip pat yra ir „intellegacy“ tvarkyklė (xorg-x11-driver-video-intel-legacy pakete) senoms Intel vaizdo plokštėms, kuri vis dar palaiko UMS (naudotojo veiksenos parinktį). Norėdami ją naudoti, /etc/X11/xorg.conf.d/50-device.conf rinkmenoje tuščią tvarkyklės (angl. driver) įrašą pakeiskite į intellegacy.

ATI plokštėms šiuolaikiniuose kompiuteriuose tiks radeonhd. NVIDIA be KMS plokštėse turėtų būti naudojama nv tvarkyklė (tik nouveau tvarkyklė palaiko KMS). Atminkite, jei branduolio įkėlimo parinktyse nurodysite nomodeset, sistemose su naujesnėmis ATI ir NVIDIA vaizdo plokštėmis bus naudojama fbdev tvarkyklė.

Uždraustas Radeon HDMI garso išvedimas

Kadangi pasitaiko tam tikrų nesklandumų kai kuriuose įrenginiuose, HDMI garso išvedimas numatytuoju atveju uždraudžiamas, jei naudojama radeon tvarkyklė, kuri yra numatytoji AMD/ATI vaizdo plokščių tvarkyklė.

Jį galima vėl įgalinti prie branduolio parametrų pridėjus radeon.audio=1. Tam eikite į YaST, Sistema -> Paleidyklė, spauskite Keisti ties numatytuoju įrašu ir ties „Pasirinktiniais branduolio komandinės eilutės parametrai“ dar prirašykite:

radeon.audio=1

Tam, kad įsigaliotų pakeitimai, iš naujo paleiskite kompiuterį.

Arba galite įdiegti nuosavybines AMD tvarkykles. Daugiau informacijos rasite http://en.opensuse.org/SDB:ATI_drivers.

Paleidimas su systemd arba sysvinit

Numatytuoju atveju openSUSE paleidimui dabar naudojama systemd. Jei kyla problemų, galite rinktis senąją sysvinit sistemą paleidimo metu spausdami F5 klavišą.

Jei norite visada naudoti sysvinit, įdiekite sysvinit-init paketą. Jei po to vėl norėsite nuolat naudoti systemd, vėl įdiekite systemd-sysvinit paketą.

systemd: paleidimo paslaugų parametrų nurodymas

systemctl palaiko tik tam tikrus parametrus (žr. http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/Incompatibilities).

Norėdami įvykdyti savitą komandą, galite tiesiogiai iškviesti paleidimo scenarijų, pvz.:

cd /etc/init.d
./apache2 <jūsų_parametrai>

systemd: sistemos išjungimas

Norėdami sustabdyti ir išjungti sistemą su systemd, komandinėje eilutėje įvykdykite halt -p arba shutdown -h now; arba darbalaukio aplinkoje nuspauskite atitinkamą mygtuką.

Pastaba: halt komanda sistemos tinkamai neišjungtų.

systemd: tmpfs naudojimas: /run, /var/run, /media, ir t. t.

systemd kai kuriuos aplankus, kuriuose gana dažnai keičiami duomenys, prijungiami kaip tmpfs rinkmenų išdėstymo sistema: /run, /var/run, /var/lock ir /media. Daugiau informacijos rasite http://lwn.net/Articles/436012/.

Pastaba: /run, /var/run ir pan. kataloguose nelaikykite rinkmenų, kurios turėtų išlikti kompiuterį paleidus iš naujo.

systemd: katalogų išvalymas (/tmp ir /var/tmp)

systemd sistema aplankus tvarko pagal taisykles, esančias tmpfiles.d kataloge ir /lib/systemd/system/systemd-tmpfiles-clean.timer. Daugiau informacijos rasite tmpfiles.d žinyne.

Numatytuoju atveju systemd kasdien išvalo tmp katalogus – tai konfigūruojama /usr/lib/tmpfiles.d/tmp.conf rinkmenoje:

d /tmp 1777 root root 10d
d /var/tmp 1777 root root 30d

Pastaba: systemd nekreipia dėmesio į /etc/sysconfig/cron rinkmenoje esančius sysconfig kintamuosius, pvz., TMP_DIRS_TO_CLEAR.

CUPS 1.5

CUPS 1.5 turi pakeitimų, nesuderinamų su ankstesnėmis versijomis:

Pervadinimo komanda „rename“

Pagal GNU programavimo standartus, pervadinimo komanda „rename“ visas eilutes, prasidedančias brūkšniu, interpretuoja kaip komandinės eilutės parinktis. Jei norite to išvengti, parinktį nuo kitų argumentų atskirkite naudodami --. Pavyzdžiui:

#!/bin/bash
for f in *.jpg ; do
 rename -- ".jpg" "-$RANDOM.jpg" $f ;
done

NetworkManager komandinės eilutės sąsaja

cnetworkmanager nebepateikiama — naudokite nmcli. Daugiau informacijos apie pasikeitimus rasite http://repo.or.cz/w/cnetworkmanager.git/blob_plain/HEAD:/nmcli-migration.html.

rpm: %_topdir pasikeitimas ne root naudotojams

Eiliniai naudotojai nebeturi teisės rašyti /usr/src/packages kataloge. rpmbuild dabar numatytuoju atveju naudoja ~/rpmbuild. Norėdami pakeisti aplanką, ~/.rpmmacros rinkmenoje prirašykite:

%_topdir /jūsų/norimas/katalogas

Norėdami naudoti $HOME katalogo pakatalogį foo, prie ~/.rpmmacros pridėkite:

%_topdir %{getenv:HOME}/foo