openSUSE 11.4 Uitgavenotities

Copyright © 2011 Novell, Inc.

Het is toegestaan om dit document te kopiëren, verspreiden en/of te wijzigen onder de voorwaarden van de GNU Free Documentation License, versie 1.2 of een latere versie, gepubliceerd door de Free Software Foundation, zonder invariante secties en zonder omslagteksten, zowel voor- als achterzijde. Een kopie van de licentie is bijgevoegd in het bestand fdl.txt.

Als u opwaardeert van een oudere versie naar deze uitgave van openSUSE, kijk dan naar de uitgavenotities hier http://nl.opensuse.org/openSUSE:Release_Notes

Deze uitgavenotities beslaat de volgende gebieden:

Installatie
 1. Het patroon voor de Minimale softwareselectie van een server is gebroken
Algemeen
 1. openSUSE documentatie
 2. Applets voor bijwerken met veranderd gedrag
Systeemopwaardering
 1. Standaard modus voor downloaden heeft meer ruimte nodig
Technisch
 1. Grafische systeem initialiseren met KMS (Kernel Mode Setting)
 2. Verwijdering van het setuid-bit van Xorg
 3. CIFS- en NFS-service is standaard uitgeschakeld
 4. Kwesties met syslog-ng en ondersteuning van SQL
 5. Intel SSD-apparaten veroorzaken dat het systeem hangt

Installatie

Het patroon voor de Minimale softwareselectie van een server is gebroken

Het patroon voor de softwareselectie "Minimale server" mist verschillende pakketten en veroorzaakt conflicten bij het installeren van additionele pakketten. Zie http://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=686397 voor details.

Als een dialoog voor een conflict laat zien:

patroon:minimal_base is in conflict met ...

kies dan "uninstall" of "niet te installeren patroon:minimal_base". Dit kan tot gevolg hebben dat additionele of andere pakketten zullen worden geïnstalleerd.

Algemeen

openSUSE documentatie

Applets voor bijwerken met veranderd gedrag

Het standaard gedrag bij het bijwerken van pakketten met de applets voor bijwerken is gewijzigd. Nu, samen met het bijwereken van het systeem met patches voor onderhoud tonen de applets ook het bijwerken met blijven-bij-de-leverancier. Dit gedrag beïnvloedt gebruikers die zijn ingeschreven bij installatiebronnen van derden.

Om terug te keren naar het gedrag van vóór 11.4 waarbij alleen het bijwerken van het systeem door de applets werd getoond, zet u HidePackages=true in de sectie [Updates] in /etc/Packagekit/ZYpp.conf. WAARSCHUWING: Op deze manier kunt u bijwerken voor beveiliging missen die zijn bekend gemaakt in de installatiebronnen van derden.

Systeemopwaardering

Standaard modus voor downloaden heeft meer ruimte nodig

De downloadmodus van Zypp voor installatie van pakketten is gewijzigd: Eerst worden alle pakketten gedownload, voordat ze worden geïnstalleerd. Dit betekent dat er nu meer schijfruimte nodig is. De traditionele manier was om één pakket na het andere af te werken.

Als u schijfruimte tekort komt kunt u terugschakelen naar de traditionele manier door commit.downloadMode = DownloadAsNeeded in /etc/zypp/zypp.conf in te stellen.

Technisch

Grafische systeem initialiseren met KMS (Kernel Mode Setting)

Met openSUSE 11.3 schakelden we om naar KMS (Kernel Mode Setting) voor Intel, ATI en NVIDIA grafische systemen, wat nu onze standaard is. Als u problemen tegen komt met de ondersteuning van het KMS apparaatstuurprogramma (intel, radeon, nouveau), schakel KMS dan uit door nomodeset toe te voegen aan de commandoregel van de kernel boot. Om dit permanent in te stellen, voeg het toe aan de commandoregel van de kernel in /boot/grub/menu.lst. Deze optie verzekert dat de juiste kernelmodule (intel, radeon, nouveau) wordt geladen met modeset=0 in initrd, dwz. KMS is uitgeschakeld.

In zeldzame gevallen, bij het laden van de DRM-module uit initrd, is er een algemeen probleem, niet gerelateerd aan KMS. Het zelfs mogelijk om het laden van de DRM-module volledig uit te schakelen in initrd. Stel hiervoor de NO_KMS_IN_INITRD sysconfig-variabele in op yes via YAST, die dan later initrd opnieuw aanmaakt. Herstart uw machine.

Op Intel zonder KMS valt de X-server terug op het fbdev stuurprogramma (het intel stuurprogramma ondersteunt alleen KMS); als alternatief is er het "intellegacy" stuurprogramma (xorg-x11-driver-video-intel-legacy pakket) dat nog steeds UMS (User Mode Settings). Om het te gebruiken bewerkt u /etc/X11/xorg.conf.d/50-device.conf en wijzigt u het stuurprogramma item in intellegacy.

Op ATI voor de huidige GPU's valt het terug op radeonhd. Op NVIDIA zonder KMS wordt het nv stuurprogramma gebruikt (het nouveau stuurprogramma ondersteunt alleen KMS).

Verwijdering van het setuid-bit van Xorg

Het setuid-bit op /usr/bin/Xorg is nodig om X op te starten als een gewone gebruiker, bijv. via startx. Deze methode is sinds jaren verouderd in het voordeel van het gebruik van een schermbeheerder. Moderne omgevingen hangen af van ACL's op apparaten en rechten van polkit, die op hun beurt afhangen van het volgen van het actieve console door consolekit, wat wordt gedaan door de schermbeheerder.

Gebruikers die afhankelijk zijn van de oude situatie, kunnen zelf het setuid-bit instellen in /etc/permissions.local door het commentaarteken te verwijderen uit de volgende regel:

#/usr/bin/Xorg         root:root    4711

en daarna SuSEconfig --module permissions uit te voeren.

CIFS- en NFS-service is standaard uitgeschakeld

Om de snelheid van opstarten te vergroten worden de CIFS- en NFS-services niet langer standaard ingeschakeld.

Om ze in te schakelen, start u de bewerker van systeemservices (runlevel) van YaST om ze indien nodig in te schakelen.

Kwesties met syslog-ng en ondersteuning van SQL

Het pakket syslog-ng is gebouwd met ondersteuning van SQL ingeschakeld, als pakket in een module in het subpakket syslog-ng-sql. De SQL-module gebruikt DBI, een database-onafhankelijke abstractielaag in C en maakt het mogelijk om loggegevens in verschillende databases met ondersteuning van DBI te schrijven.

Op dit moment is het niet aanbevolen om sqlite3 als de database te gebruiken, omdat een opnieuw openen van de database niet werkt met de huidige DBI-stuurprogramma's. De kwestie lijkt te worden gerepareerd in de ontwikkelversie libdbi, echter deze versie meesturen zou andere pakketten laten breken.

Intel SSD-apparaten veroorzaken dat het systeem hangt

Intel SSD-apparaten met oude firmware kunnen het systeem laten hangen bij gebruik van de smartd-daemon (Monitor voor S.M.A.R.T. schijven en apparaten, die standaard is ingeschakeld.

Gebruikers moeten de firmware van het apparaat opwaarderen. Download het van http://www.intel.com/go/ssdfirmware/.