openSUSE 11.2 Informacje o wydaniu

Copyright © 2009 Novell, Inc.

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję i/lub modyfikacje tego pliku wg zasad licencji GNU w wersji 1.2 lub późniejszej wydanej przez Free Software Foundation; bez stałych sekcji oraz bez tekstów z okładek przedniej i tylnej. Kopia licencji została dołączona jako plik fdl.txt.

To jest pierwotna wersja informacji o wydaniu openSUSE 11.2.

Informacje o wydaniu są zmieniane w trakcie rozwoju projektu. Ich aktualną wersję można znaleźć pod adresem: http://www.suse.com/relnotes/i386/openSUSE/11.2/RELEASE-NOTES.en.html.

Niniejsze informacje opisują następujące zagadnienia:

Instalacja
 1. Konfiguracja opcji i położenia boot loadera
Informacje ogólne
 1. Dokumentacja openSUSE
 2. Dokumentacja openSUSE w postaci e-booka (EPUB)
 3. Uruchamianie usługi OpenSSH (sshd)
 4. Konfiguracja YaST i Xorg (klawiatura, mysz, karta graficzna i monitor)
 5. KDE
 6. Thunderbird
Aktualizacja
 1. Aktualizacja systemu z wykorzystaniem zyppera
 2. Podczas aktualizacji z płyt zostanie zachowana poprzednia wersja jądra
 3. Zmiana syslog-ng na rsyslog
 4. Nowe narzędzie (back-end) do konfiguracji haseł Samby: tdbsam
 5. MySQL 5.1
 6. Serial Devices Belonging to 'dialout' Group
Techniczne
 1. Nowa domyślna opcja montowania: realtime
 2. Zmiany skrótów klawiszowych w X.Org mające wpływ na użycie xmodmap
 3. VMware Server v2

Instalacja

Konfiguracja opcji i położenia boot loadera

Gdy zostanie zaproponowana podczas instalacji konfiguracja położenia programu uruchomieniowego (boot loadera), należy ustawić jego opcje. Można w nich dostosować aktualizacje pozostałych części dysku. Sprawi to, że openSUSE będzie mogło uruchamiać inne zainstalowane systemy.

Jeżeli podczas konfiguracji boot loadera pojawi się ostrzeżenie, należy dokładnie sprawdzić jego konfigurację, by uniknąć problemów z uruchamianiem innych systemów oraz by upewnić się, czy openSUSE zostanie poprawnie uruchomione.

Informacje ogólne

Dokumentacja openSUSE

Dokumentacja openSUSE w postaci e-booka (EPUB)

Obok tradycyjnych formatów jak PDF i HTML, dokumentacja systemu openSUSE jest od teraz dostępna w formacje e-booków EPUB. EPUB (elektroniczna publikacja) jest wolnym i otwartym standardem. Więcej informacji dostępne na stronie http://en.wikipedia.org/wiki/EPUB.

Pobieranie plików EPUB z http://en.opensuse.org/Documentation.

Uruchamianie usługi OpenSSH (sshd)

(sshd) to usługa OpenSSH SSH. Nie jest ona już domyślnie włączana podczas uruchomienia systemu. Jeżeli ten system ma być dostępny za pomocą ssh, należy kolejno:

 1. Uruchomia YaST i otwiera edytor poziomów pracy (System > Usługi systemowe (Runlevel)).

 2. W edytorze poziomów pracy YaST należy włączyć tryb eksperta Expert Mode i wybrać sshd.

 3. Na przykład można włączyć go dla poziomu pracy (runlevel) 3 lub 5. Następnie należy nacisnąć Start i OK.

Konfiguracja YaST i Xorg (klawiatura, mysz, karta graficzna i monitor)

W przeszłości YaST był wyposażony w interfejs do konfiguracji klawiatury, myszy, karty graficznej i monitora. Podczas instalacji był tworzony stosowny xorg.conf.

Wszystko to nie jest już potrzebne w większości przypadków, ponieważ serwer X-ów (X.org) potrafi automatycznie przeprowadzić konfigurację. Jeżeli jednak się to nie uda, należy spróbować kolejno:

 1. Sprawdzić, czy istnieje stary plik /etc/X11/xorg.conf. Jeżeli tak, należy usunąć go i uruchomić komputer ponownie.

 2. Jeżeli to nie zadziała, należy wywołać polecenie sax2 w konsoli i uruchomić procedurę konfiguracji.

 3. Aby dopasować komponenty tego komputera do indywidualnych potrzeb, należy uruchomić Centrum Sterowania (w GNOME) lub Konfigurację Pulpitu (w KDE), a następnie skonfigurować ustawienia urządzeń takich jak mysz, czy klawiatura. Można również skonfigurować ustawienia wielu monitorów. W innych środowiskach graficznych można wykorzystać narzędzie xrandr.

By uzyskać więcej informacji, należy odnieść się do poradników Desktop User Guides dostarczanych wraz z openSUSE. Są one również dostępne na stronie http://en.opensuse.org/Documentation

KDE

Thunderbird

Wraz z openSUSE 11.2 dostarczany jest Thunderbird w wersji 3.0 beta4. W wersji finalnej będzie dostępny tuż po ukazaniu się tej wersji openSUSE.

Jeżeli ten system korzysta z dodatków (add-ons), które są dostępne wyłącznie dla Thunderbird 2.0, można ją pobrać z repozytorium buildservice Mozilli http://software.opensuse.org/ymp/mozilla:legacy/openSUSE_11.2/MozillaThunderbird.ymp. Jednak należy zwrócić uwagę, że Thunderbird 2.0 będzie jeszcze wspierany przez stosunkowo krótki okres ze względu na dostępność wersji 3.0.

Aktualizacja

Aktualizacja systemu z wykorzystaniem zyppera

Jeżeli system ma zostać zaktualizowany poleceniem zypper dup, programy mogą zostać zrestartowane podczas tego procesu. Może się zdarzyć, że ponowne uruchomienie programu może nastąpić przed modyfikacją pliku konfiguracyjnego. Jest to szczególnie ważne jeżeli ten system jest oparty na usługach wymaganych do pobrania zaktualizowanych pakietów.

Ustawia commit.downloadMode = DownloadInAdvance w pliku /etc/zypp/zypp.conf aby wszystko najpierw zostało pobrane zanim pakiety zostaną zainstalowane. Pobieranie wymaga ogromnej ilości miejsca na partycji, by zmieścić w /var wszystkie pakiety z oprogramowaniem.

Podczas aktualizacji z płyt zostanie zachowana poprzednia wersja jądra

Podczas aktualizacji do wersji 11.2 z płyty DVD, pakiet kernel-pae-base (lub kernel-default-base) nie zostanie usunięty. Jeżeli zostanie przeprowadzona aktualizacja przy pomocy "zypper dup" z repozytorium on line, wszystko przebiegnie poprawnie. Powyższy problem obejść w następujący sposób: w menadżerze pakietów należy usunąć ręcznie pakiet kernel-pae-base i dopiero wtedy wykonać aktualizację. Należy postępować jak poniżej:

W oknie podglądy aktualizacji należy kliknąć "Pakiety", przejść do zakładki podglądu instalacji, wybrać "Pokaż pakiety oznaczone statusem [X] Zachowaj". Następnie należy odnaleźć pakiet kernel-pae-base i go odznaczyć.

Zmiana syslog-ng na rsyslog

rsyslog stał się domyślnym narzędziem tworzący zapisujący komunikaty systemowe. Zastąpił on syslog-ng. Mona wciąż korzystać z syslog-ng, jeżeli tak został skonfigurowany system.

Nowe narzędzie (back-end) do konfiguracji haseł Samby: tdbsam

tdbsam to nowe narzędzie do konfiguracji haseł Samby. Poprzednie pakiety Samby dołączone do openSUSE 11.1 i poprzednich wydań korzystały z smbpasswd jako domyślnego backendu passdb. Nie był on wyraźnie umiejscowiony w pliku konfiguracyjnym /etc/samba/smb.conf. Wraz z tym wydaniem openSUSE wprowadzono dwie zmiany:

Jeżeli plik smb.conf w openSUSE 11.1 lub wcześniejszych wydaniach został zmodyfikowany, w procesie aktualizacji zostanie utworzony smb.conf.rpmnew a poprzednia konfiguracja zachowana.

Należy sprawdzić w poprzednim pliku konfiguracyjnym, czy passdb backend został ustawiony. Jeżeli nie, to są dwie możliwości by uruchomić ponownie Sambę:

Zaleca się użycie nowej wartości domyślnej tdbsam. Stary back-end należy zachować wyłącznie jeżeli istnieje bezwzględna konieczność. W takim wypadku należy rozważyć zgłoszenie błędu tak, jak zostało to zaproponowane na http://en.openSUSE.org/Samba w sekcji "Samba bug reporting and advanced debugging information".

Ustawienie passdb backend = smbpasswd pozwala zachować poprzednią konfigurację.

Należy pamiętać, że poprzednie narzędzie posiada mniejszą funkcjonalność niż nowe domyślne narzędzie konfigurujące hasła tdbsam.

MySQL 5.1

MySQL dostępny jest w wersji 5.1. Niektóre zmiany nie będą kompatybilne wstecznie. Najważniejsze zmiany to:

Więcej informacji na http://en.opensuse.org/MySQL-5.1 oraz README.SuSE załączonym do pakietu MySQL.

Serial Devices Belonging to 'dialout' Group

udev silently changed the group of serial devices from 'uucp' to 'dialout'. Users created on releases prior to openSUSE 11.2 were member of the 'dialout' group by default. After upgrading to 11.2 these users can directly access e.g., modems to issue dial commands. Administrators must review the 'dialout' group by checking /etc/group. To remove a user from this group use the following command (replace $USER with the actual user name):

groupmod -R $USER dialout

Techniczne

Nowa domyślna opcja montowania: realtime

Od teraz jądro będzie montować systemy plików wraz z opcją relatime dlatego czasy dostępów inode będą aktualizowane. Może to być korzystne w przypadku komputerów biurkowych.

Jeżeli ma zostać zachowane poprzednie ustawienie, należy wybrać opcję strictatime w narzędziu do tworzenia partycji YaST lub bezpośrednio w pliku /etc/fstab.

Zmiany skrótów klawiszowych w X.Org mające wpływ na użycie xmodmap

Niektóre skróty klawiszowe w X.Org zostały zmienione. Jeżeli jest to niezbędne, można dopasować ~/.Xmodmap do swoich potrzeb. Informacje o nowych skrótach można uzyskać używając poleceniaxev

VMware Server v2

VMware Server v2 up through at least 2.0.2 build 203138 released 2009-10-27 only supports Linux kernels up to 2.6.27 and vmware-config.pl fails on kernel 2.6.31 used by openSuSE 11.2. For additional information, see http://www.vmware.com/support/pubs/server_pubs.html and http://communities.vmware.com/message/1327112#1327112.