openSUSE 11.2 Uitgavenotities

Copyright © 2009 Novell, Inc.

Het is toegestaan om dit document te kopiëren, verspreiden en/of te wijzigen onder de voorwaarden van de GNU Free Documentation License, versie 1.2 of een latere versie, gepubliceerd door de Free Software Foundation, zonder invariante secties en zonder omslagteksten, zowel voor- als achterzijde. Een kopie van de licentie is bijgevoegd in het bestand fdl.txt.

Dit is alleen maar de initiële versie van de uitgavenotities voor openSUSE 11.2.

De uitgavenotities zijn continu aan verandering onderhevig. Download de meest recente versie tijdens de internettest of ga naar http://www.suse.com/relnotes/i386/openSUSE/11.2/RELEASE-NOTES.en.html.

Deze uitgavenotities beslaat de volgende gebieden:

Installatie
 1. Configureren van opstartlader-locatie en opties
Algemeen
 1. openSUSE documentatie
 2. openSUSE documentatie als E-Boek (EPUB)
 3. De OpenSSH SSH-daemon (sshd) wordt gestart
 4. YaST- en Xorg-configuratie (toetsenbord, muis, grafische kaart en monitor
 5. KDE
 6. Thunderbird
Bijwerken
 1. Systeemopwaardering met zypper
 2. Verouderde kernel bij het opwaarderen vanaf dvd-medium
 3. Omschakelen van syslog-ng naar rsyslog
 4. Nieuwe backend voor de Samba wachtwoordconfiguratie: tdbsam
 5. MySQL 5.1
 6. Seriële apparaten die behoren tot de 'dialout'-groep
Technisch
 1. Nieuwe standaard aankoppeloptie: relatime
 2. X.Org toetsencode wijzigingen beïnvloeden het gebruik van xmodmap
 3. VMware Server v2

Installatie

Configureren van opstartlader-locatie en opties

Bij het instellen van de opstartlader-locatie in het installatievoorstel, zet dan ook de opstartlader-opties. Pas de opties aan zodat ook in de andere systeemgebieden van uw schijf zaken worden bijgewerkt, die van invloed zijn op de mogelijkheid om openSUSE en de andere geïnstalleerde systemen op te starten.

Als de voorgestelde opstartlader-configuratie een waarschuwing laat zien, bekijk deze dan zorgvuldig om te vermijden dat het opstarten van andere geïnstalleerde systemen niet meer lukt en om er zeker van te zijn dat openSUSE op zal starten.

Algemeen

openSUSE documentatie

openSUSE documentatie als E-Boek (EPUB)

Naast de traditionele uitvoeropmaak PDF en HTML, is de openSUSE systeemdocumentatie nu beschikbbbbaar als e-boek in de EPUB-opmaak. EPUB (elektronische publicatie) is een vrije en open e-boekstandaard. Voor meer informatie over EPUB, zie http://en.wikipedia.org/wiki/EPUB.

De EPUB-bestanden downloaden van http://en.opensuse.org/Documentation.

De OpenSSH SSH-daemon (sshd) wordt gestart

De OpenSSH SSH-daemon (sshd) is het daemon-programma voor ssh. Het wordt standaard niet langer opgestart bij systeemstarten. Als u toegang wilt tot uw computer met ssh, dan moet u het als volgt inschakelen:

 1. Start YaST en open de runlevel-editor (System > Systeemservices (Runlevel)).

 2. In de YaST runlevel-bewerker schakelt u Geavanceerd in en selecteert sshd.

 3. Bijvoorbeeld, schakel het in voor runlevel 3 5. Druk op Start en OK.

YaST- en Xorg-configuratie (toetsenbord, muis, grafische kaart en monitor

In het verleden bood YaST een interface voor het configureren van Xorg, zoals toetsenbord, muis, grafische kaart en monitor. Tijdens de installatie werd een geschikte xorg.conf aangemaakt.

Dit alles is nu niet meer nodig omdat de X-server (Xorg) nu in staat is om het systeem betrouwbaar automatisch te configureren. Als het voor uw systeem mislukt, probeer dan de volgende stappen:

 1. Controleer of er een oud /etc/X11/xorg.conf bestand bestaat. Zo ja, verplaats het en start uw bureaublad opnieuw.

 2. Als het nog steeds niet werkt, start sax2 vanaf de commandoregel en voer de configuratieprocedure uit.

 3. Om hardware componenten aan uw persoonlijke smaak aan te passen, start u Systeeminstellingen en configureert u apparaten zoals muis en toetsenbord.

Voor meer informatie raadpleeg de Bureaubladgebruikershanleiding die met openSUSE wordt meegeleverd.

KDE

Thunderbird

Met openSUSE 11.2 wordt Thunderbird 3.0 beta4 meegeleverd, die kort na de uitgave van 11.2 klaar zal zijn.

Als u nog steeds afhankelijk bent van addons, die alleen beschikbaar zijn voor Thunderbird 2.0, dan kunt u deze versie installeren uit de mozilla build-service installatiebron op http://download.opensuse.org/ymp/mozilla:legacy/openSUSE_11.2/MozillaThunderbird.ymp. Maar, Thunderbird 2.0 zal alleen nog voor een zeer korte periode worden ondersteund, zodra versie 3.0 beschikbaar is.

Bijwerken

Systeemopwaardering met zypper

Als u opwaardeert met zypper dup, dan kunnen pakketten herstart worden tijdens het opwaardeerproces. Het kan gebeuren dat de herstart niet succesvol is voordat u de configuratie bestanden aanpast. Dit is speciaal kritiek als uw systeem rekent op services die nodig zijn voor downloaden van de opwaardeerpakketten, bijv. een locale proxy (squid) op de machine die u opwaardeert.

Zet commit.downloadMode = DownloadInAdvance in /etc/zypp/zypp.conf zodat alles eerst wordt gedownload, voordat de pakketten worden geïnstalleerd. De download transactie heeft een grote hoeveelheid ruimte op de /var partitie om alle software pakketten op te slaan.

Verouderde kernel bij het opwaarderen vanaf dvd-medium

Bij het opwaarderen naar 11.2 vanaf het dvd-medium, wordt het pakket kernel-pae-base (of kernel-default-base) niet verwijderd. Als u een distributie-opwaardering doet met "zypper dup" vanaf de online installatiebron dan gaat het goed. De oplossing is om in de pakketbeheerder handmatig het pakket kernel-pae-base te verwijderen voor het uitvoeren van de opwaardering. Ga verder als volgt:

In de dialoog "Opwaarderingoverzicht", klik op "Pakketten". Ga naar het tabblad "Installatieoverzicht" en selecteer "Toon pakketten met status [X] Behouden". Schuif dan naar beneden tot het pakket kernel-pae-base en de-activeer het.

Omschakelen van syslog-ng naar rsyslog

rsyslog is nu het standaard hulpmiddel om systeemberichten te loggen, als vervanging van syslog-ng. U kunt nog steeds gebruik blijven maken van syslog-ng, als u instellingen hebt die daar afhankelijk van zijn.

Nieuwe backend voor de Samba wachtwoordconfiguratie: tdbsam

Nieuwe backend voor de Samba wachtwoordconfiguratie is tdbsam. Voorgaande Samba pakketten meegeleverd met openSUSE 11.1 en eerder gebruiikten smbpasswd als de syandaard passdb backend. Het was niet expliciet ingesteld in het meegeleverde /etc/samba/smb.conf configuratiebestand. Met deze openSUSE uitgave worden twee wijzigingen geïntroduceerd:

Als u smb.conf in openSUSE 11.1 of eerder hebt gewijzigd, dan zal het opwaardeerproces smb.conf.rpmnew installeren en uw oude configuratie bewaren.

Controleer in het oude configuratiebestand of passdb backend was ingesteld. Zo niet, dan zijn er twee mogelijkheden om Samba weer te laten draaien:

Wij raden ten zeerste aan de nieuwe standaard tdbsam te gebruiken. Gebruik de oude backend alleen als daar een absolute noodzaak voor is. In dat geval, ga na of u een bugrapport zou moeten indienen zoals is gesuggereerd in http://nl.openSUSE.org/Samba in de sectie "Samba bugrapporteren en geavanceerde debugginginformatie".

Instellen van passdb backend = smbpasswd maakt het u mogelijk om bij de oude configuratie te blijven.

Bedenk dat het oude hulpmiddel een kleinere set functies leverde dan de nieuwe standaard wachtwoordconfiguratie-backend tdbsam.

MySQL 5.1

MySQL versie 5.1 is beschikbaar. Sommige wijzigingen zijn niet achterwaards compatibel. De meest belangrijke zijn:

Voor meer informatie, zie http://nl.opensuse.org/MySQL-5.1 en README.SuSE die met het MySQL pakket meekomt.

Seriële apparaten die behoren tot de 'dialout'-groep

udev de groep van seriële apparaten is stilletjes gewijzigd van 'uucp' naar 'dialout'. Gebruikers die zijn aangemaakt in versies vóór openSUSE 11.2 zijn standaard lid van de 'dialout' groep. Na opwaardering tot 11.2 hebben deze gebruikers direct toegang tot bijv. modems om modemcommando's te kunnen geven. Systeembeheerders moeten de 'dialout'-groep bekijken door het controleren van het bestand /etc/group. Om een gebruiker te verwijderen uit deze groep kunt u het volgende commando gebruiken (vervang $USER door de actuele gebruikersnaam):

groupmod -R $USER dialout

Technisch

Nieuwe standaard aankoppeloptie: relatime

De kernel koppelt bestandssystemen nu standaard aan met de relatime optie en werkt de inode toegangstijden bij relatief tot de modificatie- of wijzigingstijd. Dit heeft speciaal voordeel op een bureaubladsysteem.

Als u het voorgaande gedrag terug wilt, dan stelt u de strictatime optie in met het YaST partitioneringsprogramma of direct in /etc/fstab.

X.Org toetsencode wijzigingen beïnvloeden het gebruik van xmodmap

Sommige X.Org toetscodes zijn gewijzigd. Pas uw ~/.Xmodmap, zonodig aan. Gebruik xev om de nieuwe toetscodes op te zoeken.

VMware Server v2

VMware Server v2 vanaf ten minste 2.0.2 build 203138 vrijgegeven op 2009-10-27 ondersteunt Linux-kernels tot 2.6.27 en vmware-config.pl mislukt met kernel 2.6.31 die door openSuSE 11.2 wordt gebruikt. Voor meer informatie, kijk op http://www.vmware.com/support/pubs/server_pubs.html en http://communities.vmware.com/message/1327112#1327112.