Nordic Region

March 13, 2017

Du har säkert också pratat om det. Det mjukvarudefinierade datacentret eller Software Defined Data Center som vi här i Sverige kallar det. Det är inte helt olikt diskussionerna kring molnlösningarna under de tidiga dagarna – då ingen egentligen verkade veta vad det var, men visste att man måste ha det.

Men tanken på en molnhybrid där en applikations specifika resurskrav när det gäller beräkning, lagring och nätverksresurser är frikopplade från hårdvaruberoenden är spännande.

Bakom det stora intresset för denna utveckling finns bland annat marknadskrafterna i form av kundernas krav på nya produkter och tjänster för att kunna bemöta den ökande konkurrensen i globaliseringens kölvatten. Det ställer krav på snabbare utveckling av nya applikationer. Det är tufft nog att hålla jämna steg bara med den snabbt förändrade kraven från organisationen och kunderna men sedan förväntas man givetvis också att vara bättre och vassare än konkurrenterna.

Till detta kan läggas den snabbat ökande datamängden som behöver hanteras och göras tillgänglig för organisationen samtidigt som det finns allt fler molntjänster för datalagring som dels klarar enorma volymer och är mycket kostnadseffektiva. Slutsatsen är givetvis att det blir allt svårare att motivera egna hårdvarubaserade lösningar.

Vad som behövs är flexibel och skalbar infrastruktur som både hanterar verksamhetens behov av snabb utveckling och driftsättning, och som gör att IT-avdelningen har kontrollen och kan se till att till exempel tillgänglighet och säkerhet levereras enligt uppställda SLA:er.

Smartare lösning
På SUSE har vi valt att titta på hur verkligheten ser ut där ute, vilka kraven är och vad företagen använder idag. I stället för att bygga en helt egen produktserie där vi kräver att kunderna ska använda enbart våra komponenter - en helt egen stack - som det brukar kallas i vår bransch - har vi valt att vara pragmatiska och tänkt ur kunderna perspektiv.

Vår syn på Software Defined är att applikationer snabbt ska kunna utvecklas och driftsättas, där resurserna för varje applikation ska hämtas ur en gemensam pool med resurser baserat på vad som behövs. Man ska alltså kunna snabbat implementera ny teknik och nya lösningar i sin verksamhet utan att lämna över kontrollen eller att behöva bli inlåst i en leverantörs lösningar.

Open source-lösningar kommer att vara den största drivkraften bakom övergången till mjukvarudefinierade datacenter. Fördelarna är många:

  1. Bättre utnyttjande av befintliga investeringar i fysiska och virtuella system
  2. Större urval av leverantörer och best of breed-lösningar
  3. Bättre utnyttjande av innovativa drivkrafter när utvecklingen drivs av en stor grupp experter som arbetar tillsamman för att skapa nya funktioner, lösa problem och etablera standarder

SUSE Openstack Cloud är en utmärkt motor för att dynamiskt allokera beräknings-, lagrings- och nätverksresurser i ett mjukvarudefinierat datacenter. SUSE Enterprise Storage baseras på Ceph. Det minskar både investeringskostnaderna (CapEx) genom att leverera datalagring i Enterprise-klass till låga kostnader och driftskostnaderna (OpEx) genom att systemet sköter sig självt och kan åtgärda problem utan manuella ingrepp.

SUSE Linux Enterprise server har stöd för Docker-tekniken som ger ett enkelt sätt att snabbt och konsekvent distribuera nya applikationer. Dessa och andra SUSE produkter levererar en stabil grund för att bygga och driva ett mjukvarudefinierat datacenter som inkluderar ett brett urval av produkter och lösningar från mängder av partners.

/Carl Lindén