RAPORT: Przegląd zastosowań kontenerów w Polsce | SUSE Communities

RAPORT: Przegląd zastosowań kontenerów w Polsce

Share
Share

Przegląd zastosowań kontenerów w Europie Środkowej: IDG Connect na zlecenie SUSE i Hewlett Packard Enterprise przygotowała raport oparty na badaniach własnych przeprowadzonych głównie w Polsce. 

Rola oprogramowania kontenerowego stale rośnie od momentu pojawienia się tej technologii na rynku blisko 10 lat temu. Dzieje się tak, ponieważ konteneryzacja zapewnia lekki sposób na wirtualizowanie obciążeń w postaci skonteneryzowanych aplikacji. Oferuje niespotykaną wcześniej elastyczność i szybkość wprowadzania zmian, czego wymagają obecnie organizacje. 

Jak bardzo jesteśmy zaawansowani w stosowaniu kontenerów i co decyduje o ich atrakcyjności z punktu widzenia użytkowników rozwiązań IT w Polsce, Czechach i na Słowacji? Aby się o tym przekonać, Hewlett Packard Enterprise i SUSE zleciły firmie IDG Connect zbadanie stopnia dojrzałości rynków oraz przeprowadzenie analizy powodów stosowania kontenerów w Europie Środkowej, występujących jeszcze obaw, a także roli, jaką kontenery odgrywają przy tworzeniu strategicznych planów IT.

Zapoznaj się z naszym raportem specjalnym i dowiedz się więcej.

 

Share
(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

No comments yet

807 views