RAPORT: Przegląd zastosowań kontenerów w Polsce | SUSE Communities

RAPORT: Przegląd zastosowań kontenerów w Polsce

Share
Share

Przegląd zastosowań kontenerów w Europie Środkowej: IDG Connect na zlecenie SUSE i Hewlett Packard Enterprise przygotowała raport oparty na badaniach własnych przeprowadzonych głównie w Polsce. 

Rola oprogramowania kontenerowego stale rośnie od momentu pojawienia się tej technologii na rynku blisko 10 lat temu. Dzieje się tak, ponieważ konteneryzacja zapewnia lekki sposób na wirtualizowanie obciążeń w postaci skonteneryzowanych aplikacji. Oferuje niespotykaną wcześniej elastyczność i szybkość wprowadzania zmian, czego wymagają obecnie organizacje. 

Jak bardzo jesteśmy zaawansowani w stosowaniu kontenerów i co decyduje o ich atrakcyjności z punktu widzenia użytkowników rozwiązań IT w Polsce, Czechach i na Słowacji? Aby się o tym przekonać, Hewlett Packard Enterprise i SUSE zleciły firmie IDG Connect zbadanie stopnia dojrzałości rynków oraz przeprowadzenie analizy powodów stosowania kontenerów w Europie Środkowej, występujących jeszcze obaw, a także roli, jaką kontenery odgrywają przy tworzeniu strategicznych planów IT.

Zapoznaj się z naszym raportem specjalnym i dowiedz się więcej.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No comments yet

Avatar photo
1,089 views
Rafal Kruschewski I am an experienced marketing manager with a demonstrated history of working in the information technology and services industry. Strong business development professional skilled in Field Marketing, Sales Enablement, and Demand Generation for Enterprise Software and Open Source. At SUSE Poland, I am responsible for building, executing and managing go-to-market activities, events, public relations and marketing campaigns to generate demand, awareness, and preference for SUSE product portfolios. Working with and via partner channel in order to generate prospects, leads and opportunities.