Platforma SUSE do obsługi aplikacji w chmurze certyfikowana przez Cloud Foundry Foundation | SUSE Communities

Platforma SUSE do obsługi aplikacji w chmurze certyfikowana przez Cloud Foundry Foundation

Share
Share

Fundacja Cloud Foundry uznała oprogramowanie SUSE Cloud Application Platform za certyfikowaną dystrybucję Cloud Foundry. SUSE wprowadziła jednocześnie nowe funkcje do oprogramowania SUSE Cloud Application Platform, takie jak  obsługa infrastruktury Kubernetes w chmurze publicznej czy możliwość tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych. Pomoże to użytkownikom lepiej chronić środowisko Cloud Foundry oraz przeprowadzać procesy migracji.

Nowo certyfikowana platforma zapewnia infrastrukturze Kubernetes najwyższą produktywność Cloud Foundry. Kubernetes szybko staje się de facto standardem dla nowoczesnej infrastruktury kontenerowej. Z kolei oprogramowanie SUSE to obecnie jedna z dwóch certyfikowanych ofert na oprogramowanie Cloud Foundry. Platforma SUSE do obsługi aplikacji w chmurze została zbudowana na bazie systemu SUSE Linux Enterprise i jest wspierana bezpośrednio przez SUSE. To obencie jedyna dystrybucja dostarczana w 100-procentach jako oprogramowanie open source. Pomaga w pełni wykorzystać inwestycje w infrastrukturę Kubernetes, ułatwia wdrożenie Cloud Foundry, przyspiesza procesy DevOps i inicjatywy związane z dostarczaniem nowoczesnych aplikacji.

SUSE Cloud Application Platform to jedno z rozwiązań SUSE do dostarczania aplikacji. Jest wykorzystywane przez zespoły DevOps do usprawnienia zarządzania cyklem życia tradycyjnych i nowych aplikacji działających natywnie w chmurze. W odróżnieniu od innych ofert Cloud Foundry, platforma aplikacyjna SUSE oferuje Cloud Foundry jako dystrybucję kontenerową, zarządzaną przez Kubernetes. Upraszcza to wdrażanie i zarządzanie SUSE Cloud Foundry, znacznie zmniejsza jej zapotrzebowanie na pamięć i sprawia, że platforma staje się łatwo dostępna dla obecnych użytkowników oprogramowania Kubernetes. Certyfikat uzyskany od Cloud Foundry uzupełnia posiadany już przez SUSE certyfikat dla rozwiązania Kubernetes. Dzięki temu klienci są chronieni przez ograniczaniem się do określonego dostawcy Cloud Foundry (vendor lock-in) i mają pewność, że platforma pozostanie zgodna rozszerzeniami wprowadzanymi do Cloud Foundry.

Najnowsze ulepszenia wprowadzone do SUSE Cloud Application Platform to obsługa usługi Azure Container Service (AKS) firmy Microsoft oraz nowe możliwości tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych po awarii. Korzystając z usług Kubernetes świadczonych w ramach usługi Azure Container, przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić czas poświęcany na wdrożenie SUSE Cloud Application Platform w chmurze publicznej. W ślad za tym nastąpi wsparcie dla większej liczby dostawców chmury publicznej. Klienci mogą korzystać z nowych funkcji tworzenia kopii zapasowych/przywracania danych, aby uprościć odzyskiwanie środowiska SUSE Cloud Foundry, w tym aplikacji. Mogą również używać ich do migracji z jednej instancji Cloud Foundry do drugiej, przemieszczając się na przykład pomiędzy prywatnymi i publicznymi instancjami chmury lub pomiędzy różnymi dystrybucjami SUSE Cloud Foundry.

Więcej informacji o SUSE Cloud Application Platform można znaleźć na stronie suse.com/cloud-application-platform.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No comments yet

Avatar photo
1,178 views
Rafal Kruschewski I am an experienced marketing manager with a demonstrated history of working in the information technology and services industry. Strong business development professional skilled in Field Marketing, Sales Enablement, and Demand Generation for Enterprise Software and Open Source. At SUSE Poland, I am responsible for building, executing and managing go-to-market activities, events, public relations and marketing campaigns to generate demand, awareness, and preference for SUSE product portfolios. Working with and via partner channel in order to generate prospects, leads and opportunities.