Norymberga, Niemcy


Firma SUSE zaprezentowała dzisiaj oprogramowanie SUSE CaaS Platform 3, które w świecie gospodarki cyfrowej przyspiesza dostarczanie nowoczesnych aplikacji. Platforma SUSE CaaS stanowi kompletne rozwiązanie do zarządzania kontenerami i wykorzystuje do tego innowacje technologii Kubernetes. Z pomocą SUSE CaaS działy zajmujące się rozwijaniem aplikacji oraz DevOps mogą znacznie łatwiej wdrażać, zarządzać i skalować aplikacje oraz usługi oparte na kontenerach.

Tworząc oprogramowanie CaaS Platform firma SUSE koncentrowała się na zapewnieniu wyjątkowej wygody w jego obsłudze. Wykorzystała do tego posiadane doświadczenie i kompetencje w zakresie infrastruktury, systemów, integracji procesów, bezpieczeństwa platform, zarządzania cyklem życia oprogramowania oraz świadczenia usług wsparcia technicznego. W efekcie działy IT dysponując SUSE CaaS Platform 3 mogą szybko, sprawnie i bezpiecznie dostarczyć innowacje Kubernetes do swoich użytkowników.

SUSE CaaS Platform 3 rozszerza opcje optymalizacji klastrów kontenerów, zapewnia wydajniejsze i bezpieczniejsze zarządzanie obrazami kontenerów oraz upraszcza wdrażanie i zarządzanie w dłuższym okresie obciążeniami serwerów:

  • Optymalizacja konfiguracji klastra dzięki rozszerzonym funkcjom do integracji w centrum danych i opcjom rekonfiguracji klastra: uproszenie konfiguracji środowiska Kubernetes osiągnięto poprzez lepszą integrację pamięci masowej dostępnej w chmurze prywatnej lub publicznej oraz automatycznemu wdrożeniu oprogramowania do równoważenia obciążeń Kubernetes. Nowy moduł dostarczania narzędzi SUSE pozwala dostosować system operacyjny MicroOS obsługujący kontenery w celu korzystania z konfiguracji niestandardowych. Opcje rekonfiguracji klastra pomagają przekształcić bazowy klaster w skalowalne i wysoce dostępne środowisko.
  • Wydajniejsze i bezpieczniejsze zarządzanie obrazami kontenerów za pomocą lokalnego rejestru kontenerów: użytkownicy mogą pobrać jednorazowo obraz kontenera z rejestru zewnętrznego, a następnie zapisać kopię w lokalnym rejestrze w celu udostępnienia jej wszystkim węzłom w klastrze. Możliwość łączenia się z wewnętrznym serwerem proxy zamiast z zewnętrznym rejestrem i pobierania z lokalnej pamięci podręcznej zamiast ze zdalnego serwera poprawia bezpieczeństwo i wydajność pracy za każdym razem, gdy węzeł klastra pobiera sprawdzony obraz oprogramowania z lokalnego rejestru. Ponadto do platformy SUSE CaaS 3 wprowadzono lekkie środowisko CRI-O do uruchomienia kontenerów zaprojektowane specjalnie dla rozwiązania Kubernetes.
  • Uproszczone wdrażanie i zarządzanie w dłuższym okresie obciążeniami serwerów za pomocą interfejsu Kubernetes Apps Workloads API: API ułatwia orkiestrację (samonaprawianie, skalowanie, aktualizacje, wyłączanie) typowych obciążeń serwerowych.

Więcej informacji o platformie SUSE CaaS można znaleźć na stronie www.suse.com/caas.

Informacje o firmie SUSE

SUSE, pionier oprogramowania open source, jest dostawcą niezawodnej infrastruktury sterowanej oprogramowaniem (SDI, Software-Defined Infrastructure) oraz rozwiązań służących do dostarczania aplikacji, zapewniając przedsiębiorstwom większą kontrolę i elastyczność. Ponad 25lat doświadczeń inżynierskich, doskonały serwis i niezrównany ekosystem partnerów zapewniają najwyższą jakość produktów i pomocy technicznej, które pozwalają klientom zapanować nad złożonością systemów, obniżać koszty i zapewnić niezawodność działania newralgicznych usług. Trwałe relacje pozwalają nam dopasować się do potrzeb klientów i dostarczać im nowatorskie rozwiązania potrzebne do odnoszenia sukcesów – dziś i w przyszłości. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.suse.com.

###

Copyright 2018 SUSE LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. SUSE i logo SUSE są zastrzeżonymi znakami towarowymi SUSE LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli.

Kontakt:
Rafał Kruschewski
SUSE Polska
tel. +48 22 537 5020
rkruschewski@suse.com