Praga, Czechy, SUSECON 2017


Przedsiębiorstwa szukają nowych sposobów na sprawne dostosowywanie się do potrzeb rynku, m.in. przez szybsze dostarczanie aplikacji biznesowych swoim klientom, dostawcom czy użytkownikom wewnętrznym. W tym celu wdrażają nowe architektury, procesy i technologie IT stworzone z myślą o przyspieszeniu pracy działów informatycznych. Firma SUSE również pomaga klientom przyspieszyć proces dostarczania aplikacji przygotowując rozwiązania oparte na popularnych technologiach open source. W ofercie SUSE pojawi się nowa wersja platformy SUSE Container as a Service wykorzystująca technologię Kubernetes do obsługi aplikacji w kontenerach i zupełnie nowy produkt – platforma SUSE Cloud Application do tworzenia aplikacji stworzona w oparciu o technologie Cloud Foundry i Kubernetes.

Platforma SUSE CaaS 2
SUSE CaaS (Container as a Service) Platforma 2 jest oprogramowaniem do zarządzania kontenerami, które umożliwia specjalistom IT i programistom łatwiejsze wdrażanie i skalowanie aplikacji kontenerowych oraz zarządzanie nimi. Stosując je przedsiębiorstwa mogą skrócić cykl dostarczania aplikacji i zwiększyć szybkość dostosowania się do zmian. Platforma SUSE CaaS 2 wyposażona jest w przydatne narzędzia upraszczające proces wdrażania aplikacji na dużą skalę, zaktualizowaną wersję platformy Kubernetes i funkcje ułatwiające korzystanie z chmury publicznej.

  • Narzędzie Helm upraszcza wdrażanie aplikacji na dużą skalę i zarządzanie nimi na bieżąco. Helm, pakiet open source z pełnym wsparciem technicznym firmy SUSE, wraz z technologią Kubernetes pomaga klientom znaleźć popularne pakiety oprogramowania spakowane w postaci Chart i korzystać z nich, a także współużytkować własne aplikacje w postaci pakietów Chart narzędzia Helm. Pomaga również tworzyć odtwarzalne wersje aplikacji Kubernetes, inteligentnie zarządzać plikami manifestów Kubernetes i zarządzać wersjami pakietów Helm.
  • Większe bezpieczeństwo, wydajność i możliwość rozbudowy oraz rozszerzona obsługa sprzętowa dzięki technologii Kubernetes 1.7 i zaktualizowanej platformie systemowej SUSE MicroOS stworzonej w oparciu o najnowszą wersję systemu operacyjnego SUSE Linux Enterprise Server.
  • Łatwiejsza dostępność chmur publicznych dzięki wstępnie zdefiniowanym konfiguracjom wdrożeń platformy SUSE CaaS dostępnym na platformach Amazon Web Services, Microsoft Azure i Google Cloud. Klienci mogą wybrać platformę SUSE CaaS z katalogu usług i pobrać działającą instancję platformy w infrastrukturze chmury publicznej bez konieczności jej ręcznej instalacji. Jest to idealne rozwiązanie do dokonywania oceny platformy oraz implementacji weryfikacji poprawności projektu (proof-of-concept), certyfikacji oprogramowania od niezależnych dostawców lub też wdrożeń w chmurze publicznej na wielką skalę.

SUSE Cloud Application Platform
Oprogramowanie SUSE Cloud Application Platform to nowoczesne środowisko dostarczania aplikacji wykorzystywane przez zespoły zajmujące się tworzeniem i funkcjonowaniem oprogramowania (DevOps) do uproszczenia zarządzania cyklem życia tradycyjnych i nowych aplikacji, dostosowanych do środowisk chmurowych. Łącząc najlepsze w branży technologie Cloud Foundry i Kubernetes, platforma ta upraszcza integrację procesów środowisk programistyczno-operacyjnych w celu szybszego wprowadzania innowacji, poprawiania sprawności dostosowywania się środowiska informatycznego do wymagań i zmaksymalizowania zwrotu z inwestycji. Oprogramowanie SUSE Cloud Application upraszcza zarządzanie platformą Cloud Foundry dzięki zastosowaniu unikalnego podejścia oraz wykorzystuje technologię Kubernetes do wdrażania kontenerowej wersji Cloud Foundry i zarządzania nią. Implementacja kontenerowa pochłania niewielką część pamięci wykorzystywanej przez inne dystrybucje platformy Cloud Foundry, ponadto można ją  szybciej odtworzyć i skalować. Platforma SUSE Cloud Application będzie dostępna w czwartym kwartale br.

Więcej informacji na temat rozwiązań CaaS i PaaS firmy SUSE można znaleźć na stronach www.suse.com/caas i www.suse.com/products/cloud-application-platform.

Informacje o firmie SUSE
SUSE, pionier oprogramowania open source, jest dostawcą niezawodnych, odznaczających się najwyższą zgodnością interoperacyjną rozwiązań związanych z systemem Linux i infrastrukturą typu cloud, które zapewniają przedsiębiorstwom większą kontrolę i elastyczność. Ponad 20 lat doświadczeń inżynierskich, doskonały serwis i niezrównany ekosystem partnerów zapewniają najwyższą jakość produktów i pomocy technicznej, które pozwalają klientom zapanować nad złożonością systemów, obniżać koszty i zapewnić niezawodność działania newralgicznych usług. Trwałe relacje pozwalają nam dopasować się do potrzeb klientów i dostarczać im nowatorskie rozwiązania potrzebne do odnoszenia sukcesów – dziś i w przyszłości. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.suse.com.

Kontakt:
Rafał Kruschewski
SUSE Polska
tel. +48 22 537 5020
rkruschewski@suse.com


Category: Cloud and as a Service Solutions, SUSE CaaS Platform, SUSE Cloud Application Platform
You can follow any responses to this entry via RSS.