NORYMBERGA, Niemcy


Firma SUSE stale pomaga organizacjom w procesie przekształcania i dostosowywania się do wymogów rynku za pomocą infrastruktury IT zdefiniowanej przez oprogramowanie (SDI – Software Defined Infrastructure) oraz nowoczesnych rozwiązań do dostarczania aplikacji, dzięki którym zarówno działy IT jak i DevOps będą w stanie spełnić oczekiwania ze strony biznesu działając z większą elastycznością i przy niższych kosztach. Mają w tym pomóc ogłoszone dzisiaj trzy rozwiązania – oprogramowanie SUSE Linux Enterprise 15, SUSE Manager 3.2 i SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15. Zostały one stworzone z myślą o wspieraniu klientów w wykorzystaniu innowacji w procesie cyfrowej transformacji, przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb multimodalnego środowiska IT. Multimodalność oznacza współistnienie tradycyjnej infrastruktury IT, infrastruktury zdefiniowanej przez oprogramowanie i architektury zorientowanej na aplikacje.

“Organizacje na całym świecie tak przekształcają swoje systemy informatyczne, by mogły wykorzystać nowoczesne i zwinne technologie. Potrzebują jednocześnie różnych infrastruktur IT do obsługi poszczególnych aplikacji i obciążeń serwerowych”, powiedział Thomas Di Giacomo, CTO firmy SUSE. “Często oznacza to konieczność integracji posiadanych w firmie platform z rozwiązaniami opartymi na chmurze, łączenia tradycyjnego rozwoju aplikacji z programowaniem opartym na kontenerach, czy potrzebę uzupełnienia starszych aplikacji o mikrousługi. By połączyć tradycyjną i zdefiniowaną przez oprogramowanie infrastrukturę IT, firma SUSE zbudowała multimodalny system operacyjny – SUSE Linux Enterprise 15″.

Stephen Belanger, starszy analityk w IDC, powiedział: “Systemy operacyjne pozostają fundamentem nowoczesnej infrastruktury IT. System Linux stał się preferowaną platformą do obsługi chmury oraz rozwoju nowoczesnych aplikacji w chmurze. To również preferowana platforma dla większości firm ISV produkujących oprogramowanie. Dzisiaj Linux jest szeroko wykorzystywany do hostingu aplikacji tradycyjnych oraz aplikacji następnej generacji instalowanych na serwerach fizycznych, wirtualnych czy w kontenerach. SUSE Linux Enterprise jest na liście najczęściej wybieranych systemów do obsługi aplikacji SAP, komputerów typu mainframe, wysokowydajnych systemów obliczeniowych (HPC) i innych kluczowych rozwiązań biznesowych wymagających użycia systemu Linux”.

SUSE Linux Enterprise 15 to nowoczesny, modułowy system operacyjny, który pomaga uprościć multimodalne środowisko IT. Sprawia on, że tradycyjna infrastruktura IT staje się bardziej wydajna i stanowi atrakcyjną platformę dla programistów. Z pomocą nowego systemu operacyjnego SUSE użytkownicy będą mogli łatwo wdrażać i przenosić najważniejsze dla biznesu obciążenia serwerowe pomiędzy własnym środowiskiem IT a publiczną chmurą.

Platforma systemowa SUSE Linux Enterprise 15 wykorzystuje “wspólną podstawę kodu”, aby zapewnić mobilność aplikacji w multimodalnych środowiskach IT. Architektura modułowa “Modular+” opracowana przez SUSE jest odpowiedzią na nowe wyzwania klientów, którzy starają się wprowadzać innowacje w istniejącej, tradycyjnej infrastrukturze IT, by zwiększyć jej efektywność. Wspólna podstawa kodu ważna jest jeszcze w jednym przypadku. SUSE wspiera społeczności programistów, którzy mogą teraz korzystać z bezpłatnej, społecznościowej dystrybucji Linuksa (openSUSE Leap 15) i bez problemu przenosić efekty swojej pracy do środowisk produkcyjnych opartych na SUSE Linux Enterprise 15 z pełnym wsparciem technicznym producenta.

Drugim ogłoszonym dzisiaj przez SUSE rozwiązaniem stworzonym do obsługi systemów Linux jest najnowsza wersja programu SUSE Manager. Nowe funkcje tego narzędzia, w tym graficznego interfejsu opartego na formularzach, pomagają w administrowaniu dużymi, złożonymi środowiskami informatycznymi z systemami Linux, obejmującymi również urządzenia IoT, chmurę czy infrastrukturę do obsługi kontenerów. Ponadto SUSE Manager wspiera procesy DevOps i pomaga spełnić wymogi zgodności z przepisami. Z poziomu jednej konsoli można zarządzać i pielęgnować wszystko, od najnowocześniejszych urządzeń po środowiska Kubernetes do obsługi kontenerów.

Trzecim ogłoszonym dzisiaj rozwiązaniem jest SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15. Po raz pierwszy oprogramowanie to wprowadzane jest na rynek jako oddzielny produkt. Przedsiębiorstwa bardzo dobrze zdają już sobie sprawę z tego, że infrastruktura wysokowydajnych systemów obliczeniowych (HPC) odgrywa kluczową rolę we wspieraniu zaawansowanych aplikacji analitycznych (takich jak sztuczna inteligencja czy nauczanie maszynowe) oraz aplikacji do symulacji, modelowania i przewidywania przyszłości. SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 ma za zadanie sprostać rosnącym wymogom rynku i w tym celu system ten został wyposażony w kompleksowy zestaw narzędzi zaprojektowanych specjalnie dla środowisk obliczeń równoległych, w tym narzędzia do zarządzania obciążeniami serwerów i klastrami.

Oprogramowanie SUSE Manager 3.2 jest już dostępne na rynku, a systemy z rodziny SUSE Linux Enterprise 15 ukażą się w połowie lipca. Oprócz oprogramowania do samodzielnej instalacji, gotowe obrazy z systemami SUSE Linux Enterprise Server 15 i SUSE Manager 3.2 będą również dostępne w chmurze – w serwisach Amazon Web Services, Google Cloud Platform i Microsoft Azure.

Więcej informacji na temat SUSE Linux Enterprise 15 można znaleźć na stronie www.suse.com/server, o narzędziu SUSE Manager na www.suse.com/products/suse-manager, a w przypadku SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 – pod adresem www.suse.com/products/server/hpc.

Informacje o firmie SUSE

SUSE, pionier oprogramowania open source, jest dostawcą niezawodnej infrastruktury sterowanej oprogramowaniem (SDI, Software-Defined Infrastructure) oraz rozwiązań służących do dostarczania aplikacji, zapewniając przedsiębiorstwom większą kontrolę i elastyczność. Ponad 25lat doświadczeń inżynierskich, doskonały serwis i niezrównany ekosystem partnerów zapewniają najwyższą jakość produktów i pomocy technicznej, które pozwalają klientom zapanować nad złożonością systemów, obniżać koszty i zapewnić niezawodność działania newralgicznych usług. Trwałe relacje pozwalają nam dopasować się do potrzeb klientów i dostarczać im nowatorskie rozwiązania potrzebne do odnoszenia sukcesów – dziś i w przyszłości. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.suse.com.

###

Copyright 2018 SUSE LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. SUSE i logo SUSE są zastrzeżonymi znakami towarowymi SUSE LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli.

Kontakt:
Rafał Kruschewski
SUSE Polska
tel. +48 22 537 5020
rkruschewski@suse.com