Veřejný cloud je pro prostředí SAP S/4HANA ideální. Tady je důvod.

Share
Share

Globální pandemie urychlila digitální transformaci, což vede k tomu, že stále více firem považuje veřejný cloud za ideální platformu pro digitalizaci svých podnikových procesů. Gartner® ve své prognóze z dubna 2021 dokonce předpokládá, že výdaje koncových uživatelů na veřejné cloudové služby celosvětově vzrostou o 23,1 % na celkových 332,3 miliardy USD.

Tento růst není překvapením. Veřejný cloud je ideálním prostředím pro mnoho podnikových aplikací a platforem, včetně SAP S/4HANA. Poskytuje totiž řadu atraktivních výhod včetně flexibility, škálovatelnosti, návratnosti investic a dalších.

Žádné kapitálové výdaje

Při nasazení systému SAP S/4HANA do služeb veřejného cloudu není třeba nakupovat a modernizovat servery, switche, zdroje napájení a další zařízení ani platit za nemovitosti, kde by bylo zařízení umístěno. Poskytovateli cloudu platíte pouze na základě spotřebovaných zdrojů. Další výhodou je možnost využívat výhod provozu platforem na nejnovějším hardwaru a softwaru bez nutnosti platit za pravidelné upgrady.

Žádná průběžná správa a údržba

On-premise infrastruktura vyžaduje, abyste spravovali svůj vlastní hardware. Pokud dojde k poruše serveru nebo switche, jste zodpovědní za jejich opravu, což vyžaduje čas a provozní náklady. Ve veřejném cloudovém prostředí budou mít vaši zaměstnanci méně práce s průběžnou údržbou a odstraňováním problémů, a tak budou moci věnovat více času strategickým projektům, které přinášejí organizaci skutečnou hodnotu.

Škálovatelnost

Veřejný cloud poskytuje přístup ke zdrojům podle potřeb. Pokud potřebujete větší úložiště nebo výpočetní výkon, můžete je zapnout doslova jedním kliknutím tlačítka. V tradičnějším prostředí, pokud potřebujete rozšířit infrastrukturu, musíte investovat do dalšího hardwaru a softwaru. Vyřizování nákupů, nastavování serverů a instalace nového softwaru vyžaduje čas a peníze. A pokud nakoupíte příliš mnoho hardwaru, zůstane nevyužitý, což znamená plýtvání cenným rozpočtem. Nákup nedostatečného hardwaru je ještě horší – může vést ke zpomalení nebo výpadkům. S veřejným cloudem můžete zdroje zvyšovat nebo snižovat pouze na základě svých potřeb. Okamžitě. Není třeba čekat.

Flexibilita

Nasazení systému SAP S/4HANA ve veřejném cloudu umožňuje zaměstnancům, dodavatelům a zákazníkům snadno získat potřebná data z libovolného místa. A není třeba být na místě, abyste mohli udržovat infrastrukturu. Řízení přístupu podpořené nepřetržitým monitorováním zajišťuje, že ke správným zdrojům mají oprávnění pouze ti správní lidé.

Spolehlivost

Na rozdíl od on premise prostředí se nemusíte starat o bezpečné off-site datové centrum pro případ, že by došlo k výpadku vaší primární infrastruktury. Veřejný cloud má vestavěnou chybovou odolnost. Pokud dojde k výpadku jednoho systému, automaticky se zapojí redundantní zdroje, aby bylo vaše prostředí vždy dostupné. Velcí poskytovatelé veřejného cloudu provozují desítky vzájemně propojených, vysoce dostupných datových center po celém světě, takže i když jedno datové centrum vypadne, váš provoz to neovlivní.

Stejně důležité je, že mnoho poskytovatelů veřejných cloudů umožňuje automatizovat bezpečnostní úlohy a šifrovat data, čímž zajistí, že vaše důležité obchodní informace zůstanou v bezpečí. Poskytovatelé veřejného cloudu mají také rozsáhlé týmy s nejnovějšími bezpečnostními certifikáty, které podporují jejich nabízené služby – což je obrovská výhoda vzhledem k úsilí a vysokým nákladům spojeným s najímáním vyškolených odborníků na bezpečnost IT.

Přechod na SAP S/4HANA ve veřejném cloudu pomáhá podpořit růst a inovace bez ohledu na to, který hyperscaler si vyberete. Při přechodu se však ujistěte, že jste si vybrali takového poskytovatele, který vám umožní provést přechod rychle a spolehlivě, s minimálním narušením vašich podnikových procesů. Takového, který poskytuje skutečnou škálovatelnost a využívá automatizaci ke snížení administrativní náročnosti. A takového, který minimalizuje rizika a zároveň zajistí, že budete i nadále plnit své obchodní cíle.

Pokud hledáte tipy a poznatky o tom, jak provést hladký a bezproblémový přechod na veřejný cloud, je tento whitepaper skvělým začátkem:

4-Step Roadmap: Transition to SAP S/4HANA in the Public Cloud

Share
(Visited 2 times, 1 visits today)
Avatar photo
1,778 views